SÁU MƯƠI SÁU (66) CÂU PHẬT HỌC

SÁU MƯƠI SÁU (66) CÂU PHẬT HỌC

Mar 6, 12 | Tâm Duyên | 3,592 views | No Comments

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi. 3. Anh hãy l

[ read more ]