SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI

SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI

Jun 25, 11 | | 2,960 views | No Comments

Sắc sắc, không không, sắc thị không Sắc không, không sắc cũng lòng vòng Tâm sanh tướng hiện, đường sanh tử Chẳng không vô sắc gặp...Tiên Ông!!! An nhiên tự tại thấy Trời trong Chẳng sắc vô không ấy mới đồng Còn biệt Ngã-Nhơ

[ read more ]

 NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI

NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI

Jun 20, 11 | | 3,432 views | No Comments

Cuộc thế quay nhìn không với không Lo chi cho vướng bận nơi lòng Đảo điên tính toán chưa phân biệt Nghĩ thấy hình trần lại rỗng không Tranh đấu tấn tuồng như ảo ảnh Ưu tư chi lắm phải long ngong Tình người tìm mãi mà chưa gặp T

[ read more ]

DƯỠNG THẦN

DƯỠNG THẦN

Jun 7, 11 | | 3,394 views | No Comments

Dưỡng tánh tồn tâm kiến Như Lai Huệ quang rạng chói Đấng Cao Đài Bế môn, dục vọng tiêu tiêu mất Đóng cửa, thân phàm thoát thoát tai Ngậm miệng làm phương gom tụ Khí Lạt chay cho sạch mảnh hình hài Lòng phàm, tham đắm t

[ read more ]

VỀ ĐI

VỀ ĐI

Apr 13, 11 | | 2,939 views | No Comments

Đã biết đời đen trắng Trong đục nước một dòng Muốn tâm yên phẳng lặng Đừng phóng ngoại bung lung Đã rõ tình nhân thế Như phiến mây trên trời Trôi đi là đi mãi Thì mau tỉnh người ơi! Đã hiểu đời ảo mộng Như sương gi

[ read more ]

BẠN BÈ NHAU

BẠN BÈ NHAU

Mar 25, 11 | | 2,323 views | No Comments

Thiếu người thông cảm thiếu tình thương Mới biến nhân gian hóa hí trường Khổ một nối nhau dài thống khổ Vui hai biết giữ hết đau thương Tình thơ ý Đạo người tri kỷ Nét họa cuộc đời ấy cố hương Vật có đổi thay tình chẳ

[ read more ]

BIẾT THƯƠNG MÌNH

BIẾT THƯƠNG MÌNH

Mar 24, 11 | | 2,611 views | No Comments

Cha mẹ sanh, thì mình phải yêu Chẳng dám phiêu lưu dốc ải đèo Liễu nghĩa cuộc đời lòng ổn định Am tường sự thế ý an nhiên Lưới trần giam nhốt chim ham thực Mê trận quanh co kẻ tạo phiền Thương mình gắng chí đi đư

[ read more ]

TỰ TÌNH

TỰ TÌNH

Mar 22, 11 | | 3,422 views | 1 Comment

Lời thơ rớt giữa hư không Bao nhiêu giá bụi nằm trong nhiệm mầu Rời thơ rụng xuống cõi sầu Nghe như tiếng nấc đục ngầu mắt đêm Trăng sao từ độ chung miền Nơi thâm u bổng điềm nhiên rạng ngời Lời thơ rớt giữa đ

[ read more ]

TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG

TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG

Dec 13, 10 | | 2,889 views | No Comments

Trời chiều lặng tắt tịch dương Cánh cò chở nắng về nương chốn nào Mục đồng hối hả lưng trâu Sáo diều văng vẳng những câu tâm tình Mây buồn lẳng lặng làm thinh Chết bao tủi nhớ nặng tình nước non Người về sức

[ read more ]

ĐỜI MẠT

ĐỜI MẠT

Dec 10, 10 | | 2,522 views | No Comments

Đời gian lao kinh cụ Tựa như kiếp ngựa hèn Xiềng xích trong dục vọng Tranh đấu với bon chen. Tình người đâu mất cả Vàng ngọc ngự đài sen Hơn, thua, còn, được, mất Suốt kiếp cứ ưu phiền. Người được, ng

[ read more ]