H.T. THÍCH TRÍ TỊNH KHAI THỊ TẠI LỄ KHÁNH TUẾ ĐẠI THỌ 95 TUỔI

H.T. THÍCH TRÍ TỊNH KHAI THỊ TẠI LỄ KHÁNH TUẾ ĐẠI THỌ 95 TUỔI

Jan 16, 12 | | 2,834 views | No Comments

Tôi năm nay đã 95 tuổi, ngày giờ đã đến lúc phải mãn. Tôi cũng cố gắng lắm, kỳ thật những người bạn đồng tu cùng thời với tôi đều đã theo Phật từ lâu. Tôi còn ở trên đời để gặp mặt tất cả các huynh đệ là điều hy hữu

[ read more ]

QUAN ÂM DIỆU DUYÊN

QUAN ÂM DIỆU DUYÊN

Jan 6, 12 | | 2,386 views | No Comments

Đời mạt pháp khiến muôn điều đảo lộn, Cơ điêu tàn xáo trộn khắp nơi nơi, Bởi chúng-sanh xa cách lý Đạo Trời, Lòng bác-ái lần hồi như mất cả. Giữ danh lợi kẻ xô người ngã, Miếng đỉnh chung nhục mạ lẫn nhau, Ch

[ read more ]

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TẬP THIỀN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KHOA HỌC VỀ BỘ NÃO

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TẬP THIỀN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KHOA HỌC VỀ BỘ NÃO

Jan 5, 12 | | 14,012 views | No Comments

Từ nửa cuối thế kỷ XX trở lại đây, có nhiều người trong giới tu hành Phật giáo hướng đến các khoa học về con người, đặc biệt là khoa học về thần kinh não bộ để tìm trong đó những cơ sở thực chứng khách quan của con đường

[ read more ]

THE UNIVERSE

THE UNIVERSE

Oct 15, 11 | | 4,253 views | 3 Comments

THE UNIVERSE - SECRETS OF THE SUN It is a fireball in the sky, a bubbling, boiling, kinetic sphere of white hot plasma, exploding and erupting. Its size is almost unimaginable--one million Earths would fit within its boundaries. In this violence is born almost all the energy that makes existence on

[ read more ]

 HÌNH ẢNH THẬT HAY VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA CON NGƯỜI TRONG BỤNG MẸ

HÌNH ẢNH THẬT HAY VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA CON NGƯỜI TRONG BỤNG MẸ

Oct 9, 11 | | 7,715 views | 4 Comments

Những bức ảnh không thể tin được: một đứa bé chào đời. Nhiếp ảnh gia người Thụy Điển( Lennart Nilsson) đã dành 12 năm trời để chụp được những tấm ảnh của thai nhi phát triển trong bụng mẹ Những bức ảnh đáng kinh ngạc nầ

[ read more ]

PHIM TRUYỆN: CUỘC ĐỜI CỦA NGÀI KHỔNG TỬ 2

PHIM TRUYỆN: CUỘC ĐỜI CỦA NGÀI KHỔNG TỬ 2

Aug 20, 11 | | 4,319 views | No Comments

CHƠN DUNG ĐỨC KHỔNG TỬ Đức Khổng Tử sanh vào khoảng 551 trước công nguyên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, và mất vào đời vua Ai Công, nước Lỗ, khoảng 478 trước công nguyên, thọ 73 tuổi. Ngài mất rồi, học trò thương khóc thảm thiế

[ read more ]

PHIM TRUYỆN: CUỘC ĐỜI CỦA NGÀI KHỔNG TỬ 1

PHIM TRUYỆN: CUỘC ĐỜI CỦA NGÀI KHỔNG TỬ 1

Aug 19, 11 | | 17,415 views | No Comments

Cuộc đời của Khổng Tử là cuộc đời của một nhà giáo dục chân chính, một bực thầy vĩ đại không phải là chỉ riêng Trung Hoa mà còn cho cả thế giới loài người nữa. Với Khổng Tử địa vị của ông thầy đã được người đời xư

[ read more ]

HẠNH BỐ THÍ

HẠNH BỐ THÍ

Aug 6, 11 | | 9,838 views | 1 Comment

Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, rất nhiều khi chúng ta cứ thấy khó nghĩ khi phải cho ai hay nhận của ai một cái gì. Ngay cả giữa bạn bè, chòm xóm. Ngay cả trong gia đình. Một số người cứ thấy là mình "cho rất nhiều m

[ read more ]

PHIM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

PHIM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Aug 1, 11 | | 13,659 views | No Comments

MẸ Mẹ là áo ấm đêm đông Cho con bớt rét giữa lòng thế nhân Mẹ là trăng đẹp trong ngần Là thiên thu giữa xoay vần nhân sinh Mẹ là lời Sám tiếng Kinh Bắt qua Bờ Giác gập ghình con đi. TẬP THƠ HOA ĐẠO Huyền Không Qua

[ read more ]

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THIỀN VIPASSANA TRONG NHÀ TÙ Ở ẤN ĐỘ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THIỀN VIPASSANA TRONG NHÀ TÙ Ở ẤN ĐỘ

Jul 26, 11 | | 9,195 views | 1 Comment

Thiền Quán (VIPASSANA) được áp dụng vào nhà tù ở Ấn Độ để giúp phạm nhân thay đổi. Cuốn phim tài liệu cảm động và là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của trí tuệ nội quán đem lại bình an và hạnh phúc cho con người. Thiền

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 6

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 6

Jul 23, 11 | | 11,971 views | No Comments

Lúc bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật: - Con nhớ khi xưa, từ vô số hằng sa kiếp trước có Phật Quán Thế Âm ra đời, con phát tâm Bồ Đề nơi Phật ấy, Phật dạy con từ Văn, Tư, Tu nhập Tam Ma Đị

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 5

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 5

Jul 22, 11 | | 3,180 views | No Comments

A Nan bạch Phật rằng: - Như Lai dù đã khai thị nghĩa thứ hai, nhưng con xét những người mở thắt kết, nếu chẳng biết cái gốc của thắt kết, thì con tin chắc người ấy chẳng bao giờ mở được. Thế Tôn, con và hàng hữu học Thanh v

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4

Jul 21, 11 | | 10,433 views | No Comments

Như Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan: - Nay ngươi nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: - Có nghe! Khi tiếng chuông dứt rồi, Phật lại hỏi: - Các ngươi nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: - Chẳng ngh

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 3

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 3

Jul 19, 11 | | 14,285 views | No Comments

l. TÁNH ĐỊA ĐẠI VỐN VÔ SANH - Ngươi xem tánh ĐỊA, thô là đại địa, tế là vi trần, cho đến cực vi là lân hư trần, là sắc tướng nhỏ tột, nếu phân tách nữa thì thành tánh hư không. - A Nan, nếu cái lân hư trần đó tách được t

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 2

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 2

Jul 18, 11 | | 15,577 views | No Comments

NGŨ ẤM VỐN VÔ SANH - Sao nói Ngũ Ấm vốn là Như Lai Tạng, cũng là Diệu tánh chơn như? l. SẮC ẤM VỐN VÔ SANH - A Nan! Ví như có người dùng con mắt trong sạch, nhìn hư không sáng sủa chỉ có trống rỗng, hẳn không thấy gì, ngư

[ read more ]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG - QUYỂN 1

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 1

Jul 16, 11 | | 7,807 views | No Comments

Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ-lăng-nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ-lăng-nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ-lăng-nghiêm nữa, có

[ read more ]

MẮT CỦA TRÁI TIM

MẮT CỦA TRÁI TIM

Jul 14, 11 | | 12,570 views | 2 Comments

Xilin Diweng có một bài hát: "Because you love me". Lời ca viết rằng: "Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh"... Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại tôi. Đôi vợ

[ read more ]

TẬP THIỀN GIẢN DỊ

TẬP THIỀN GIẢN DỊ

Jun 13, 11 | | 3,994 views | No Comments

Sống ở đời chẳng ai muốn đau khổ và ai cũng muốn hạnh phúc. Trong cuộc nhân sinh, người ta tìm đủ cách để ngăn ngừa đau khổ hoặc làm vơi đi sự đau khổ, nhưng mục đích chính yếu của người đời vẫn đi tìm hạnh phúc bằng các

[ read more ]

VẬN ĐỘNG THẾ NÀO ĐỂ GIẢM MỠ TRONG MÁU

VẬN ĐỘNG THẾ NÀO ĐỂ GIẢM MỠ TRONG MÁU

Jun 2, 11 | | 7,812 views | No Comments

Trong cuộc sống văn minh và đầy đủ dinh dưỡng như hiện nay, bệnh lý tim mạch và đột quị cũng như béo phì chiếm một tỷ lệ tử vong hoặc tàn phế rất cao không chỉ xảy đến cho người già mà còn cho người trẻ nữa nếu không biết c

[ read more ]

THIỀN, STROKE, VÀ TRÁI TIM

THIỀN, STROKE, VÀ TRÁI TIM

May 27, 11 | | 11,666 views | No Comments

Download tin tức của bệnh stroke Việt Ngữ & Anh Ngữ. STROKE - VIETNAMESE STROKE - ENGLISH Thiền, Stroke, Và Trái Tim Bài viết của Chu Tất Tiến Cách đây vài năm, khi tôi đang còn chủ trương một chương trình có tính cách thiện nguyện và p

[ read more ]

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU Kỳ 29

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU Kỳ 29

May 1, 11 | | 6,176 views | 2 Comments

CHÙA HOẰNG PHÁP KHÓA TU PHẬT THẤT lần thứ 66 Ngày 19/04/2011 (nhằm 17/03 Tân Mão) Download: PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU Kỳ 29 - MP3 File (Right click - Save Link As) Nhân vật của chương trình lần này là cô Nguyễn Hướng Dương, pháp danh Hạ

[ read more ]

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 10

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 10

Apr 10, 11 | | 12,728 views | No Comments

CHÙA HOẰNG PHÁP KHÓA TU PHẬT THẤT Nội dung: Tình yêu – hôn nhân luôn là vấn đề mà nhiều bạn trẻ quan tâm. Tuy nhiên, nhiều bạn đã gặp phải rào cản, không đến được với nhau chỉ vì họ không cùng tôn giáo. Hồ Ngọc Chi Ng

[ read more ]

KINH SÁM HỐI BẰNG TRANH 4 MÀU

KINH SÁM HỐI BẰNG TRANH 4 MÀU

Feb 19, 11 | | 6,946 views | 2 Comments

Để kỷ niệm 3 năm hoằng pháp thông qua Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài (tháng 6-2008 / tháng 6-2011), đồng thời để mừng đại lễ Vu Lan xá tội vong nhân (rằm tháng 7 Tân Mão), cùng lúc với nhiều đầu sách mới, bổ ích, Chư

[ read more ]

CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ

CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ

Feb 1, 11 | | 5,588 views | No Comments

(Hương viết ra những gì Hương biết để tất cả các bạn tham khảo, có ích cho chính mình, thân nhân và bằng hữu vì mầm Ung Thư hiện diện trong tất cả mọi người, chỉ đủ chance là nó bùng phát). Hương đã kinh qua một thời gian bệnh

[ read more ]

VOTED THE BEST EMAIL OF THE YEAR!!!

VOTED THE BEST EMAIL OF THE YEAR!!!

Jan 17, 11 | | 4,139 views | No Comments

This is a must watch video. It puts everything in perspective. Observe around you and be thankful for all that you have in this transitory lifetime… We are fortunate, we have much more than what we need to be content. Let’s try not to feed this endless cycle of consumerism and immorality in

[ read more ]

BA BẬC VÃNG SANH - CHÁNH NHÂN VÃNG SANH

BA BẬC VÃNG SANH – CHÁNH NHÂN VÃNG SANH

Dec 19, 10 | | 9,624 views | No Comments

Phật bảo A Nan: Mười phương thế giới, chư thiên nhân dân, số người chí tâm, nguyện sanh nước đó, thường gồm ba bậc: Những bậc thượng bối: ly gia đoạn dục, hành hạnh Sa Môn, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Ph

[ read more ]

BÊN KIA CỬA TỬ - CHƯƠNG I

BÊN KIA CỬA TỬ – CHƯƠNG I

Dec 17, 10 | | 10,514 views | No Comments

Khoa học đã chứng minh rằng mắt của chúng ta chỉ đáp ứng được với một số rung động tối thiểu trong vũ trụ. Nếu sử dụng các dụng cụ tinh vi hơn, người ta có thể nhìn thấy như tia hồng ngoại, tia tử ngoại, v.v... Nếu bạn tin r

[ read more ]

BÊN TRONG LÒ SÁT SANH CANADA

BÊN TRONG LÒ SÁT SANH CANADA

Dec 7, 10 | | 26,225 views | 1 Comment

Từ 1985 đến 2008, tác giả là thú y sĩ ngành vệ sinh thịt (meat hygiene) của Canadian Food Inspection Agency CFIA. Làm việc tại hầu hết các lò sát sanh vùng Québec cũng như các tỉnh bang miền đông Canada. Ở ngay tuyến đầu của ngành thịt, h

[ read more ]

NHỮNG CÁCH GIẢNG ĐẠO

NHỮNG CÁCH GIẢNG ĐẠO

Oct 29, 10 | | 3,761 views | 2 Comments

Ngày xưa, một đạo sĩ gọi 6 người đệ tử của mình lại và bảo họ hãy đi khắp nơi chiêu mộ môn đệ. Một thời gian sau, tất cả đều trở về. Người thứ nhất trở về với 500 môn đệ. Khi được hỏi bằng cách nào anh chiêu mộ

[ read more ]

CHA MẸ ÂN NẶNG KHÓ BÁO ĐÁP...

CHA MẸ ÂN NẶNG KHÓ BÁO ĐÁP…

Oct 26, 10 | | 10,366 views | No Comments

Tâm Duyên sưu tập và chia sẻ đến tất cả các BẠN một số pháp thoại Đức Phật thuyết thế nào là một người con hiếu đạo, và chỉ dạy phương pháp đền đáp Công ơn Cha Mẹ. Chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, Tâm Duyên mong nhận

[ read more ]