THAM - SÂN - SI

THAM – SÂN – SI

May 24, 21 | | 429 views | Comments Off on THAM – SÂN – SI

SÂN (GIẬN)       Giận là một tai nạn.       Tại sao giận là một tai nạn?       Chư hiền thấy rõ thực-trạng khi chư hiền còn mầm tự-ái, gặp phải lời trá

[ read more ]