Đề tài thảo luận: Mục đích cứu cánh của Đạo Cao Đài

Đề tài thảo luận: Mục đích cứu cánh của Đạo Cao Đài

Jul 24, 10 | | 5,282 views | 5 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, July 24, at 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Mục đích cứu cánh của Đạo Cao Đài. Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để bu

[ read more ]

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: LÀM SAO TU?

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: LÀM SAO TU?

May 29, 10 | | 3,985 views | 2 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, May 29, 2010, June 12, 2010, và June 26, 2010 lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Làm sao TU? Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến đ

[ read more ]

Đúng và Sai, Chánh và Tà, Đâu là chân lý?

Đúng và Sai, Chánh và Tà, Đâu là chân lý?

May 14, 10 | | 6,526 views | 4 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, May 15, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Đúng và Sai, Chánh và Tà, Đâu là chân lý? Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý ki

[ read more ]

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN ...

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN …

Apr 24, 10 | | 3,693 views | 3 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, May 1st, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Bản Ngã là gì? Làm thế nào để kiểm soát "ngã"? (What is "Self"? How to control "Self"?) Xin qúy HTĐM chuẩn

[ read more ]

NGƯỜI TÍN-HỬU CAO ĐÀI ĐỐI VỚI  SỰ PHỔ THÔNG ĐẠI ĐẠO Ở NGOẠI QUỐC

NGƯỜI TÍN-HỬU CAO ĐÀI ĐỐI VỚI SỰ PHỔ THÔNG ĐẠI ĐẠO Ở NGOẠI QUỐC

Feb 20, 10 | | 2,791 views | No Comments

Bài Thuyết Trình ngày 09 tháng 11 năm 2008 Nhân Lễ Kỹ Niệm Khai Minh Đại Đạo thứ 83 tại Thánh Thất Cao Đài Paris. I. NHẬN XÉT Các bạn có biết THẦY đã tiên đoán từ lúc lập Đạo : Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nh

[ read more ]

Đề tài thảo luận...

Đề tài thảo luận…

Jan 25, 10 | | 3,665 views | 4 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, January 30, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Làm thế nào để phổ truyền Giáo Lý Cao Đài có hiệu quả? Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và ph

[ read more ]