ĐẾN LIÊN HOA

ĐẾN LIÊN HOA

Nov 26, 12 | | 6,268 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 16 - ĐẾN LIÊN HOA - Người đọc: Sư Huệ Duyên Liên Hoa đến cũng dễ dàng, Liên Hoa đến cũng muôn ngàn khó khăn. Dễ đến bởi tâm hằng nhơn đức, Khó đến vì tánh rất ác gian; Liên Hoa nhiều k

[ read more ]

TÌNH ĐẠO PHẬT

TÌNH ĐẠO PHẬT

Nov 25, 12 | | 181,676 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 15 - TÌNH ĐẠO PHẬT - Người đọc: Sư Huệ Duyên Trấn tâm hết hồ tư loạn tưởng, Phản hồi nơi Vô Lượng Thọ Quang (1); An cư tịch tịnh Niết Bàn, Không còn trói buộc trong hàng tử sanh. Chỗ

[ read more ]

LÀ PHẬT TỬ

LÀ PHẬT TỬ

Nov 24, 12 | | 4,700 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 14 - LÀ PHẬT TỬ - Người đọc: Sư Huệ Duyên Là Phật tử trong lòng tự hỏi, Nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà? Hay là đi độ người ta xa gần? Là Phật tử xả thân theo

[ read more ]

ĐỜI MẠT PHÁP

ĐỜI MẠT PHÁP

Nov 23, 12 | | 4,818 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 13 - ĐỜI MẠT PHÁP - Người đọc: Sư Huệ Duyên Hình như mộng mà không phải mộng. Từ đâu đưa đến bóng Từ Bi; Thốt những lời bất khả tư nghì, Ngồi tại thế dường đi trong gió. Thân tứ

[ read more ]

CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO

CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO

Nov 21, 12 | | 5,459 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 12 - CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO - Người đọc: Sư Huệ Duyên Vừng trăng khi khuyết khi tròn, Chợ nay tan vắng mai còn họp đông. Qua cơn bão táp gió dông, Con thuyền Đại Đ

[ read more ]

THẦN CƠ THẬT LUẬN

THẦN CƠ THẬT LUẬN

Nov 20, 12 | | 5,977 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 11 - THẦN CƠ THẬT LUẬN - Người đọc: Sư Huệ Duyên Từ xa bỗng có luồng gió nhẹ, Nghe toàn thân mát mẻ vô cùng; Tự thấy mình mở hoát hung trung, Liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắn

[ read more ]

ÁNH SÁNG TỪ BI

ÁNH SÁNG TỪ BI

Nov 18, 12 | | 6,404 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 9 - ÁNH SÁNG TỪ BI - Người đọc: Sư Huệ Duyên Một hôm gặp lúc mưa dầm, Muốn cho ngon giấc mà nằm không yên. Trong lòng suy nghĩ liên miên, Việc chung của thế việc riêng của mình. Làm sao hòa

[ read more ]

ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Nov 17, 12 | | 6,089 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 10 - ĐƯỜNG GIẢI THOÁT - Người đọc: Sư Huệ Duyên Đạo Phật giáo là nơi cứu khổ, Độ chúng sanh không bỏ một ai; Lòng thương yêu khắp nhơn loài, Không hề muốn thấy một ai khổ trần. Đườ

[ read more ]

TÔI KHÔNG QUÊN

TÔI KHÔNG QUÊN

Nov 16, 12 | | 3,612 views | 1 Comment

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 8 - TÔI KHÔNG QUÊN - Người đọc: Sư Huệ Duyên Tôi không quên khuyên ai khá nhớ, Ở quê nhà lớn nhỏ gần xa. Năm năm dư đã trải qua, Lòng thương nhau vẫn mặn mà lòng thương. Tôi không quên khuyê

[ read more ]

ĐÃ CHẾT MÀ SỐNG

ĐÃ CHẾT MÀ SỐNG

Nov 14, 12 | | 6,528 views | 1 Comment

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 7 - ĐÃ CHẾT MÀ SỐNG - Người đọc: Sư Huệ Duyên Các việc tục người tôi đã chết, Chết hẳn từ lúc trước nữa kia; Trên xác thân mọi việc trần mê, Đã chết mất vào khuya đêm nọ. Hiện b

[ read more ]

HỠI QUÊ NHÀ

HỠI QUÊ NHÀ

Nov 13, 12 | | 5,383 views | 1 Comment

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 6 - HỠI QUÊ NHÀ - Người đọc: Sư Huệ Duyên Hỡi quê nhà gần xa lớn nhỏ! Kẻ Trời đông còn nhớ hay chăng? Sương làm mờ mặt cung trăng, Nhưng mà gương sáng chị Hằng vẫn soi. Hỡi quê nhà g

[ read more ]

TIẾNG NÓI TRONG HOA SEN

TIẾNG NÓI TRONG HOA SEN

Nov 12, 12 | | 3,399 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 5 - TIẾNG NÓI TRONG HOA SEN - Người đọc: Sư Huệ Duyên Ngoài trời lác đác mưa sa, Trong phòng lặng lẽ mình ta với đèn; Lưng đã mỏi vừa nằm thiu-thỉu, Hồn bỗng dưng theo điệu nhạc trời. Rồi

[ read more ]

ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH

ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH

Nov 11, 12 | | 4,672 views | 1 Comment

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 4 - ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH - Người đọc: Sư Huệ Duyên Đâu là phàm và đâu là Thánh? Đây xin khuyên bá tánh thập phương, Lắng tai nghe đây tả mọi đường, Phàm Thánh cả hai phương sẽ rõ. Gần năm n

[ read more ]

RẰM THÁNG MƯỜI

RẰM THÁNG MƯỜI

Nov 9, 12 | | 3,518 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ – 3 – RẰM THÁNG MƯỜI – Người đọc: Sư Huệ Duyên Rằm tháng mười hai mươi mốt tuổi, Vào khoảng trưa đang nhụi trong thoàn; Đang khi nằm đọc Pháp-Bửu-Đàn, Có một khối hào quang bạch sắc.

[ read more ]

VẠN NIÊN HUYNH ĐỆ

VẠN NIÊN HUYNH ĐỆ

Nov 8, 12 | | 4,289 views | No Comments

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ – 2 – VẠN NIÊN HUYNH ĐỆ – Người đọc: Sư Huệ Duyên Đang thiếp mắt ở trên giường bịnh, Bỗng nhiên nghe sét đánh bên tai; Từ Bắc phương một ánh sáng dài, Đã chiếu thẳng vào ngay thân xác.

[ read more ]

LỜI VÀNG TRONG MỘNG

LỜI VÀNG TRONG MỘNG

Nov 7, 12 | | 5,887 views | 1 Comment

Phần ghi âm (MP3) ở cuối bài THANH SĨ - 1 - LỜI VÀNG TRONG MỘNG - Người đọc: Sư Huệ Duyên Từ phương xa tiếng gà gáy rộ, Dội vào tai liền mở mắt ra; Xem giờ vừa đúng canh ba, Trong lòng liền nhớ lại tòa Kim-Sơn. Phậ

[ read more ]