THÔNG CÔNG MẬT PHÁP

Dec 25, 19 | | 157 views | No CommentsShare |
THÔNG CÔNG MẬT PHÁP

 

Tâm Duyên chỉ chia sẻ phần hành pháp, còn phần lý pháp có nhắc đến tên và dạy riêng cho một số Huynh / Tỷ còn hiện tiền và một số đã qui Tiên nên Tâm Duyên không tiện đăng phần lý thuyết ở đây. Các Huynh / Tỷ thông cảm nhé.Thông Công Mật Pháp – Phần Hành

Leave a Reply