ĐỊA MẪU CHƠN KINH

ĐỊA MẪU CHƠN KINH

Sep 17, 20 | | 601 views | Comments Off on ĐỊA MẪU CHƠN KINH

Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu có giáng cơ dạy tại Thiên Lý Đàn - Tuất thời, Rằm tháng 4 Ất Tỵ (15-5-1965) như sau: Con ôi! Một kiếp phù sanh tuy ước hẹn ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng trăm năm nào có mấy ai hưởng đặng. Thiều quang giục thúc,

[ read more ]