HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ SỰ BIẾN MẤT – AJAHN BRAHM

Sep 20, 18 | | 834 views | No CommentsShare |
Đừng đọc cuốn sách này nếu bạn muốn trở thành ai đó. Nó sẽ làm bạn thành không-ai-cả, người không có cái tôi.

Tôi không viết cuốn sách này. Đây là những câu chuyện được ghi chép lại, được biên tập và bỏ đi tất cả những câu đùa không hay. Đằng nào tôi cũng không nói những câu đùa ấy,. Năm uẩn, cái tự phụ tuyên bố là tôi, đã nói chúng, không phải tôi. Tôi có chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo: bản thân tôi không có mặt ở hiện trường!

Cuốn sách này không nói cho bạn biết phải làm gì để giác ngộ. Nó không phải một tài liệu hướng dẫn kiểu như Thiền định, an lạc và hơn thế, cũng được viết bởi năm uẩn. Làm theo các hướng dẫn chỉ giúp bạn thành ai đó nhiều hơn. Thay vì vậy, cuốn sách này mô tả làm thế nào sự biến mất xảy ra dù bạn vẫn có ở đó. Hơn thế, không chỉ cái “bên ngoài” biến mất. Toàn bộ “bên trong”, tất cả những gì bạn gọi là cái tôi cũng biến mất. Và điều ấy mang lại niềm vui đến mức có thể nói nó thuần túy là phúc lạc.

Mục đích thực sự của tu tập Phật giáo là xả bỏ mọi thứ, không phải để có thêm nhiều thứ, chẳng hạn thêm những thành tựu để thể hiện với người khác. Khi chúng ta xả bỏ thứ gì đó, thật sự buông xả nó, nó biến mất. Mọi thiền giả thành tựu đều là những người mất mát. Họ mất sự dính mắc. Bậc giác ngộ mất mọi thứ. Họ đích thực là “Những kẻ mất mát lớn”. Nếu bạn đọc cuốn sách này và hiểu đôi điều trong đó, có thể bạn phát hiện ý nghĩa của tự do, và kết quả là bạn mất một thứ gì đó, như tóc trên đầu mình chẳng hạn!

Tôi ghi nhận sự giúp đỡ của những ‘không-ai-cả’ khác, đặc biệt là ‘con người năm-uẩn’ tên Ron Storey đã chuyển các bài nói chuyện thành bản thảo, ‘thầy’ Ajahn Brahmali đã bỏ công biên tập quyển sách, và cảm ơn tất cả những ‘con người năm uẩn trống không’ ở nhà xuất bản Wisdom Publications, Boston, Hoa Kỳ đã ấn hành quyển sách này.

Cầu mong tất cả quý vị đều có thể Biến Mất.

Kính chào,

‘Con người’ hữu danh vô thực Ajahn Brahm, ghi ở Perth, Úc, tháng 7, 2011

SÁCH: HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ SỰ BIẾN MẤT – AJAHN BRAHM

AJAHN BRAHM: TỪ CHÁNH NIỆM ĐẾN GIÁC NGỘ
AJAHN CHAH: THÂN VÀ TÂM
MAE CHEE KAEW: HÀNH TRÌNH TỚI GÍAC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT
AJAHN CHAH: MẶT HỒ TĨNH LẶNG
AJAHN CHAH: TÂM TĨNH LẶNG
AJAHN CHAH: HƯƠNG VỊ GIẢI THOÁT – A TASTE OF FREEDOM
THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC – MASARU EMOTO
BÍ MẬT CỦA NƯỚC – MASURA EMOTO
THÔNG ĐIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH – KOGI
SPIRITUAL REALITY – SỰ THẬT VỀ LINH HỒN
SUỐI NGUỒN TÂM LINH – AJAHN CHAH
Leave a Reply