SPIRITUAL REALITY – SỰ THẬT VỀ LINH HỒN

Aug 11, 18 | | 847 views | No CommentsShare |
This product is the outcome of extensive research by Spiritual Masters through Meditation.

A step by step Meditation Visual Guide.

A video to learn and practice Meditation.

Spiritual Reality is the answer to …
• Be Healthy Joyful and Peaceful
• Be Blissful at all given times and situations
• Achieve whatever you want
• Become a miraculous Creator

Spiritual Reality: The Ultimate Guide to Meditation is an enlightening movie on meditation and meditative experiences. In this movie Spiritual truths have been dealt with in a profound manner and given a uniquely stunning visual form by using outstanding computer graphics. ‘Spiritual Reality’ is based on two decades of extensive research and real life experiences of Spiritual Masters. Each one of us is in search of good health, peace, knowledge, prosperity, harmony and overall, a happy and blissful life at all given times and situations. By watching the movie, one can learn to meditate, understand Spiritual science and derive the best out of life. The movie explains in detail basic Spiritual concepts like – how to do meditation, what happens during meditation, cosmic energy and also higher science like etheric body, third eye, astral travel, birth, death and Nirvana.

SPIRITUAL REALITYSỰ THẬT VỀ LINH HỒNNội dung của phim Sự Thật Về Tâm Linh:

* Năng lượng vũ trụ
* Thiền định
* Năng lượng của cơ thể
* Năng lượng kim tự tháp
* Mắt thứ ba
* Xuất Hồn
* Niết bàn
* Cuộc sống sau khi cuộc sống – sinh và tử
* Giác ngộ

Thiền Định Thiền là cuộc phiêu lưu, cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất mà tâm trí con người có thể trải qua. Thiền chỉ là có đấy, không làm gì cả: không hành động, không suy nghĩ, không xúc động. Bạn chỉ có đấy và đó là thích thú tuyệt đối.

Thích thú này đến từ đâu trong khi bạn chẳng làm gì cả? Nó đến từ không đâu mà cũng là đến từ mọi nơi. Nó chẳng có nguyên nhân gì, vì sự tồn tại được tạo nên từ chất liệu gọi là vui vẻ.

Thiền giúp bạn có một sức khỏe dồi dạo, có một tâm hồn thanh tịnh và một cuộc sống yên bình.
Leave a Reply