THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

Mar 25, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,062 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BA Bãi đàn trường, đệ tử về nhà hết Thay áo đạo, thầy trò bước xuôi nam.(1) Có bài thơ rằng: Ơi hỡi người phàm chẳng rõ không Mê hoa, mến rượu, khoái anh hùng Đêm xuân hưởng lạc vui không dứt Tuổ

[ read more ]

BIẾT THƯƠNG MÌNH

BIẾT THƯƠNG MÌNH

Mar 24, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 1,932 views | No Comments

Cha mẹ sanh, thì mình phải yêu Chẳng dám phiêu lưu dốc ải đèo Liễu nghĩa cuộc đời lòng ổn định Am tường sự thế ý an nhiên Lưới trần giam nhốt chim ham thực Mê trận quanh co kẻ tạo phiền Thương mình gắng chí đi đư

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

Mar 24, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,861 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI HAI Dạy tọa công, giảng rõ diệu lý Học chân đạo, mừng gặp minh sư.(1) Có bài thơ rằng: Ân ái buộc ràng mở chẳng ra Một mai bỏ xác chỉ mình ta Như nay buông bỏ không vương vấn Tới bệ Diêu Trì chẳng c

[ read more ]

ĐỨC TIN

ĐỨC TIN

Mar 23, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 1,667 views | No Comments

Tin riết đất bằng cũng trổ sen Dù trong hư cảnh bước chân len Tin sâu nhân quả vay thì trả Tin hết duyên xưa đáo Phật tiền Có khổ có nguy càng vững chí Rèn lòng rèn tánh dứt oan khiên Tin, Hành, Tín, Nguyện in như một Dù

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Mar 23, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,778 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI MỘT Băng đá rơi, Thợ Trời gìn đạo pháp Bói quẻ thần, Chân Nhân chỉ đàng mê.(1) Có bài thơ rằng: Say đắm trầm luân đã mấy niên Ngất trời dậy sóng nước sông duyên Bờ cao lên được nhờ tu luy

[ read more ]

ẨN NÚP Ở ĐÂU TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT?

ẨN NÚP Ở ĐÂU TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT?

Mar 22, 11 | | ĐỜI VỀ ĐÂU? | 15,290 views | 1 Comment

Hãy đọc và chuyển thông tin này cho các thành viên trong gia đ́ình bạn; nó có thể cứu sống họ một ngày nào đó! Cần đọc và xem hình chỉ dẩn. ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG" Tôi tên là Doug Copp. Tôi

[ read more ]

TỰ TÌNH

TỰ TÌNH

Mar 22, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 2,366 views | 1 Comment

Lời thơ rớt giữa hư không Bao nhiêu giá bụi nằm trong nhiệm mầu Rời thơ rụng xuống cõi sầu Nghe như tiếng nấc đục ngầu mắt đêm Trăng sao từ độ chung miền Nơi thâm u bổng điềm nhiên rạng ngời Lời thơ rớt giữa đ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

Mar 22, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 1,874 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI Giảng tam thừa, diễn thuyết lý Toàn Chân Hủy nhan sắc, cam làm người xấu xí.(1) Có bài thơ rằng: Đã được chân truyền, đạo khá tu Tam thừa diệu pháp tại ngươi cầu Uyên Trinh ngày ấy hủy nhan sắc

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

Mar 21, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,233 views | No Comments

HỒI THỨ CHÍN Vương Trùng Dương phân thân hóa độ Tôn Bất Nhị nổi giận trách thầy.(1) Có bài thơ rằng: Ta độ chúng sinh dạy bí truyền Không không có có miệng khôn tuyên Hiểu rằng Đạo lớn không xa lắc Nếu chẳ

[ read more ]

BÀI HỌC SAU CÙNG...!!! - GIEO GÌ HÔM NAY...!!!

BÀI HỌC SAU CÙNG…!!! – GIEO GÌ HÔM NAY…!!!

Mar 20, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 7,179 views | No Comments

BÀI HỌC SAU CÙNG Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời thầy trò họ theo nhau đi hầu hết các nước, gặp gỡ hầu như tất cả những người có học vấn. Lúc này, thầ

[ read more ]

SÁM-HỐI CẦU-AN

SÁM-HỐI CẦU-AN

Mar 19, 11 | | TÔI HỌC ĐẠO | 4,002 views | No Comments

Trong những ngày vừa qua, truyền hình, radio, báo chí, tất cả mọi nơi đều nói về tai nạn thảm khốc tại Nhật: động đất, sóng thần, núi lửa, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của 3 lò nguyên tử gây rò rĩ phóng xạ sẽ tai hạ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

Mar 18, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 1,842 views | No Comments

HỒI THỨ TÁM Nói tiên thiên, diệu lý chỉ một Trừ ma căn, pháp môn không hai.(1) Có bài thơ rằng: Hướng ngoại cầu tiên lạc nẻo đường Tìm trăng trong nước, hoa trong gương Tiên thiên diệu lý ngươi biết chứ Chỉ cốt nhấ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

Mar 17, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 1,942 views | No Comments

HỒI THỨ BẢY Lót tay trưởng tộc, Mã lập xả ước Giảng luận huyền công, Vương truyền Toàn Chân.(1) Có bài thơ rằng: Bon bon nước chảy chớ nhẩn nha Danh lợi buộc ràng bủa lưới ta Muôn trượng cheo leo, buông vách đá M

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ SÁU

Mar 16, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 1,871 views | No Comments

HỒI THỨ SÁU Tôn Uyên Trinh khuyên chồng bỏ gia tài Mã Văn Khôi ăn tiền thông quyền biến.(1) Có bài thơ rằng: Vạn pháp đều không, sao lại cầu Mượn tiền trợ đạo giúp tu lâu Tạm đem vật ấy thông quyền biến Ngày kha

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NĂM

Mar 15, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 17,937 views | No Comments

HỒI THỨ NĂM Mã viên ngoại siêng nuôi dưỡng lễ thầy Vương Trùng Dương lo tiền giúp người tu.(1) Có bài thơ rằng: Tiên Phật Thánh Hiền chỉ một tâm Điểm tô tượng đất ắt mê lầm Thế gian thắp nến xông nhang khói

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

Mar 14, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 3,448 views | No Comments

HỒI THỨ TƯ Nói lẽ vô thường, bà Tôn khuyên bạn hiền Tìm cầu Đại Đạo, ông Mã kiếm thầy sáng.(1) Có bài thơ rằng: Trời cũng không, đất cũng không Kiếp người mờ mịt ở bên trong Nhật cũng không, nguyệt cũng kh

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BA

Mar 11, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,163 views | No Comments

HỒI THỨ BA Nhận Thiên mệnh, tỉnh Sơn Đông độ thế Vào địa đạo, núi Chung Nam ẩn thân.(1) Có bài thơ rằng: Lạnh nóng tình đời chán quá thôi Tranh danh đoạt lợi khắp nơi nơi Thú cầm dễ độ, người khó độ Nguyê

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ - 七 真 因 果 - HỒI THỨ NHÌ

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NHÌ

Mar 10, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 11,718 views | No Comments

HỒI THỨ NHÌ Cầu Vạn Duyên, Lã Tổ truyền đạo mầu Xóm Đại Ngụy, Hiếu Liêm giả trúng phong.(1) Có bài thơ rằng: Giác ngộ như đêm tối được đèn Nhà không ánh sáng chợt bừng lên Kiếp này không độ thân này đượ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 - HỒI THỨ NHẤT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NHẤT

Mar 9, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 4,051 views | No Comments

HỒI THỨ NHẤT Bích họa Vương Tổ Sư và Toàn Chân Thất Tử Trích tranh vẽ trên tường của đạo quán Trường Xuân (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Hàng trên, từ trái sang phải: Tổ Sư Vương Trùng Dương, Khưu Xứ Cơ, T

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ - 七 真 因 果 - GIAO CẢM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – GIAO CẢM

Mar 9, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 9,583 views | 5 Comments

Thất Chân Nhân Quả là một trong những cổ thư độc đáo thuộc kho tàng Đạo học Trung Quốc. Tác giả có lẽ là một đạo sĩ ẩn danh, đã tiểu thuyết hóa rất tài hoa nhân duyên và kết quả con đường tu tiên của Tổ Sư Vương Trùng Dươn

[ read more ]

BÊN KIA CỬA TỬ - CHƯƠNG VIII

BÊN KIA CỬA TỬ – CHƯƠNG VIII

Mar 8, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,882 views | No Comments

Theo những tài liệu viết về cõi giới bên kia cửa tử như cuốn Tử Thư Ai Cập và Tử Thư Tây Tạng thì những người chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là chết trong lúc bất cập, chưa chuẩn bị, thường bị những áp lực rất nặ

[ read more ]

IM LẶNG LÀ VÀNG

IM LẶNG LÀ VÀNG

Mar 7, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 3,647 views | No Comments

Vị Hoà thượng lớn tuổi tiếng ngắn tiếng dài gõ mõ. Tiểu Hoà thượng nhìn rất lâu rồi hỏi: - “Thưa Sư phụ, vì sao Thầy không ngớt gõ mõ vậy? Thầy không mệt sao? Mõ không đau sao?” Lão Hoà thượng mở mắt ra, cười nói:

[ read more ]

WHO SAID THAT ANIMALS DO NOT HAVE LOVE & GRATITUDE?

WHO SAID THAT ANIMALS DO NOT HAVE LOVE & GRATITUDE?

Mar 6, 11 | | ALL ENGLISH POSTS, GÓC TRANH ẢNH | 2,705 views | No Comments

Here's the email message: It’s happening off the South Australian coast, near Port Lincoln. AI BẢO LÀ LOÀI VẬT KHÔNG CÓ TÌNH VÀ KHÔNG BIẾT ƠN? Tạm dịch: Chuyện Tình Theo tạp chí Pháp, ông Arnold Pointer là ngư phủ chuyên nghiệp ở

[ read more ]

GIẢI NGHĨA BÀI

GIẢI NGHĨA BÀI “KHAI KINH”

Mar 5, 11 | | TÔI HỌC ĐẠO | 8,670 views | No Comments

Theo nghi thức Thế Đạo của Đạo Cao Đài, khi thiết đàn cúng lễ người ta khởi sự dâng hương và đọc bài kinh "Niệm Hương", kế đó thì đọc bài "Khai Kinh". Bài "Khai Kinh" do Đức Lữ Tổ giáng đàn ban tại chùa Tam Tô

[ read more ]

BÊN KIA CỬA TỬ - CHƯƠNG VII

BÊN KIA CỬA TỬ – CHƯƠNG VII

Mar 1, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,176 views | No Comments

Tiếp theo Chương 6 Lúc đầu bác sĩ Kunz không nghe, nhưng vì bà vợ thúc giục mãi nên ông đành nhờ ông Piquet tìm cách cho ông liên lạc với Jo. Ông Piquet đề nghị một buổi cầu hồn qua trung gian của một đồng tử. Bác sĩ Kunz chấp thu

[ read more ]

BÊN KIA CỬA TỬ - CHƯƠNG VI

BÊN KIA CỬA TỬ – CHƯƠNG VI

Feb 28, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,542 views | No Comments

ÁP LỰC VẬT CHẤT ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VỪA TỪ TRẦN Trong những lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử qua lời kể của những người đã chết rồi hồi sinh (Near death experience). Trong phần này chún

[ read more ]

VÀI BÀI HỌC NGẮN VỀ

VÀI BÀI HỌC NGẮN VỀ “NGÔN VÀ HÀNH” TỪ THIỀN SƯ BANKEI

Feb 26, 11 | | TÂM BẤT SINH | 2,870 views | No Comments

TUỔI THƠ CỦA BANKEI Khi bắt đầu đi học, Sư phải học các cổ thư của Khổng giáo ở chùa Dairakuji. Sư không thích học nên luôn luôn về nhà sớm. Bị anh la rầy nhiều lần nhưng chú bé vẫn không bỏ thói trốn học. Trên đường về nhà,

[ read more ]

BÊN KIA CỬA TỬ - CHƯƠNG V

BÊN KIA CỬA TỬ – CHƯƠNG V

Feb 25, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 1,703 views | No Comments

Hai hôm sau, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì Louise Clayton bước vào: - Hôm trước trong lúc mê sảng ông nói rằng, ông thấy Andrex Shaw, Lawrence Sorgen và Robert Stevenson bị trúng đạn và tử trận ở Châu Âu ... - Đúng thế. Louise Clayton im l

[ read more ]

THA THỨ

THA THỨ

Feb 22, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 1,921 views | No Comments

Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?” Vị sư phụ đáp: “Con ngồi xuống tịnh tâm, th

[ read more ]

KHAI TÂM

KHAI TÂM

Feb 21, 11 | | GÓC TRANH ẢNH | 3,089 views | 2 Comments

ĐẾN MỘT LÚC Tâm Duyên chân thành cảm ơn ĐH Minh Lam đã sưu tầm và chia sẻ! ĐẾN MỘT LÚC

[ read more ]

KINH SÁM HỐI BẰNG TRANH 4 MÀU

KINH SÁM HỐI BẰNG TRANH 4 MÀU

Feb 19, 11 | | HẢO TÂM NHƠN, VIDEO & MP3 | 5,962 views | 2 Comments

Để kỷ niệm 3 năm hoằng pháp thông qua Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài (tháng 6-2008 / tháng 6-2011), đồng thời để mừng đại lễ Vu Lan xá tội vong nhân (rằm tháng 7 Tân Mão), cùng lúc với nhiều đầu sách mới, bổ ích, Chư

[ read more ]

CÁI CHẾT

CÁI CHẾT

Feb 18, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 1,450 views | No Comments

Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về

[ read more ]

Page 15 of 31« First...«1314151617»30...Last »