QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10

Feb 4, 20 | | 722 views | Comments Off on QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10Share |
THIÊN KHAI MINH ĐẠO AYASANTA

MẬU DẦN 1998

——*****——

QUÁN TÂM PHÁP

——*****——

Đánh máy: Tâm Duyên

——*****——

BÀI 10:

Buổi học hôm nay tạm gọi là buổi học cuối, dù rằng Đức Ayasanta có xin với Quần Tiên Hội để tiếp tục sau khoá định tâm mật pháp về tâm và chuyển dạy thêm về Trí Bát Nhã nhưng chưa được Quần Tiên Hội phê chuẩn. Đến bao giờ được tiếp nối phần Trí Bát Nhã thì Đức Tế Công sẽ về chuyển vận giảng cho các con, mặc dầu nói rằng hôm nay là buổi cuối, buổi cuối của Cha thôi còn sự hành học của các con rất dài, nếu con cố gắng bương nhanh trong kiếp nầy chỉ còn vài mươi năm nữa thôi, bằng không cố trong hiện kiếp thì biết đến bao giờ. Cha nhắn nhủ với các con con đường hành hoá của kẻ sĩ chậm hay mau, ngắn hay dài, rộng hay hẹp là bởi chí nguyện mà thôi. Con đường giải thoát không có chiều dài cũng không có chiều ngang, kích thước cố định mà con đường giải thoát là con đường tâm thức và trí thức buông bỏ khi các con cảm nhận được của cải vật chất, thân là giả tạm, là phương tiện thì các con mới thấy được ý nghĩa vô cùng quan trọng và quí báu của cái thân và của cải vật chất, nó quí báu không chỉ để phụng sự để nuôi dưỡng rồi các con chỉ hưởng lạc mà thôi, nó quí báu ở mặt nuôi dưỡng các con, phụng sự các con để làm một phương tiện cho sự giải thoát tâm và trí.

Các con nên nhớ tâm và trí các con tách ra khỏi những gì các con đã lỡ cột từ vô lượng kiếp đến nay, dùng tiếng nôm na để các con thoát là vì các con đã vô tình cột, vô tình cột tâm thức các con vào tất cả bằng ấy những tư tưởng vô lượng kiếp trước. Giờ nầy nó thể hiện ra cho các con thấy bằng ấy pháp trần. Nhìn pháp trần để các con chuyển hoá tâm bằng cách nào? Bằng cách tự pháp trần đến đối diện rồi pháp trần tự ra đi, tâm thức các con an nhiên tự tại. Như vậy các con thấy sự giải thoát dùng từ để hiểu nếu dùng từ mà các con hành sự không thoát thì tâm các con lại cột vào 2 chữ giải thoát.

Đức Nhị Thiên đã nói với các con: Các con phải thoát ra tất cả những gì trong tâm thức chớ các con đừng thoát khỏi pháp trần. Mà pháp trần tự thoát khỏi các con. Nếu con trốn lánh pháp trần thì hết pháp nầy đến, pháp kia đến, càng trốn càng đeo đuổi vì bóng ấy không bao giờ rời hình. Muốn hết bóng con phải mất ánh sáng phản chiếu bóng, bóng tự mất mà ánh bóng phản chiếu là gì? Có phải chăng là sự ý thức của tâm và trí trở về đây để đối với bóng rồi hoà vào bóng, nhập thể vào bóng. Như vậy các con thấy nghiệp chướng có hoá giải được nó, mà nghiệp chướng chính là con, khi hoá giải được con phải nhập thể với nó thì mới hoá giải. Còn con chạy nó đuổi, con dừng nó đứng, con ngồi nó toạ, không thể nào con rời được cái nghiệp lực của con. Muốn rời được nghiệp lực thì con hãy đối diện thật, nhìn thật nó để con thấy được tiền kiếp của con đó và giờ nầy hoá giải theo sự nhập thể vào tiền kiếp và hậu kiếp.

Như vậy nói đến sự nhập thể thì nhập thể thế nào? Muốn nhập thể được tiền kiếp thì các con hãy thật bình lặng và quên đi hiện kiếp nầy. Cha thí dụ: Lỡ hiện kiếp nầy con là bác sĩ, kỷ sư, một nhân vật nào đó có danh vọng trong xã hội mà tiền kiếp con là một kẻ cướp hay một người bần cùng. Con tạo lại một hành động của kẻ cướp hay tên bần cùng nào ở tiền kiếp, đến giờ nầy hành động ấy quay ngược lại với con, nhưng con lại đặt vai trò hiện tại con là một người có địa vị danh vọng trong xã hội và đứng đối với hành động trả quả các con của một vai trò mà con người bần tiện trong xã hội thì các con làm sao đây?

Phải làm sao hoà nhập được, thì chừng ấy con đã giải thoát một kiếp rồi đó. Bởi thế muốn hoà nhập vào được hiện kiếp và tiền kiếp thì các con chỉ thấy được giải thoát. Muốn giải thoát cho được trọn vẹn các con chỉ dụng Tâm Từ Bi và Trí Bát Nhã. Cái trí bát nhã là các con xoay đoán được đó là con của hiện kiếp, lấy tâm từ của hiện tại để các con thương mình, của chính mình ngày xa xưa kia của một kiếp nào đó con là người như vậy, thương nó thể hiện nhập được 2 kiếp sống, 2 con người, 2 tâm trạng thành một tâm từ, bi, hỷ, xả, cứu độ.

Ngày giờ nầy con phải dùng tâm từ bi, phải hỷ xả để cứu độ tiền kiếp con, con cứu chính con chớ không ai. Cha hỏi các con những nghiệp trần đến tại sao con lại giết con một lần nữa. Hãy hiểu thấu của từng ấy nghiệp lực để con thấy nghiệp lực đến với con chỉ còn có tâm từ bi mới hoá giải được. Có hoá giải được các con mới bước đến con đường giải thoát thật nhanh chóng.

Còn nếu con đứng trước pháp trần con đối chất được hiện kiếp và tiền kiếp của con mà có sự đối trị vui, buồn, giận hờn, thương ghét thì con đường giải thoát càng xa vời, càng ngày càng nối con đường nghiệp lực xa hơn, xa hơn, và xa hơn nữa.

Các con ơi! Muốn quán được tâm pháp của mình các con chỉ còn có xây một đài cao vòi vọi, thật vững chắc là Đài Từ Bi và hãy trồng xung quanh những đài ấy bằng những cành hoa vô tư, hỷ xả và nuôi dưỡng bảo bọc cái thân tiền kiếp nhiều đau khổ của các con như là các con thương yêu cái thân hiện kiếp của con vậy thì con đường giải thoát chỉ ở trong gang tấc mà thôi.

Các con à! Bởi đường tu xa xưa chỉ biết nói giải thoát tu để thành đạo quả có mấy ai hiểu được thế nào để tu, chỉ có những nhơn duyên, những nhân lành để trở về gặp ngay đức Phật, ngay với Tổ rồi thọ pháp mà ra đi với Phật, với Tổ đếm được bao nhiêu người. Cứ phải trả vay, vay trả của kiếp con người chỉ để biết của cải vật chất, danh lợi rồi cứ mãi luân hồi kiếp nầy sang kiếp khác.

Lành thay! Lành thay! Các con đã gieo trồng nhiều kiếp đến giờ nầy đến khi các con trở lại trần hạ các con có nguyện là các con giải thoát trong hiện kiếp nầy nên Quần Tiên Hội mới hội tụ các con về để chỉ giáo dạy dỗ các con từng khúc nôi một, từng cái sự khó khăn, từng cái bí hiểm trong nội thức, trong tâm thức các con để chỉ dạy các con biết thế nào để chuyển tâm trí các con vào pháp trần mà hoá giải được sự giải thoát của kiếp nầy.

Bài Quán Tâm Pháp Cha ngừng giảng cho các con, vì những then chốt thấy được, chuyển hoá tâm các con trở về với tâm vô quái ngại Cha đã nói hết, chỉ cần các con hiểu được, nhận thức được cuộc đời hiện tại của mình và tìm được con người ngày xưa từng giờ, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm đối diện với các con và hãy nhiếp hai kiếp thành một thì con mới hoá giải được con đường tu học của con, chớ không các con cứ kéo dài lê thê kiếp nầy sang kiếp khác. Khi con vấp ngã con hãy đứng lên và tìm hiểu, con đừng tìm hiểu tại vật nầy, vật nọ làm con vấp ngã, vì cái vật ấy vô cùng bình thản khi con đến tác tạo, gây sự. Mà con hãy nhìn thực hành động vừa xảy ra sự việc mà con bị tác vào. Nhìn đó là con đã thấy được con, chớ con đừng nhìn sự vật tạo cho con. Ta thí dụ: Con đi vấp một cái chân bàn rồi con ngã xuống cái phản xạ của sự ngã là lấy tay chỏi để đở thân, tay gãy, khi đứng lên thân bị thương con giận đá chân bàn hành động đó đúng hay sai?

Chân bàn đứng tự bao giờ, nhơn duyên con trả nghiệp kiếp nào con gieo cho ai phải thương tích thân. Thì hôm đó hội đủ nhân duyên, nên nghiệp thức chuyển cái trí nhạy bén, và che cái thấy xung quanh của con, nên bị mờ tối lại để cho con có phương tiện va chạm vào chân bàn, (phải hiểu mượn chân bàn để giả tạo một con người ngày xưa) mà con đã gây tạo phải đau cái thân, bây giờ họ đến bằng thức nghiệp để tạo tác lại hành động đó.

Nhưng mà người đến tạo tác hành động ngày xưa của con là vô hình và bây giờ con là người ngày xưa cũng vô hình, chỉ còn lại có cái thân hiện hữu phải thọ nghiệp, nên con chỉ thấy hành động té và gãy chân, mà hành động té bởi chân bàn làm trở ngại sự di chuyển của con. Con hãy quán lại và mường tượng ngày xưa của kiếp nào con đã tạo tác hành động nào cho một người, một vật nào đó phải tổn thương về thân cũng như bây giờ con vừa qua một cái té tổn thương thân thể con.

Người gây đó là ai? Chính là con gây cho con trong hiện kiếp mà thôi. Con giận ai? Con oán ai? Thôi hãy thương mình đi con, hãy thương cho kiếp nào đó mình ấu trĩ, còn tham sân si để mình gây tác tạo cho đến giờ nầy nó vẫn theo đuổi mình nếu con còn sân hận con lại mang đi kiếp sau nữa.

Con hãy biết và mỉm cười để thấy được mình ngày xưa và bình thản cho kiếp nầy.

Cha giã từ.

——*****——

QUÁN TÂM PHÁP – LỜI GIỚI THIỆU
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 1
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 2
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 3
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 4
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 5
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 6
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 7
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN HUYẾT MẠCH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN NGỘ TÁNH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN PHÁ TƯỚNG

Comments are closed.