ĐẮC NHÂN TÂM – ĐỂ MỌI VIỆC LUÔN ĐƯỢC SUÔNG SẺ

ĐẮC NHÂN TÂM – ĐỂ MỌI VIỆC LUÔN ĐƯỢC SUÔNG SẺ

Jun 9, 18 | | 389 views | No Comments

Đắc Nhân Tâm - Phần II - Chương 6 Chương 6 : Để Mọi Việc Luôn Được Suông Sẻ Nhớ lại năm 1898, một thảm kịch đã xảy ra tại thị trấn Rorland - New York. Buổi sáng đầy tuyết lạnh và trơn trợt hôm đó, Joe Farley ra chuồng ngựa, đ

[ read more ]

CHÍNH LÚC CHO ĐI LÀ LÚC ĐƯỢC NHẬN LÃNH

CHÍNH LÚC CHO ĐI LÀ LÚC ĐƯỢC NHẬN LÃNH

Aug 9, 15 | | 1,890 views | No Comments

A store owner was tacking a sign above his door that read “Puppies For Sale.” Signs like that have a way of attracting small children, and sure enough, a little boy appeared under the store owner’s sign. “How much are you going to sell the puppies for?” he asked. The store owner replied,

[ read more ]