BA BẬC VÃNG SANH - CHÁNH NHÂN VÃNG SANH

BA BẬC VÃNG SANH – CHÁNH NHÂN VÃNG SANH

Dec 19, 10 | | 9,624 views | No Comments

Phật bảo A Nan: Mười phương thế giới, chư thiên nhân dân, số người chí tâm, nguyện sanh nước đó, thường gồm ba bậc: Những bậc thượng bối: ly gia đoạn dục, hành hạnh Sa Môn, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Ph

[ read more ]

PHẬT NÓI KINH KIẾN CHÁNH

PHẬT NÓI KINH KIẾN CHÁNH

Dec 18, 10 | | 1,607 views | No Comments

LỜI NÓI ĐẦU Đạo lý luân-hồi đã làm cho các học giả trong đạo cũng như ngoài đạo, thắc mắc nan giải trong lúc đề cập đến nó. Nhưng vì là đạo lý căn bản trong Phật-Học, nếu không tín giải đạo lý luân hồi nầy, ắt có thể

[ read more ]

ÁNH SÁNG CAO ĐÀI và SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

ÁNH SÁNG CAO ĐÀI và SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Dec 14, 10 | | 2,536 views | 1 Comment

Dạy trẻ con toan trước dạy mình Cái ơn giáo hóa cũng đồng sinh Đó là lời truyền ngôn của Đức Chí Tôn năm xưa. Nó có giá trị như một sự phản tỉnh, hồi tâm xét mình của người tín hữu. Đời có bản chất của nó là sự đảo

[ read more ]

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Dec 10, 10 | | 2,709 views | 1 Comment

Tôi là ai? Sinh ra để làm gì? Đâu là khuôn mặt thực của tôi? Bản chất chơn thực của con người là gì? Đó là những đầu đề lớn, những vấn nạn triền miên, không cùng của những ai có chút lương tri đạo đức, của những người khôn

[ read more ]

MƯỜI ĐIỀU TÂM YẾU

MƯỜI ĐIỀU TÂM YẾU

Dec 9, 10 | | 1,901 views | No Comments

1. HẠNH TỪ-BI Trọng mạng sống của muôn loài. Xót thương và tận tâm giúp đở người đói khổ, cô đơn, đau ốm, tật nguyền. Buồn khi thấy kẻ làm dữ, khuyên nhủ họ bỏ dần và dứt hẳn việc dữ. Vui khi thấy người làm lành, khuy

[ read more ]

BÓNG DÁNG CỦA TỈNH THỨC

BÓNG DÁNG CỦA TỈNH THỨC

Dec 8, 10 | | 2,312 views | No Comments

Trời giông bão u ám, tâm hồn con người cũng ưu tư khắc khoải trong từng nhịp sống bôn ba. Dù là ánh nắng, hương thơm vị ngọt của hoa trái tỏa ngát nhưng con người đượm một nét suy tư triền miên trong những chuỗi ngày dường như vô th

[ read more ]

CHỦ NGHĨA BẢO SANH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI QUA CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

CHỦ NGHĨA BẢO SANH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI QUA CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

Dec 6, 10 | | 15,766 views | No Comments

Cả kiếp sanh của con người, gẫm lại, quá ngắn ngủi, trăm năm như giấc mộng, dù cho mộng dữ hay lành, đến khi tỉnh giấc cũng đành không thôi. Bởi thế cho nên người ta ví cuộc sống nhân sinh như bông phù du. Bình minh dọi lên trong nắng

[ read more ]

THÁNH GIÁO DẠY CHƯ HƯỚNG ĐẠO VÀ ĐỒNG ĐẠO

THÁNH GIÁO DẠY CHƯ HƯỚNG ĐẠO VÀ ĐỒNG ĐẠO

Dec 2, 10 | | 7,851 views | No Comments

Ngọc Minh Đài, Trung Thu Bính Tý (1936) THI: GIA lý chơn thành đạo mới cao, TÔ son điểm phấn vẹn hoa màu; GIÁO khai chánh pháp cho người tục, CHỦ khảo Tâm Linh rõ trước sau. Chào chư hiền đồ, THI: Thiện ác cuộc đ

[ read more ]

GIẢI NGHĨA BÀI

GIẢI NGHĨA BÀI “NIỆM HƯƠNG”

Nov 26, 10 | | 136,591 views | No Comments

Tìm hiểu thêm: CHÚ GIẢI KINH CÚNG TỨ THỜI - THIÊN VÂN (HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA) Bài kinh "Niệm Hương" do Đức Nam Cực Chưởng Giáo giáng cơ ban cho tại Minh Lý Thánh Hội (Tam Tông Miếu) A. TOÀN THỂ BÀI KINH Đạo gốc

[ read more ]

NIỆM HƯƠNG NGHĨA LÀ GÌ?

NIỆM HƯƠNG NGHĨA LÀ GÌ?

Nov 22, 10 | | 3,480 views | No Comments

Khi thiết đàn cúng lễ theo Thế Đạo, người tín đồ áp dụng nghi thức Tôn Giáo để dâng lời cầu nguyện lên các Đấng Thiêng Liêng. Trước hết là lễ "Niệm Hương" có tác dụng dâng lên Trời Phật sở nguyện s

[ read more ]

LUẬN GIẢI: VỀ Ý NGHĨA, CÔNG DỤNG, VÀ XUẤT XỨ CỦA KINH NHỰT TỤNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

LUẬN GIẢI: VỀ Ý NGHĨA, CÔNG DỤNG, VÀ XUẤT XỨ CỦA KINH NHỰT TỤNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Nov 18, 10 | | 8,197 views | No Comments

- Là người tín đồ Đạo Cao Đài, hằng ngày tụng đọc kinh cúng tứ thời, chúng ta cần suy nghĩ để hiểu biết việc làm ấy có lợi ích gì, tác dụng gì đến đời sống đạo đức của chúng ta? Vào cuối năm

[ read more ]

THÁNH GIÁO DẠY VỀ

THÁNH GIÁO DẠY VỀ “NGŨ NGUYỆN”

Nov 14, 10 | | 2,722 views | 1 Comment

Trúc Lâm Thiền Điện Tý thời, 17 rạng 18 tháng 7 Canh Tuất (18-8-1970) THI: Đông Bắc Tây Nam cũng quả tròn, Phương trình có một bậc thì hơn, Chưởng tâm quảng đại hành Thiên Đạo, Quản chấp vai tuồng vẹn lý chơn. Bần Đạo mừ

[ read more ]

PHẦN PHỤ GIẢI

PHẦN PHỤ GIẢI “NGŨ NGUYỆN”

Nov 12, 10 | | 13,480 views | 1 Comment

1. THÁNH THẤT AN NINH Theo lời dạy của Đức Quan Âm Như Lai thì nếu người tín đồ muốn cho Thánh Thất an ninh, trước nhứt phải làm cho "nội tâm" an ninh cho bản thân mình trở nên thuần chơn đạo đức, nhiên hậu: - ba

[ read more ]

Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG

Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG “NGŨ NGUYỆN”

Nov 10, 10 | | 16,215 views | No Comments

Nam mô: Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai Nhì nguyện phổ độ chúng sanh Tam nguyện xá tội đệ tử Tứ nguyện thiên hạ thái bình Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh. 1. Câu nguyện thứ nhứt: Nhứt nguyện Đại Đạo hoă

[ read more ]

TẠI SAO LẠI LÀ

TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?

Nov 8, 10 | | 11,514 views | No Comments

Trước khi chấm dứt một thời cúng trước Thiên Bàn, người tín đồ Đạo Cao Đài phải lập "Ngũ Nguyện". Vậy "Ngũ Nguyện" là gì? Vì sao phải lập "Ngũ Nguyện"? Tại sao lại là "Ngũ Nguyện"? Và ý nghĩa của mô

[ read more ]

QUI TAM GIÁO

QUI TAM GIÁO

Nov 6, 10 | | 2,620 views | No Comments

Có người hỏi rằng: Tại sao trên thế gian này có trăm ngàn mối Đạo, mà Đạo Cao Đài chỉ qui có Ba Đạo (Tam Giáo). Xét về nguyên lý, trong cả Càn Khôn Vũ Trụ chỉ có một Đạo . Cái Đạo đó không có tên, vô chung,

[ read more ]

TỤNG KINH

TỤNG KINH

Nov 4, 10 | | 71,872 views | No Comments

Kinh sách Thánh Nhơn dạy Đạo Trời, Thích, Nho, Lão giáo mở ra lời, Nghiệm suy lý nhiệm, không mê chấp; Thoát khỏi buộc ràng, tánh thảnh thơi. Thảnh thơi tâm trí thoát trần, Lóng tai nghe rõ mấy tầng diệu âm.

[ read more ]

HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY

HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY

Nov 2, 10 | | 15,690 views | 1 Comment

Để trân trọng chuẩn bị kỷ niệm đại lễ Khai Minh Đại Đạo năm Canh Dần 2010, Tâm Duyên kính gởi đến Quý Huynh Tỷ Đệ Muội lời dạy hết sức đặc biệt của Đức Phật Di Lạc Thiên Tôn: HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY NAM MÔ

[ read more ]

CHA MẸ ÂN NẶNG KHÓ BÁO ĐÁP...

CHA MẸ ÂN NẶNG KHÓ BÁO ĐÁP…

Oct 26, 10 | | 10,366 views | No Comments

Tâm Duyên sưu tập và chia sẻ đến tất cả các BẠN một số pháp thoại Đức Phật thuyết thế nào là một người con hiếu đạo, và chỉ dạy phương pháp đền đáp Công ơn Cha Mẹ. Chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, Tâm Duyên mong nhận

[ read more ]

ĐÂU LÀ

ĐÂU LÀ “GỐC”? ĐÂU LÀ “NGỌN”?

Oct 23, 10 | | 3,023 views | 1 Comment

Mấy chục năm qua, gần đây, hay mấy ngàn năm xa hơn nữa, thiên hạ đã tranh giành nhau để độc quyền về Chơn Lý và cho rằng: "... chỉ có mình và phe nhóm mình là theo đúng đường chơn còn ai kia khác với ta là trái lại .

[ read more ]

NHỊ NGUYÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

NHỊ NGUYÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Oct 20, 10 | | 8,093 views | 2 Comments

NHỊ NGUYÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TÓM TẮT Thuyết nhị nguyên không chỉ là nền tảng cơ bản được vận dụng để giải thích các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên cũng như ngoài xã hội mà còn là cơ sở

[ read more ]

ĐẠI NGUYỆN CỦA THẦY

ĐẠI NGUYỆN CỦA THẦY

Oct 18, 10 | | 18,927 views | No Comments

Dân tộc Việt Nam nhỏ bé và hiền hòa này nói riêng và nhân loại trên địa cầu 68 nói chung rất diễm phúc được chính Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Tể càn khôn vũ trụ hạ mình xuống trần gian ô trược lập Đạo vào thời kỳ h

[ read more ]

KHÔNG NÊN GIẢI ĐÃI TRÊN ĐƯỜNG TU

KHÔNG NÊN GIẢI ĐÃI TRÊN ĐƯỜNG TU

Oct 13, 10 | | 2,341 views | No Comments

Đối với những ai đã ngán ngẫm lẽ vô thường của thế gian này, muốn cầu đạo giải thoát thì phải hạ quyết tâm để dứt khoát những nghiệp duyên kéo trì, không nên chờ hẹn vì chẳng ai dám quyết đoán mạng sống của mình dài đư

[ read more ]

ĐỂ TRẢ LỜI BA CÂU HỎI - THE THREE QUESTIONS

ĐỂ TRẢ LỜI BA CÂU HỎI – THE THREE QUESTIONS

Oct 12, 10 | | 2,710 views | No Comments

Please scroll down for English: THE THREE QUESTIONS - LEO TOLSTOY Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại. Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi

[ read more ]

ÂN OÁN CÕI ĐỜI

ÂN OÁN CÕI ĐỜI

Oct 7, 10 | | 2,843 views | 1 Comment

Trong phạm vi bài này, chúng ta tìm hiểu chuyện ân nghĩa và oán thù, hay chuyện thương yêu và ghét bỏ, qua giáo pháp của Đạo Phật mà thôi. Trên cõi đời này, có nhiều người làm ơn cho người khác, giúp đỡ một việc nào đó, từ việc nh

[ read more ]

TÔN GIÁO LÀ GÌ?

TÔN GIÁO LÀ GÌ?

Oct 3, 10 | | 3,734 views | 2 Comments

THƯỢNG-ĐẾ vì nhơn sanh đã phải đến trần gian nhiều lần mở nhiều Tôn giáo, mượn nhiều hình thể, bày nhiều hình thức, xưng hô nhiều danh từ khác nhau để thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi phong tục tập quán, mọi ngôn ngữ để t

[ read more ]

ÔN LẠI NHỮNG LỜI DẠY CỐT YẾU CỦA ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU

ÔN LẠI NHỮNG LỜI DẠY CỐT YẾU CỦA ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU

Sep 15, 10 | | 3,940 views | No Comments

Nhơn lễ Trung Thu Hội Yến Bàn Đào, chúng tôi thành kính ôn lại những lời dạy cốt yếu của Đức Từ Mẫu để rèn lòng tu học hành đạo cho xứng đáng là những đứa con yêu dấu của Đức Mẹ. 1. Mẹ không ngự trên đài cao hoang vắng

[ read more ]

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TƯỞNG TƯỢNG, HOANG TƯỞNG, VÀ GIÁC NGỘ

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TƯỞNG TƯỢNG, HOANG TƯỞNG, VÀ GIÁC NGỘ

Sep 10, 10 | | 12,409 views | No Comments

Đôi lúc trong cuộc sống ta rất khó phân biệt hư thực như thế nào. Nếu các bạn đọc Thánh kinh hay kinh Phật thì sẽ thấy trong lịch sử nhân loại có rất nhiều nhà tiên tri (prophet). Những nhà tiên tri này tiên đoán được sự xuất hiện

[ read more ]

NHÂN SINH TIỀN TIẾN TỨ BỘ

NHÂN SINH TIỀN TIẾN TỨ BỘ

Sep 8, 10 | | 1,924 views | No Comments

1- NGỘ NHẬN (Ngộ hội) Năm đó tại Alaska Hiệp Chúng Quốc, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là vấn đề sinh dưỡng, người đàn bà vì bị khó sanh mà phải từ biệt cõi đời, để lại một đứa bé t

[ read more ]

LUẬT NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC

LUẬT NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC

Sep 6, 10 | | 3,095 views | No Comments

Nhân quả không phải là một khái niệm tôn giáo (dogma) mà là một quy luật thiên nhiên (natural law) ảnh hưởng thế giới nội tâm và thế giới vật chất. Nhân quả còn là một lực (force) gắn liền hai biến cố với nhau qua không gian và thời

[ read more ]