TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT...

TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT…

Dec 25, 20 | | 779 views | Comments Off on TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT…

Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi, Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về. Đường về khép bóng trần gian Lợi danh gói một hành trang vô thường Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không Phú qu

[ read more ]