GIẢI NGHĨA BÀI

GIẢI NGHĨA BÀI “NIỆM HƯƠNG”

Nov 26, 10 | | 5,686 views | No Comments

Tìm hiểu thêm: CHÚ GIẢI KINH CÚNG TỨ THỜI - THIÊN VÂN (HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA) Bài kinh "Niệm Hương" do Đức Nam Cực Chưởng Giáo giáng cơ ban cho tại Minh Lý Thánh Hội (Tam Tông Miếu) A. TOÀN THỂ BÀI KINH Đạo gốc

[ read more ]

KHAI MINH

KHAI MINH

Nov 20, 10 | | 2,502 views | No Comments

Hôm nay, để Kỷ Niệm Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, Tâm Duyên xin mượn bài thơ "KHAI MINH" mà Đạo Huynh Chim Ri viết dâng lên THẦY và phụng sự nhân sanh để chia sẻ với tất cả Quí Đạo Hữu: KHAI MINH Mừng Đại Lễ Khai

[ read more ]

ĐẠI NGUYỆN CỦA THẦY

ĐẠI NGUYỆN CỦA THẦY

Oct 18, 10 | | 8,192 views | 1 Comment

Dân tộc Việt Nam nhỏ bé và hiền hòa này nói riêng và nhân loại trên địa cầu 68 nói chung rất diễm phúc được chính Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Tể càn khôn vũ trụ hạ mình xuống trần gian ô trược lập Đạo vào thời kỳ h

[ read more ]

XÂY ĐẮP CAO ĐÀI NỘI TẠI!

XÂY ĐẮP CAO ĐÀI NỘI TẠI!

Apr 25, 10 | | 9,439 views | 2 Comments

THI NHƯ vầy không nở Lão làm ngơ, Ý Thánh ban cho kẻ đợi chờ; ĐẠO hạnh mở đường qui hậu tấn, THIỀN tâm làm lối phục nguyên sơ. CHƠN thường giữ vẹn lòng trong sáng, NHƠN dục buông lung tánh đục mờ; Rắc rối bởi chưng than

[ read more ]

CAODAISM - The Perfect Blend of World Religions

CAODAISM – The Perfect Blend of World Religions

Feb 23, 10 | | 9,848 views | No Comments

On a trip to Vietnam I visited a province called Tay Ninh. It is located northwest of Ho Chi Minh City. There I came to see a beautiful Church or Temple and was amazed to learn that here there was a religion that combined many religious beliefs into one. Their goal was to create the perfect blend

[ read more ]

Caodaism - Experience Through the Eyes of Travelers

Caodaism – Experience Through the Eyes of Travelers

Feb 22, 10 | | 14,546 views | 3 Comments

Welcome to the world of Caodaism, an extraordinary indigenous religion that has captured the belief of over two million Vietnamese and the whimsy of everyone. Compared with other religions that have existed for millennia, this little-known religion is a visual and theological spectacular that coul

[ read more ]

NGƯỜI TÍN-HỬU CAO ĐÀI ĐỐI VỚI  SỰ PHỔ THÔNG ĐẠI ĐẠO Ở NGOẠI QUỐC

NGƯỜI TÍN-HỬU CAO ĐÀI ĐỐI VỚI SỰ PHỔ THÔNG ĐẠI ĐẠO Ở NGOẠI QUỐC

Feb 20, 10 | | 2,791 views | No Comments

Bài Thuyết Trình ngày 09 tháng 11 năm 2008 Nhân Lễ Kỹ Niệm Khai Minh Đại Đạo thứ 83 tại Thánh Thất Cao Đài Paris. I. NHẬN XÉT Các bạn có biết THẦY đã tiên đoán từ lúc lập Đạo : Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nh

[ read more ]