LUẬT ĐỜI – PHỤ MẪU ÂN

LUẬT ĐỜI – PHỤ MẪU ÂN

Aug 9, 11 | | TÔI HỌC ĐẠO | 51,154 views | 4 Comments

Mới thọ sanh lòng mẹ thì đã mang lấy phụ mẫu ân rồi. Tinh cha, huyết mẹ, tình thâm trọng là dường nào. Công chín tháng cưu mang biết bao nghĩa nặng. Lọt lòng ra toàn vẹn, còn hoi hóp, thì cha mẹ đã mừng, chăm nom, săn sóc, vú sữa, búng c

[ read more ]

LỜI KINH ĐÊM - VỌNG CẦU

LỜI KINH ĐÊM – VỌNG CẦU

Aug 8, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 12,010 views | 1 Comment

LỜI KINH ĐÊM Đêm dài heo hút - gió sang ngang Không nến không hoa, chẳng Đạo vàng Trăng khuất - vườn Thanh còn lặng lẽ Mây mờ, cõi Tịnh vẫn hoang mang... Thơ gieo ... giấy mới sao ngùi ngậm Mực đọng... hồn xưa có lỡ làng? Chuông

[ read more ]

BÁT PHONG TÂM BẤT ĐỘNG

BÁT PHONG TÂM BẤT ĐỘNG

Aug 7, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 8,528 views | No Comments

Tu sao tâm bất động Khi cảnh trần đổi thay. Không vui mừng hưởng lợi Giữa cõi trần bi-ai! Khi mất mát chua cay Không sầu đời đau khổ! Việc bất lợi đời này Tâm an nhiên tự tại. Người khen nên xem lại Có thật sự chân tình?

[ read more ]

HẠNH BỐ THÍ

HẠNH BỐ THÍ

Aug 6, 11 | | HẢO TÂM NHƠN, VIDEO & MP3 | 8,756 views | 1 Comment

Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, rất nhiều khi chúng ta cứ thấy khó nghĩ khi phải cho ai hay nhận của ai một cái gì. Ngay cả giữa bạn bè, chòm xóm. Ngay cả trong gia đình. Một số người cứ thấy là mình "cho rất nhiều m

[ read more ]

PHÁP NGỮ - HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

PHÁP NGỮ – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Aug 5, 11 | | TÔI HỌC ĐẠO | 6,803 views | No Comments

Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Ðó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) th

[ read more ]

DIỆU NGHĨA BÀI KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (phần tiếp theo)

DIỆU NGHĨA BÀI KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (phần tiếp theo)

Aug 4, 11 | | TÔI HỌC ĐẠO | 9,303 views | No Comments

DIỆU NGHĨA BÀI KINH Bài kinh nầy thuộc về “Tâm Kinh”. Người tụng đọc cần vận dụng tâm đạo tưởng niệm Đấng Chí Tôn, Đấng Tạo Hóa, Đấng Cha Lành, bậc Tôn Chủ của cả càn khôn vũ trụ muôn loài vạn vật. Ngài là Đấng

[ read more ]

DIỄN GIẢI: KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

DIỄN GIẢI: KINH CHÚC TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Aug 3, 11 | | TÔI HỌC ĐẠO | 23,794 views | 1 Comment

I. PHẦN HÁN VĂN: Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Hóa dục quần sanh Thống ngự vạn vật Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh Nhược thiệt, nhược hư Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa Thị không, thị sắc Vô vi

[ read more ]

Kỹ thuật lái xe: BẠN PHẢI LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP?

Kỹ thuật lái xe: BẠN PHẢI LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP?

Aug 2, 11 | | ĐỜI VỀ ĐÂU?, TRANG SỨC KHOẺ | 40,362 views | 3 Comments

Sinh sống tại Hoa Kỳ hay những quốc gia tân tiến, xe hơi là phương tiện giao thông không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Điều này càng đúng hơn cho những người cư ngụ tại những thành phố như Los Angeles hay quận Cam, th

[ read more ]

PHIM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

PHIM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Aug 1, 11 | | THƠ CẢM TÁC, VIDEO & MP3 | 12,569 views | No Comments

MẸ Mẹ là áo ấm đêm đông Cho con bớt rét giữa lòng thế nhân Mẹ là trăng đẹp trong ngần Là thiên thu giữa xoay vần nhân sinh Mẹ là lời Sám tiếng Kinh Bắt qua Bờ Giác gập ghình con đi. TẬP THƠ HOA ĐẠO Huyền Không Qua

[ read more ]

MỘT THẾ GIỚI TỪ BI

MỘT THẾ GIỚI TỪ BI

Jul 29, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 3,295 views | No Comments

Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa tròn 76 tuổi hôm Thứ Tư 6-7-2011, một ngày cũng là khởi đầu cho một loạt buổi thuyết giảng, truyền pháp và hướng dẫn tu học pháp môn Kalachakra cho nhiều ngàn Phật Tử tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Gi

[ read more ]

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THIỀN VIPASSANA TRONG NHÀ TÙ Ở ẤN ĐỘ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THIỀN VIPASSANA TRONG NHÀ TÙ Ở ẤN ĐỘ

Jul 26, 11 | | VIDEO & MP3 | 8,106 views | 1 Comment

Thiền Quán (VIPASSANA) được áp dụng vào nhà tù ở Ấn Độ để giúp phạm nhân thay đổi. Cuốn phim tài liệu cảm động và là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của trí tuệ nội quán đem lại bình an và hạnh phúc cho con người. Thiền

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 6

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 6

Jul 23, 11 | | VIDEO & MP3 | 10,656 views | No Comments

Lúc bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật: - Con nhớ khi xưa, từ vô số hằng sa kiếp trước có Phật Quán Thế Âm ra đời, con phát tâm Bồ Đề nơi Phật ấy, Phật dạy con từ Văn, Tư, Tu nhập Tam Ma Đị

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 5

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 5

Jul 22, 11 | | VIDEO & MP3 | 3,163 views | No Comments

A Nan bạch Phật rằng: - Như Lai dù đã khai thị nghĩa thứ hai, nhưng con xét những người mở thắt kết, nếu chẳng biết cái gốc của thắt kết, thì con tin chắc người ấy chẳng bao giờ mở được. Thế Tôn, con và hàng hữu học Thanh v

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4

Jul 21, 11 | | VIDEO & MP3 | 9,380 views | No Comments

Như Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan: - Nay ngươi nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: - Có nghe! Khi tiếng chuông dứt rồi, Phật lại hỏi: - Các ngươi nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: - Chẳng ngh

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 3

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 3

Jul 19, 11 | | VIDEO & MP3 | 13,174 views | No Comments

l. TÁNH ĐỊA ĐẠI VỐN VÔ SANH - Ngươi xem tánh ĐỊA, thô là đại địa, tế là vi trần, cho đến cực vi là lân hư trần, là sắc tướng nhỏ tột, nếu phân tách nữa thì thành tánh hư không. - A Nan, nếu cái lân hư trần đó tách được t

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 2

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 2

Jul 18, 11 | | VIDEO & MP3 | 15,548 views | No Comments

NGŨ ẤM VỐN VÔ SANH - Sao nói Ngũ Ấm vốn là Như Lai Tạng, cũng là Diệu tánh chơn như? l. SẮC ẤM VỐN VÔ SANH - A Nan! Ví như có người dùng con mắt trong sạch, nhìn hư không sáng sủa chỉ có trống rỗng, hẳn không thấy gì, ngư

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG - QUYỂN 1

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 1

Jul 16, 11 | | VIDEO & MP3 | 7,762 views | No Comments

Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ-lăng-nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ-lăng-nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ-lăng-nghiêm nữa, có

[ read more ]

MẮT CỦA TRÁI TIM

MẮT CỦA TRÁI TIM

Jul 14, 11 | | TUẦN SUY NIỆM, VIDEO & MP3 | 11,493 views | 2 Comments

Xilin Diweng có một bài hát: "Because you love me". Lời ca viết rằng: "Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh"... Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại tôi. Đôi vợ

[ read more ]

NGƯỜI QUÉT CHỢ

NGƯỜI QUÉT CHỢ

Jul 13, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 12,654 views | 1 Comment

"Nhớ dâng trà cúng sư thúc và dì Linh nghe con?" thầy nhắc chú tiểu khi thấy chú sửa soạn lên chánh điện để cúng ngọ. "Bạch thầy, con nhớ," chú đáp. Đó là câu mà thầy cứ nhắc chú mỗi ngày trước mỗi thời kinh. Chú ch

[ read more ]

HÃY CHO

HÃY CHO

Jul 12, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 13,506 views | No Comments

Cho là cử chỉ yêu thương Cho là tình thắm vương lên cõi đời Cho nhiều ý đẹp lòng phơi Cho Nhân Nghĩa, cho cây đời thêm xanh Cho hương cuộc sống trong lành Cho đôi mắt sáng long lanh nụ cười Cho bờ môi mãi xinh tươi

[ read more ]

NGHỆ THUẬT CẮT TỈA TUYỆT VỜI

NGHỆ THUẬT CẮT TỈA TUYỆT VỜI

Jul 5, 11 | | GÓC TRANH ẢNH | 17,815 views | No Comments

Tâm Duyên chân thành cảm ơn Helene Nguyễn sưu tầm và chia sẻ.

[ read more ]

THIÊN TAI

THIÊN TAI

Jul 4, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 2,289 views | No Comments

Đau lòng Nhật Bản thiên tai, Kinh hoàng động đất gây ra sóng thần. Hãi hùng nước lũ tràn dâng, Cuốn trôi người của một lần ra khơi. Ai ngờ sống ở trên đời, Tử sanh như ngỡ trò chơi không bằng. Bao năm cực khổ nhọc nhằn, S

[ read more ]

SỢ MA

SỢ MA

Jul 3, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,335 views | No Comments

Thượng Tọa Thích Trí Siêu trong một buổi giảng tại Quận Cam do nhóm Đuốc Tuệ tổ chức đầu tháng 10, 2010. Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, s

[ read more ]

 NGƯỜI ĐỜI

NGƯỜI ĐỜI

Jul 2, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 4,067 views | No Comments

Đời mạc kiếp luân thường điên đảo Cả nhân gian tội báo dẫy đầy Làm lành kể có mấy ai Những tay bợm bịp tà tây lại nhiều Cứ sớm tối mai chiều nhậu nhẹt Cứ đỏ đen hoa bướm hại người Lao đầu vô chốn tanh hôi Kể chi

[ read more ]

TÌM HIỂU THÊM VỀ HIỆN TƯỢNG SƯ VÃI BÁN KHOAI

TÌM HIỂU THÊM VỀ HIỆN TƯỢNG SƯ VÃI BÁN KHOAI

Jul 1, 11 | | SẤM SƯ VÃI | 35,745 views | 7 Comments

Giữa thế kỉ XIX, xã hội miền Nam gặp cơn biến động dữ dội: dịch bệnh hoành hành rồi thực dân Pháp xâm lược, các phong trào kháng chiến chống Pháp lần lượt tan rã do bị đàn áp hết sức dã man. Triều đình nhà Nguyễn không còn cách

[ read more ]

TÂM SỰ TUỔI GIÀ

TÂM SỰ TUỔI GIÀ

Jun 28, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 3,844 views | No Comments

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già... Chẳng dám nói hiểu hết mọi điều nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì sống mới thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày, mất một ngày, Qua một ngày, vui một ngày,

[ read more ]

SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI

SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI

Jun 25, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 2,814 views | No Comments

Sắc sắc, không không, sắc thị không Sắc không, không sắc cũng lòng vòng Tâm sanh tướng hiện, đường sanh tử Chẳng không vô sắc gặp...Tiên Ông!!! An nhiên tự tại thấy Trời trong Chẳng sắc vô không ấy mới đồng Còn biệt Ngã-Nhơ

[ read more ]

15 CÂU CHUYỆN THIỀN

15 CÂU CHUYỆN THIỀN

Jun 24, 11 | | GÓC TRANH ẢNH, TUẦN SUY NIỆM | 6,519 views | 1 Comment

1. Thiên đường địa ngục Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi: - Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không? - Thế ngài là ai? - Tôi là tướng quân. Bất ngờ, thiền sư cười lớn: - A ha! Thằng ng

[ read more ]

 CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI ... ???

CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI … ???

Jun 23, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 7,377 views | 2 Comments

Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ, từng là học trò năm đệ nhứt tại Gia Long. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên là tự sự về “chuyện đời lộn xộn” của một phụ n

[ read more ]

HỒI HƯỚNG TÂM

HỒI HƯỚNG TÂM

Jun 22, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 9,703 views | No Comments

Hồi hướng tâm Thầy là Đấng trọn lành hóa độ, Soi sáng đường diệt khổ vạn linh; Tử sinh lịch kiếp tiền trình, Luân hồi nhân quả rõ mình là ai. Nay nương Bóng Cao Đài Đại Đạo, Con gìn tâm thọ giáo Thầy truyền;

[ read more ]