MỖI CON NGƯỜI LÀ MỘT DÒNG SÔNG...

MỖI CON NGƯỜI LÀ MỘT DÒNG SÔNG…

May 15, 20 | | 92 views | No Comments

Một hôm, Đức Phật đang ngồi nói chuyện với các môn đồ ở bên dưới một cái cây to thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới và nhổ nước bọt trước mặt Ngài. Song trái lại với mọi dự đoán, Đức Phật vẫn ngồi điềm tĩnh,

[ read more ]

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA DẠY 7 BÀI HỌC

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA DẠY 7 BÀI HỌC

Aug 8, 13 | | 2,535 views | No Comments

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được! 1. Thứ nhất: “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác

[ read more ]