KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 5

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 5

Jul 22, 11 | Tâm Duyên | Phim & Âm Thanh | 3,055 views | No Comments

A Nan bạch Phật rằng: - Như Lai dù đã khai thị nghĩa thứ hai, nhưng con xét những người mở thắt kết, nếu chẳng biết cái gốc của thắt kết, thì con tin chắc người ấy chẳng bao giờ mở được. Thế Tôn, con và hàng hữu học Thanh v

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4

Jul 21, 11 | Tâm Duyên | Phim & Âm Thanh | 3,797 views | No Comments

Như Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan: - Nay ngươi nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: - Có nghe! Khi tiếng chuông dứt rồi, Phật lại hỏi: - Các ngươi nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: - Chẳng ngh

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 3

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 3

Jul 19, 11 | Tâm Duyên | Phim & Âm Thanh | 2,597 views | No Comments

l. TÁNH ĐỊA ĐẠI VỐN VÔ SANH - Ngươi xem tánh ĐỊA, thô là đại địa, tế là vi trần, cho đến cực vi là lân hư trần, là sắc tướng nhỏ tột, nếu phân tách nữa thì thành tánh hư không. - A Nan, nếu cái lân hư trần đó tách được t

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 2

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 2

Jul 18, 11 | Tâm Duyên | Phim & Âm Thanh | 4,039 views | No Comments

NGŨ ẤM VỐN VÔ SANH - Sao nói Ngũ Ấm vốn là Như Lai Tạng, cũng là Diệu tánh chơn như? l. SẮC ẤM VỐN VÔ SANH - A Nan! Ví như có người dùng con mắt trong sạch, nhìn hư không sáng sủa chỉ có trống rỗng, hẳn không thấy gì, ngư

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG - QUYỂN 1

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 1

Jul 16, 11 | Tâm Duyên | Phim & Âm Thanh | 7,394 views | No Comments

Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ-lăng-nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ-lăng-nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ-lăng-nghiêm nữa, có

[ read more ]

MẮT CỦA TRÁI TIM

MẮT CỦA TRÁI TIM

Jul 14, 11 | Tâm Duyên | Phim & Âm Thanh, Tuần Suy Niệm | 2,739 views | 2 Comments

Xilin Diweng có một bài hát: "Because you love me". Lời ca viết rằng: "Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh"... Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại tôi. Đôi vợ

[ read more ]

NGƯỜI QUÉT CHỢ

NGƯỜI QUÉT CHỢ

Jul 13, 11 | Tâm Duyên | Tuần Suy Niệm | 3,547 views | 1 Comment

"Nhớ dâng trà cúng sư thúc và dì Linh nghe con?" thầy nhắc chú tiểu khi thấy chú sửa soạn lên chánh điện để cúng ngọ. "Bạch thầy, con nhớ," chú đáp. Đó là câu mà thầy cứ nhắc chú mỗi ngày trước mỗi thời kinh. Chú ch

[ read more ]

HÃY CHO

HÃY CHO

Jul 12, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 1,856 views | No Comments

Cho là cử chỉ yêu thương Cho là tình thắm vương lên cõi đời Cho nhiều ý đẹp lòng phơi Cho Nhân Nghĩa, cho cây đời thêm xanh Cho hương cuộc sống trong lành Cho đôi mắt sáng long lanh nụ cười Cho bờ môi mãi xinh tươi

[ read more ]

NGHỆ THUẬT CẮT TỈA TUYỆT VỜI

NGHỆ THUẬT CẮT TỈA TUYỆT VỜI

Jul 5, 11 | Tâm Duyên | Góc Tranh Ảnh | 3,825 views | 1 Comment

Tâm Duyên chân thành cảm ơn Helene Nguyễn sưu tầm và chia sẻ.

[ read more ]

THIÊN TAI

THIÊN TAI

Jul 4, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 2,094 views | No Comments

Đau lòng Nhật Bản thiên tai, Kinh hoàng động đất gây ra sóng thần. Hãi hùng nước lũ tràn dâng, Cuốn trôi người của một lần ra khơi. Ai ngờ sống ở trên đời, Tử sanh như ngỡ trò chơi không bằng. Bao năm cực khổ nhọc nhằn, S

[ read more ]

SỢ MA

SỢ MA

Jul 3, 11 | Tâm Duyên | Thiên - Địa - Nhơn | 2,083 views | No Comments

Thượng Tọa Thích Trí Siêu trong một buổi giảng tại Quận Cam do nhóm Đuốc Tuệ tổ chức đầu tháng 10, 2010. Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, s

[ read more ]

 NGƯỜI ĐỜI

NGƯỜI ĐỜI

Jul 2, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 3,183 views | No Comments

Đời mạc kiếp luân thường điên đảo Cả nhân gian tội báo dẫy đầy Làm lành kể có mấy ai Những tay bợm bịp tà tây lại nhiều Cứ sớm tối mai chiều nhậu nhẹt Cứ đỏ đen hoa bướm hại người Lao đầu vô chốn tanh hôi Kể chi

[ read more ]

TÌM HIỂU THÊM VỀ HIỆN TƯỢNG SƯ VÃI BÁN KHOAI

TÌM HIỂU THÊM VỀ HIỆN TƯỢNG SƯ VÃI BÁN KHOAI

Jul 1, 11 | Tâm Duyên | Sấm Sư Vãi | 22,268 views | 8 Comments

Giữa thế kỉ XIX, xã hội miền Nam gặp cơn biến động dữ dội: dịch bệnh hoành hành rồi thực dân Pháp xâm lược, các phong trào kháng chiến chống Pháp lần lượt tan rã do bị đàn áp hết sức dã man. Triều đình nhà Nguyễn không còn cách

[ read more ]

TÂM SỰ TUỔI GIÀ

TÂM SỰ TUỔI GIÀ

Jun 28, 11 | Tâm Duyên | Tuần Suy Niệm | 3,607 views | 1 Comment

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già... Chẳng dám nói hiểu hết mọi điều nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì sống mới thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày, mất một ngày, Qua một ngày, vui một ngày,

[ read more ]

SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI

SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI

Jun 25, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 2,612 views | No Comments

Sắc sắc, không không, sắc thị không Sắc không, không sắc cũng lòng vòng Tâm sanh tướng hiện, đường sanh tử Chẳng không vô sắc gặp...Tiên Ông!!! An nhiên tự tại thấy Trời trong Chẳng sắc vô không ấy mới đồng Còn biệt Ngã-Nhơ

[ read more ]

15 CÂU CHUYỆN THIỀN

15 CÂU CHUYỆN THIỀN

Jun 24, 11 | Tâm Duyên | Góc Tranh Ảnh, Tuần Suy Niệm | 4,795 views | 2 Comments

1. Thiên đường địa ngục Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi: - Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không? - Thế ngài là ai? - Tôi là tướng quân. Bất ngờ, thiền sư cười lớn: - A ha! Thằng ng

[ read more ]

 CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI ... ???

CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI … ???

Jun 23, 11 | Tâm Duyên | Tuần Suy Niệm | 3,331 views | 3 Comments

Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ, từng là học trò năm đệ nhứt tại Gia Long. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên là tự sự về “chuyện đời lộn xộn” của một phụ n

[ read more ]

HỒI HƯỚNG TÂM

HỒI HƯỚNG TÂM

Jun 22, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 2,064 views | No Comments

Hồi hướng tâm Thầy là Đấng trọn lành hóa độ, Soi sáng đường diệt khổ vạn linh; Tử sinh lịch kiếp tiền trình, Luân hồi nhân quả rõ mình là ai. Nay nương Bóng Cao Đài Đại Đạo, Con gìn tâm thọ giáo Thầy truyền;

[ read more ]

ĐẠI GIÁC KIM TIÊN THIÊN HUYỀN TÂM LUẬN VỀ ĂN CHAY VÀ VIỆC ĐỘ SIÊU

ĐẠI GIÁC KIM TIÊN THIÊN HUYỀN TÂM LUẬN VỀ ĂN CHAY VÀ VIỆC ĐỘ SIÊU

Jun 21, 11 | Tâm Duyên | Trang Sức Khỏe, Tôi Học Đạo | 2,684 views | No Comments

Thi rằng: Lời vàng giá ngọc ít vần thi, Rỉ rót vào tai đã mấy kỳ, Phù trầm vạn nẻo đường minh chánh, Phấn sĩ anh hào, biện nữ nhi. LUẬN VỀ ĂN CHAY Lão: THIÊN-HUYỀN-TÂM. Hôm nay là ngày lành, Lão xin tái giáng đôi lời min

[ read more ]

 NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI

NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI

Jun 20, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 2,840 views | No Comments

Cuộc thế quay nhìn không với không Lo chi cho vướng bận nơi lòng Đảo điên tính toán chưa phân biệt Nghĩ thấy hình trần lại rỗng không Tranh đấu tấn tuồng như ảo ảnh Ưu tư chi lắm phải long ngong Tình người tìm mãi mà chưa gặp T

[ read more ]

LỜI KHUYÊN CỦA MỘT NGƯỜI CHA - HAPPY FATHER'S DAY!

LỜI KHUYÊN CỦA MỘT NGƯỜI CHA – HAPPY FATHER’S DAY!

Jun 19, 11 | Tâm Duyên | Tuần Suy Niệm | 2,741 views | 1 Comment

Có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy. Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa. Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang, con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy. Vớ

[ read more ]

MỜI CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG VẦN THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN QUÁ ĐẸP...

MỜI CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG VẦN THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN QUÁ ĐẸP…

Jun 18, 11 | Tâm Duyên | Góc Tranh Ảnh, Thơ Cảm Tác | 4,523 views | No Comments

Cách đây không lâu, HT. Thích Giác Toàn đi Nhật Bản về đã cho Nhuận Thường một số hình chụp các tượng La Hán trông rất đẹp và sống động. Vì xúc cảm trước những tướng trạng của chư vị La Hán. Nhuận Thường xin mạo muội đề v

[ read more ]

TÀI NHÂN - NHÂN TÀI

TÀI NHÂN – NHÂN TÀI

Jun 17, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 12,170 views | No Comments

TÀI NHÂN Ngỡ bước tài nhân, luống dặm trường Chông chênh thế cuộc, nghĩ mà thương Dưới kéo, trên ghì, tâm vướng víu Lên bờ, xuống bãi, dạ vấn vương Tấn thố

[ read more ]

NGHE PHÁP PHẬT

NGHE PHÁP PHẬT

Jun 16, 11 | Tâm Duyên | Thơ Cảm Tác | 2,280 views | No Comments

Ôi mầu nhiệm như lời Kinh Nghe xong bừng tỉnh biết mình chiêm bao Thế gian dù sắc trăm màu Cũng đều một cội chung bào vậy thôi Mê - nghe Phật, vẫn luân hồi Vì còn níu giữ cái tôi của mình Ví bằng chẳng nói làm thinh Niêm hoa vi ti

[ read more ]

TẬP THIỀN GIẢN DỊ

TẬP THIỀN GIẢN DỊ

Jun 13, 11 | Tâm Duyên | Pháp Hít Thở, Phim & Âm Thanh | 3,692 views | No Comments

Sống ở đời chẳng ai muốn đau khổ và ai cũng muốn hạnh phúc. Trong cuộc nhân sinh, người ta tìm đủ cách để ngăn ngừa đau khổ hoặc làm vơi đi sự đau khổ, nhưng mục đích chính yếu của người đời vẫn đi tìm hạnh phúc bằng các

[ read more ]

NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN

NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN

Jun 12, 11 | Tâm Duyên | Một Chữ Nhẫn | 6,000 views | 1 Comment

VÀI LỜI PHI LỘ "NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN" Nghĩa là: Chỉ có một chữ "nhẫn" mà đứng đầu cả muôn hạnh. * * * * * Trên đường đi: đường sông thì voi vịnh, sóng gió; đường mòn thì cong queo gồ ghề

[ read more ]

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT

Jun 10, 11 | Tâm Duyên | Một Chữ Nhẫn | 7,054 views | No Comments

Nhẫn là phương pháp đệ nhứt cho thế gian và xuất thế gian. Nhờ tu nhẫn mà người tại gia làm nên sự nghiệp, gia đình yên vui, quốc gia thạnh trị. Người xuất gia tu nhẫn mà thành công đắc quả. Nhẫn là nhẫn n

[ read more ]

TÌNH YÊU CỦA CHA

TÌNH YÊU CỦA CHA

Jun 8, 11 | Tâm Duyên | Tôi Học Đạo | 3,361 views | 3 Comments

Nghe TÌNH YÊU CỦA CHA MP3: [audio:http://www.tamduyen.com/wp-content/uploads/2011/06/Tinh-Yeu-Cua-Cha.mp3] Đầu tiên khi giáng trần. Tình yêu của Cha của Đại hồn đối với tiểu hồn. Các con yêu dấu! Hôm nay Cha đến với các con trong tình yêu thương thắ

[ read more ]

BÀI TẬP SỨC KHỎE TRƯỚC KHI NGỦ

BÀI TẬP SỨC KHỎE TRƯỚC KHI NGỦ

Jun 7, 11 | Tâm Duyên | Trang Sức Khỏe | 3,123 views | No Comments

Trước khi đi ngủ, nếu kiên trì áp dụng 8 bài tập sau sẽ giúp thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể, phòng chống nhiều bệnh tật và tăng tuổi thọ. 1. Dùng ngón tay mát-xa đầu Dùng ngón tay trỏ, giữa và ngón đeo nhẫn của cả ha

[ read more ]

Page 15 of 36« First...«1314151617»30...Last »