TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN - HOÀ - NHỊN - NHỤC

TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN – HOÀ – NHỊN – NHỤC

May 1, 18 | | 1,053 views | No Comments

RÈN LÒNG KIÊN NHẪN Muốn được người trở nên đạo đức Thì dày công khổ cực biết bao Những phương lập chí thanh cao Cho thông suốt lý tạo đào tâm chơn Lập một nước dễ hơn truyền giáo Truyền dạy người đắc đạo khó thay

[ read more ]

PHÁP NHẪN BA LA MẬT

PHÁP NHẪN BA LA MẬT

Dec 11, 12 | | 3,815 views | No Comments

Thế nào là "pháp nhẫn ba la mật"? Đó là phương pháp nhẫn nhịn, kham nhẫn, chịu đựng mọi chuyện trên đời, mọi cơn sóng gió của thế gian. Đó là phương pháp "nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã" như người đời thường nghĩ. Bởi vì,

[ read more ]

PHẬT TỬ TẠI GIA - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

PHẬT TỬ TẠI GIA – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Sep 10, 12 | | 4,746 views | 2 Comments

NHIÊN-ÐĂNG CỔ-PHẬT GIẢI VỀ TỪ BI, NHẪN NHỤC Thi rằng: NHIÊN-ÐĂNG CỔ-PHẬT đã giáng trần. Khuyến thế gọi đời gắng tu thân, Ðời tàn Ðạo mở truyền tâm pháp, Nghìn thuở vạn niên chỉ một lần. Thi: Một lần cùng cuối g

[ read more ]

NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN

NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN

Jun 12, 11 | | 8,354 views | 1 Comment

VÀI LỜI PHI LỘ "NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN" Nghĩa là: Chỉ có một chữ "nhẫn" mà đứng đầu cả muôn hạnh. * * * * * Trên đường đi: đường sông thì voi vịnh, sóng gió; đường mòn thì cong queo gồ ghề

[ read more ]

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT

Jun 10, 11 | | 8,092 views | No Comments

Nhẫn là phương pháp đệ nhứt cho thế gian và xuất thế gian. Nhờ tu nhẫn mà người tại gia làm nên sự nghiệp, gia đình yên vui, quốc gia thạnh trị. Người xuất gia tu nhẫn mà thành công đắc quả. Nhẫn là nhẫn n

[ read more ]

AN THỌ KHỔ THÂN

AN THỌ KHỔ THÂN

Jun 4, 11 | | 5,842 views | No Comments

Là cam chịu những thứ khổ về hoàn cảnh của bản thân, để tròn đạo đức, hiếu, trung, lễ, nghĩa, như vì bổn phận làm con đã được cha mẹ thương yêu, nhưng vì nhà nghèo thiếu thốn, hoặc tai vạ thế nào, bổn ph

[ read more ]

TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA

TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA

Apr 1, 10 | | 5,797 views | 2 Comments

Người vừa lớn lên chưa lập gia đình, nhiều khi có tiền của rồi phung phí tiêu pha, nhưng đến khi có gia đình, phải chuẩn lại, biết tiết kiệm nhẫn nhịn để lo cho vợ con sau này. Làm cha dầu nghèo nàn đến đâu

[ read more ]

AN THỌ KHỔ NHẪN - TRỌN ĐẠO HIẾU

AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU

Mar 8, 10 | | 6,459 views | No Comments

Muốn đời mình đầy đủ phước đức danh phận thì bổn phận làm con phải an thọ khổ nhẫn cho tròn đạo hiếu, là nền tảng vững chắc làm nên của đời người. Trời đất có bốn mùa, mùa xuân là đầu, con ng

[ read more ]

Video: QUAN ÂM THỊ KÍNH

Video: QUAN ÂM THỊ KÍNH

Mar 8, 10 | | 4,728 views | No Comments

Ngày xửa ngày xưa, có một người trải đã nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa kiếp nào được thành Phật. Đến kiế

[ read more ]

AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ

AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ

Feb 23, 10 | | 3,454 views | No Comments

Làm mẹ sanh con, vì con mà phải hy sinh suốt đời vì con, lo cho con, ngoài những việc bình thường, như gặp cảnh nghèo đói phải vất vả kham chịu nhịn ăn nhịn mặc lo cho con. Nếu chẳng may chồng chết sớm, người mẹ pha

[ read more ]

AN THỌ KHỔ NHẪN - trong tình Mẹ chồng Nàng dâu

AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu

Feb 19, 10 | | 3,553 views | No Comments

Xem Gương Nhơn Quả - NÀNG SAN HÔ "Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó." Câu này là bài học ngàn vàng đúng với câu: "Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu" nghĩa là: "Ngàn vàng dễ đặng, lời nói phải

[ read more ]

NÀNG SAN HÔ

NÀNG SAN HÔ

Feb 19, 10 | | 3,373 views | No Comments

Gương Nhơn Quả chép: "Đời nhà Minh ở huyện Linh, làng Phú có gia đình bà Mã Ơn góa chồng có hai con trai là Mã Văn và Mã Võ" Mã Văn, Mã Võ hai anh em cùng nhau rất thuận thảo và hiếu đạo, anh em đều học hành đ

[ read more ]

AN THỌ KHỔ NHẪN - Vợ Chồng Chung Thủy

AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy

Jan 21, 10 | | 3,713 views | No Comments

Vợ chồng có nhẫn nhịn gia đạo mới có yên vui, sự làm ăn mới phát đạt. Bổn phận vợ phải an thọ khổ nhẫn để lo cho chồng con, nhưng người chồng phải quãng đại biết nghe lời phải răn dè việc quấy, lấy l

[ read more ]

AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN

AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN

Jan 14, 10 | | 11,003 views | No Comments

"Thiên tử nhẫn chi quốc vô hại" Thiên tử mà nhẫn nước không hại, nói khác, người cầm đầu vận mạng đất nước mà nhẫn thì nước không bị hại; cần có đủ tư cách đức tính cần kiệm liêm chính, mở rộ

[ read more ]

AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN

AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN

Jan 8, 10 | | 3,243 views | No Comments

"Quan lại nhẫn chi tấn kỳ vị," nghĩa là làm quan mà nhẫn lên chức vị, nhẫn để giữ đức thanh liêm chánh trực không dua mỵ, nhẫn để ích nước lợi dân, không độc tài, không vì danh lợi riêng tư, mà chỉ mưu cầu

[ read more ]

AN THỌ KHỔ NHẪN

AN THỌ KHỔ NHẪN

Dec 29, 09 | | 3,010 views | No Comments

(trong tình anh em, nghĩa bạn, an tự thân) Nhẫn với bằng hữu nên danh tốt, nhẫn với anh em nhà phú quí, tự thân nhẫn khỏi hoạn họa. 1. Nhẫn với bằng hữu và anh em là nhẫn lợi nhẫn danh, nhẫn tự thân là nhẫn

[ read more ]

ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN

ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN

Dec 26, 09 | | 5,755 views | No Comments

(Hình nhi thượng học) Dùng trí quán sát thật tướng của các pháp, thấy được thật tướng của pháp tâm hòa đồng, bất động là "Pháp Nhẫn." Chữ "ĐẾ" là chắc thật, "SÁT" là quan sát. Chữ "PHÁP" là nói

[ read more ]

MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.

Dec 1, 09 | | 4,237 views | No Comments

1. Khi có ai nói gì xúc phạm đến, ta nên tỏ vẻ tự nhiên, nín đi nếu không đáng thì thôi, cần phải nói thì nên uốn lưỡi bảy lần suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói. 2. Khi nóng giận thì đừng nói, chờ khi khác sẽ nói.

[ read more ]