CÁCH THỨC THỜ PHƯỢNG THIÊN NHÃN

CÁCH THỨC THỜ PHƯỢNG THIÊN NHÃN

Jun 25, 16 | | 1,400 views | No Comments

Ðây Thầy giải sơ về cách thức thờ phượng của Cao-Ðài Ðại-Ðạo. Tại sao Thầy lại bảo các con tạo ra "Thánh Nhãn" mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các Tôn Giáo khác? Các con phải biết rằng: Trời là Lý thì Lý ấy rất thông

[ read more ]

TU-CHƠN THIỆP-QUYẾT

TU-CHƠN THIỆP-QUYẾT

Apr 12, 14 | | 33,606 views | No Comments

TU-CHƠN THIỆP-QUYẾT NGỌC lịnh ban hành khải cửu cung, HOÀNG môn xuân sắc, tượng ung dung, THƯỢNG hành hạ hiệu đô công quả, ÐẾ Ðạo hoằng khai chiếm thượng phong. Download: TU-CHƠN THIỆP-QUYẾT Play MP3: [audio:http://www.tamduyen.com/w

[ read more ]

THÁNH THẤT

THÁNH THẤT

Apr 9, 14 | | 2,706 views | No Comments

“Thầy lập thành Thánh Thất, nơi ấy là nhà chung của các con. Thầy qui tụ các con lại một nhà. Thầy làm cha Chưởng Quản.” Đó là Thánh giáo của Đức Chí Tôn trong đàn cơ ngày 18 tháng 9 năm 1926 và cũng là Thông Điệp của Ngài báo cho

[ read more ]

THÁNH GIÁO DẠY VỀ

THÁNH GIÁO DẠY VỀ “NGŨ NGUYỆN”

Nov 14, 10 | | 3,292 views | 1 Comment

Trúc Lâm Thiền Điện Tý thời, 17 rạng 18 tháng 7 Canh Tuất (18-8-1970) THI: Đông Bắc Tây Nam cũng quả tròn, Phương trình có một bậc thì hơn, Chưởng tâm quảng đại hành Thiên Đạo, Quản chấp vai tuồng vẹn lý chơn. Bần Đạo mừ

[ read more ]

PHẦN PHỤ GIẢI

PHẦN PHỤ GIẢI “NGŨ NGUYỆN”

Nov 12, 10 | | 3,874 views | 1 Comment

1. THÁNH THẤT AN NINH Theo lời dạy của Đức Quan Âm Như Lai thì nếu người tín đồ muốn cho Thánh Thất an ninh, trước nhứt phải làm cho "nội tâm" an ninh cho bản thân mình trở nên thuần chơn đạo đức, nhiên hậu: - ba

[ read more ]

Đề tài thảo luận...

Đề tài thảo luận…

Jan 25, 10 | | 3,665 views | 4 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, January 30, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Làm thế nào để phổ truyền Giáo Lý Cao Đài có hiệu quả? Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và ph

[ read more ]