SUỐI NGUỒN TÂM LINH – AJAHN CHAH

Sep 14, 18 | | 790 views | No CommentsShare |
Nguyên tác: Ajahn Chah
Việt dịch: Minh Vi
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kiều Hạnh


—– * * * * * —–Bước vào cuộc sống là từng ngày ta buông thả tâm và trí trôi theo dòng “nhân duyên, sinh khởi” để sau đó rước lấy sợ hãi, bám víu cái giả hư và quan niệm sai lầm về tự ngã.

Ajahn Chah, bậc minh triết nổi tiếng Á Đông, đã nhấn mạnh “giáo pháp tự nó phát khởi phù hợp với nhu cầu tức thời, nó phải sống trong hiện tại mới thực sự là chánh pháp”. Từ quan niệm đó, nội dung những bài thuyết pháp của ngài nhắc nhở thính chúng phải sẵn sàng nhìn vào tâm của mình, cố gắng “bơi ngược dòng” để tìm về SUỐI NGUỒN TÂM LINH để giải thoát khỏi những ràng buộc của trần thế. Đạt đến cảnh giới ấy, bạn sẽ sống trong giáo pháp, chạm được ranh giới của “sự giải thoát, trải rộng tâm thanh tịnh để hòa vào niềm an lạc thênh thang.

—– * * * * * —–


SUỐI NGUỒN TÂM LINH 1/2
SUỐI NGUỒN TÂM LINH 2/2AJAHN BRAHM: TỪ CHÁNH NIỆM ĐẾN GIÁC NGỘ
AJAHN CHAH: THÂN VÀ TÂM
MAE CHEE KAEW: HÀNH TRÌNH TỚI GÍAC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT
AJAHN CHAH: MẶT HỒ TĨNH LẶNG
AJAHN CHAH: TÂM TĨNH LẶNG
AJAHN CHAH: HƯƠNG VỊ GIẢI THOÁT – A TASTE OF FREEDOM
THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC – MASARU EMOTO
BÍ MẬT CỦA NƯỚC – MASURA EMOTO
THÔNG ĐIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH – KOGI
SPIRITUAL REALITY – SỰ THẬT VỀ LINH HỒN
Leave a Reply