SỨ MẠNG GIÁO HÓA CỦA NGƯỜI CHỨC SẮC

SỨ MẠNG GIÁO HÓA CỦA NGƯỜI CHỨC SẮC

Feb 19, 12 | | 3,158 views | No Comments

I. Chức sắc Chức sắc là hàng giáo phẩm trong tôn giáo. Tôn giáo là một tổ chức thực hiện công cuộc giáo hóa. Cao Đài Giáo là một tôn giáo chú trọng về giáo hóa Đấng giáo chủ vô hình Thượng Đế mở Đạo xưng là Thầy. Hàng ch

[ read more ]

DIỆU NGHĨA BÀI KINH THÍCH GIÁO BỬU CÁO

DIỆU NGHĨA BÀI KINH THÍCH GIÁO BỬU CÁO

Aug 15, 11 | | 3,733 views | No Comments

DIỆU NGHĨA BÀI KINH Bài kinh nầy thuộc “Tâm Kinh” dạy về Nguyên Lý Phật Đạo trong thời kỳ Phổ Độ lần thứ Ba nầy. Bài kinh tôn vinh Đấng đã sáng lập Đạo Phật đầu tiên, đồng thời cũng dạy cho người tu hành những bí y

[ read more ]

PHẬT GIÁO CHÍ TÂM KINH - THÍCH GIÁO BỬU CÁO

PHẬT GIÁO CHÍ TÂM KINH – THÍCH GIÁO BỬU CÁO

Aug 13, 11 | | 4,478 views | No Comments

PHẦN HÁN VĂN: Hỗn độn Tôn Sư Càn khôn chủ tế Qui thế giái ư nhứt khí chi trung Ốc trần hườn ư song thủ chi nội Huệ đăng bất diệt Chiếu tam thập lục thiên Chi quang minh Đạo pháp trường lưu Khai cửu thập nhị tào chi mê

[ read more ]

DIỆU NGHĨA BÀI KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (phần tiếp theo)

DIỆU NGHĨA BÀI KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (phần tiếp theo)

Aug 4, 11 | | 10,761 views | No Comments

DIỆU NGHĨA BÀI KINH Bài kinh nầy thuộc về “Tâm Kinh”. Người tụng đọc cần vận dụng tâm đạo tưởng niệm Đấng Chí Tôn, Đấng Tạo Hóa, Đấng Cha Lành, bậc Tôn Chủ của cả càn khôn vũ trụ muôn loài vạn vật. Ngài là Đấng

[ read more ]

DIỄN GIẢI: KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

DIỄN GIẢI: KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Aug 3, 11 | | 16,111 views | 1 Comment

I. PHẦN HÁN VĂN: Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Hóa dục quần sanh Thống ngự vạn vật Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh Nhược thiệt, nhược hư Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa Thị không, thị sắc Vô vi

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

Mar 18, 11 | | 2,819 views | No Comments

HỒI THỨ TÁM Nói tiên thiên, diệu lý chỉ một Trừ ma căn, pháp môn không hai.(1) Có bài thơ rằng: Hướng ngoại cầu tiên lạc nẻo đường Tìm trăng trong nước, hoa trong gương Tiên thiên diệu lý ngươi biết chứ Chỉ cốt nhấ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

Mar 17, 11 | | 2,679 views | No Comments

HỒI THỨ BẢY Lót tay trưởng tộc, Mã lập xả ước Giảng luận huyền công, Vương truyền Toàn Chân.(1) Có bài thơ rằng: Bon bon nước chảy chớ nhẩn nha Danh lợi buộc ràng bủa lưới ta Muôn trượng cheo leo, buông vách đá M

[ read more ]

GIẢI NGHĨA BÀI

GIẢI NGHĨA BÀI “KHAI KINH”

Mar 5, 11 | | 11,095 views | No Comments

Theo nghi thức Thế Đạo của Đạo Cao Đài, khi thiết đàn cúng lễ người ta khởi sự dâng hương và đọc bài kinh "Niệm Hương", kế đó thì đọc bài "Khai Kinh". Bài "Khai Kinh" do Đức Lữ Tổ giáng đàn ban tại chùa Tam Tô

[ read more ]

KHI LÒNG CON TỈNH THỨC

KHI LÒNG CON TỈNH THỨC

Dec 27, 10 | | 2,006 views | No Comments

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, cha mẹ là nông dân, có theo tín ngưỡng Cao Đài, tôi sống cũng như bao nhiêu người con gái khác. Tuổi thơ trôi qua âm thầm với những dấu ấn buồn rượi. Khi chập chững đặt những bư

[ read more ]

ÁNH SÁNG CAO ĐÀI và SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

ÁNH SÁNG CAO ĐÀI và SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Dec 14, 10 | | 3,200 views | 3 Comments

Dạy trẻ con toan trước dạy mình Cái ơn giáo hóa cũng đồng sinh Đó là lời truyền ngôn của Đức Chí Tôn năm xưa. Nó có giá trị như một sự phản tỉnh, hồi tâm xét mình của người tín hữu. Đời có bản chất của nó là sự đảo

[ read more ]

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Dec 10, 10 | | 3,331 views | 2 Comments

Tôi là ai? Sinh ra để làm gì? Đâu là khuôn mặt thực của tôi? Bản chất chơn thực của con người là gì? Đó là những đầu đề lớn, những vấn nạn triền miên, không cùng của những ai có chút lương tri đạo đức, của những người khôn

[ read more ]

CHỦ NGHĨA BẢO SANH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI QUA CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

CHỦ NGHĨA BẢO SANH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI QUA CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

Dec 6, 10 | | 3,004 views | No Comments

Cả kiếp sanh của con người, gẫm lại, quá ngắn ngủi, trăm năm như giấc mộng, dù cho mộng dữ hay lành, đến khi tỉnh giấc cũng đành không thôi. Bởi thế cho nên người ta ví cuộc sống nhân sinh như bông phù du. Bình minh dọi lên trong nắng

[ read more ]

GIẢI NGHĨA BÀI

GIẢI NGHĨA BÀI “NIỆM HƯƠNG”

Nov 26, 10 | | 5,683 views | No Comments

Tìm hiểu thêm: CHÚ GIẢI KINH CÚNG TỨ THỜI - THIÊN VÂN (HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA) Bài kinh "Niệm Hương" do Đức Nam Cực Chưởng Giáo giáng cơ ban cho tại Minh Lý Thánh Hội (Tam Tông Miếu) A. TOÀN THỂ BÀI KINH Đạo gốc

[ read more ]

NIỆM HƯƠNG NGHĨA LÀ GÌ?

NIỆM HƯƠNG NGHĨA LÀ GÌ?

Nov 22, 10 | | 4,099 views | No Comments

Khi thiết đàn cúng lễ theo Thế Đạo, người tín đồ áp dụng nghi thức Tôn Giáo để dâng lời cầu nguyện lên các Đấng Thiêng Liêng. Trước hết là lễ "Niệm Hương" có tác dụng dâng lên Trời Phật sở nguyện s

[ read more ]

LUẬN GIẢI: VỀ Ý NGHĨA, CÔNG DỤNG, VÀ XUẤT XỨ CỦA KINH NHỰT TỤNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

LUẬN GIẢI: VỀ Ý NGHĨA, CÔNG DỤNG, VÀ XUẤT XỨ CỦA KINH NHỰT TỤNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Nov 18, 10 | | 3,162 views | No Comments

- Là người tín đồ Đạo Cao Đài, hằng ngày tụng đọc kinh cúng tứ thời, chúng ta cần suy nghĩ để hiểu biết việc làm ấy có lợi ích gì, tác dụng gì đến đời sống đạo đức của chúng ta? Vào cuối năm

[ read more ]

Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG

Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG “NGŨ NGUYỆN”

Nov 10, 10 | | 10,822 views | 1 Comment

Nam mô: Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai Nhì nguyện phổ độ chúng sanh Tam nguyện xá tội đệ tử Tứ nguyện thiên hạ thái bình Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh. 1. Câu nguyện thứ nhứt: Nhứt nguyện Đại Đạo hoă

[ read more ]

TẠI SAO LẠI LÀ

TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?

Nov 8, 10 | | 3,477 views | No Comments

Trước khi chấm dứt một thời cúng trước Thiên Bàn, người tín đồ Đạo Cao Đài phải lập "Ngũ Nguyện". Vậy "Ngũ Nguyện" là gì? Vì sao phải lập "Ngũ Nguyện"? Tại sao lại là "Ngũ Nguyện"? Và ý nghĩa của mô

[ read more ]

QUI TAM GIÁO

QUI TAM GIÁO

Nov 6, 10 | | 2,945 views | No Comments

Có người hỏi rằng: Tại sao trên thế gian này có trăm ngàn mối Đạo, mà Đạo Cao Đài chỉ qui có Ba Đạo (Tam Giáo). Xét về nguyên lý, trong cả Càn Khôn Vũ Trụ chỉ có một Đạo . Cái Đạo đó không có tên, vô chung,

[ read more ]

NHỊ NGUYÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

NHỊ NGUYÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Oct 20, 10 | | 9,278 views | 2 Comments

NHỊ NGUYÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TÓM TẮT Thuyết nhị nguyên không chỉ là nền tảng cơ bản được vận dụng để giải thích các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên cũng như ngoài xã hội mà còn là cơ sở

[ read more ]

ĐẠI NGUYỆN CỦA THẦY

ĐẠI NGUYỆN CỦA THẦY

Oct 18, 10 | | 8,190 views | 1 Comment

Dân tộc Việt Nam nhỏ bé và hiền hòa này nói riêng và nhân loại trên địa cầu 68 nói chung rất diễm phúc được chính Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Tể càn khôn vũ trụ hạ mình xuống trần gian ô trược lập Đạo vào thời kỳ h

[ read more ]

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CAO ĐÀI

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CAO ĐÀI

Jul 13, 10 | | 13,606 views | 3 Comments

Hai mươi năm qua, quê hương ta đang ngập tràn đau thương tang tóc, tiếp liền với cảnh đói rách lầm than. Nhìn khắp mọi nơi, bao trùm một màu đen ảm-đạm. Nhưng than ôi! Dễ gì tìm được dòng máu như dòng máu của đức chúa Jésus?

[ read more ]