HẠNH BỐ THÍ

HẠNH BỐ THÍ

Aug 6, 11 | | 4,265 views | 1 Comment

Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, rất nhiều khi chúng ta cứ thấy khó nghĩ khi phải cho ai hay nhận của ai một cái gì. Ngay cả giữa bạn bè, chòm xóm. Ngay cả trong gia đình. Một số người cứ thấy là mình "cho rất nhiều m

[ read more ]

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 10

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 10

Apr 10, 11 | | 4,212 views | No Comments

CHÙA HOẰNG PHÁP KHÓA TU PHẬT THẤT Nội dung: Tình yêu – hôn nhân luôn là vấn đề mà nhiều bạn trẻ quan tâm. Tuy nhiên, nhiều bạn đã gặp phải rào cản, không đến được với nhau chỉ vì họ không cùng tôn giáo. Hồ Ngọc Chi Ng

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

Mar 14, 11 | | 3,659 views | No Comments

HỒI THỨ TƯ Nói lẽ vô thường, bà Tôn khuyên bạn hiền Tìm cầu Đại Đạo, ông Mã kiếm thầy sáng.(1) Có bài thơ rằng: Trời cũng không, đất cũng không Kiếp người mờ mịt ở bên trong Nhật cũng không, nguyệt cũng kh

[ read more ]

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 15

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 15

Jan 9, 10 | | 2,592 views | No Comments

Chùa Hoằng Pháp Khóa Tu Phật Thất Lần thứ 52 Chủ Nhiệm: Thích Chân Tính Dẫn Chương Trình: Thích Tâm An Nhân Vật: LÂM THẾ THƯỜNG, Pháp Danh: THÍCH HOẰNG HIỀN Nội Dung: Xuất gia là một việc vô cùng trọng đại đối

[ read more ]

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 17

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 17

Nov 13, 09 | | 3,304 views | No Comments

Chùa Hoằng Pháp Khóa Tu Phật Thất Lần thứ 54 Chủ Nhiệm: Thích Chân Tính Dẫn Chương Trình: Thích Tâm Huy Nhân Vật: Nghệ Sĩ Ưu Tú Kim Cương Nội dung: Chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 17 là nghệ sĩ Kim Cương. Cô

[ read more ]