TU THÂN HÀNH ĐẠO

TU THÂN HÀNH ĐẠO

May 7, 14 | | 2,378 views | No Comments

G.S. Huệ Minh HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI

[ read more ]

LUẬN VỀ THÁNH GIÁO

LUẬN VỀ THÁNH GIÁO

Nov 29, 12 | | 1,626 views | No Comments

G.S. Huệ Minh

[ read more ]

BIỂU TƯỢNG THỜ KÍNH

BIỂU TƯỢNG THỜ KÍNH

Nov 28, 12 | | 1,602 views | No Comments

Nhân ngày Lễ KỶ NIỆM KHAI ĐẠO, Tâm Duyên gởi đến quý HTĐM bài thuyết giảng giáo lý của Giáo Sư Huệ Minh (dạng .jpg). (Đối với Tâm Duyên thì bài thuyết giảng này vẫn còn chưa được trọn vẹn lắm, không biết Quý HTĐM thấy sao?)

[ read more ]

THAM - SÂN - SI

THAM – SÂN – SI

Apr 20, 12 | | 16,161 views | No Comments

G.S. Huệ Minh TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ THÂN – TÁNH – TÂM TU TẬP – BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH Ý NGHĨA & GIÁ TRỊ MỘT ĐỜI NGƯỜI ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ TÍN – KÍNH – HÀNH SỨ MẠNG GIÁ

[ read more ]

QUAN NIỆM VỀ GIÁO LÝ CAO ĐÀI

QUAN NIỆM VỀ GIÁO LÝ CAO ĐÀI

Feb 20, 12 | | 2,991 views | No Comments

Tâm Duyên tiếp tục gởi đến quý BẠN bài thuyết giảng giáo lý số 8 của Giáo Sư Huệ Minh, nhưng lần này ở dạng .jpg, nếu quý BẠN không đọc được thì vui lòng cho Tâm Duyên biết nhé! TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ THÂN

[ read more ]

TÍN - KÍNH - HÀNH

TÍN – KÍNH – HÀNH

Feb 11, 12 | | 3,617 views | 2 Comments

Tín – Ở trên đời, bất cứ làm việc gì người ta cũng phải đặt lòng tin vào việc đó, thì việc làm mới đủ yếu tố thành công. Nếu đã làm một việc mà không đặt lòng tin vào việc, thì đó chỉ là hành động vô tình hay vô ý thức,

[ read more ]

ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ

ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ

Feb 6, 12 | | 2,648 views | No Comments

ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ Có người nói rằng: “Nhất định tôi không tin có Trời Phật Thánh Thần, tôi cũng không tin có luân hồi quả báo. Tôi chỉ thấy có người và vật, có sinh ra thì sống, chết đi thì mất thôi.” Câu nói trên

[ read more ]

TỨ VÔ LƯỢNG - TỨ DIỆU ĐẾ

TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ

Feb 5, 12 | | 3,198 views | No Comments

TỨ VÔ LƯỢNG Tứ Vô Lượng là Từ, Bi, Hỷ, Xả, xin giải thích như sau: TỪ, nghĩa là hiền lành. Người tu là người thức tỉnh. Thức tỉnh rằng: mọi vật ở thế gian đều là tướng giả dối, ngay cả tấm thân của mình cũng là gi

[ read more ]

TU TẬP -  BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

TU TẬP – BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

Feb 3, 12 | | 6,778 views | No Comments

TU TẬP Mặc áo đạo, ăn chay, đến chùa, tụng kinh, lễ bái, v.v… đó là những việc làm hằng ngày của người tín đồ. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu việc làm đó thôi, thì không thể khiến cho người tín đồ trở nên thực sự tu hành đư

[ read more ]

THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH

THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH

Feb 2, 12 | | 3,284 views | No Comments

THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH Nhân lễ Thánh đán Chí Tôn năm Nhâm Tý (1972 – ĐĐ.47) Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đối với các tôn giáo hiện có trên thế gian nầy, đạo Cao Đài là một tôn giáo có đặc điểm về vấn đề Gi

[ read more ]

Ý NGHĨA & GIÁ TRỊ MỘT ĐỜI NGƯỜI

Ý NGHĨA & GIÁ TRỊ MỘT ĐỜI NGƯỜI

Feb 1, 12 | | 4,247 views | No Comments

Ý NGHĨA ĐỜI NGƯỜI Huệ Minh Thông thường, con người được cha mẹ sinh ra được nuôi dưỡng và lần lần lớn lên, khoảng thời gian từ bé nhỏ đến lớn khôn, con người đã sống trong những tâm trạng lúc vui lúc buồn, lúc sung sướng,

[ read more ]