MIYOKO SHIDA – RIGOLO

Apr 5, 20 | | 559 views | Comments Off on MIYOKO SHIDA – RIGOLOShare |
Khi hơi thở ta không còn thì từng bộ phận của ta cũng ngừng hoạt động… như chiếc lông kia rơi xuống vậy… đây là một hình ảnh ví dụ rất hay cho nhiều thứ ở cõi vô thường này… hãy lắng lòng suy nghiệm nhé… Ta sẽ học được nhiều bài học ứng dụng trong cuộc đời từ hình ảnh này…

(Tâm Duyên)

Comments are closed.