TỨ KỆ TỈNH TÂM : HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC

May 8, 18 | | 750 views | No CommentsShare |
TIẾNG NHẠC LÒNG


Tiếng đàn reo trổi du dương

Ngày đêm không nghỉ, dặm trường thở than

Thương kiếp sống chẳng đầy gang

Đấu tranh đau khổ chứa chan lụy sầu

Cội nguồn sanh tử bởi đâu

Lý do tồn tại ai hầu rõ chi?

Tang thương biến đổi chia ly

Vui trong đau khổ vui gì mà tranh?

Ái tình hạnh phúc mỏng manh

rose

Chuông to buộc sợi chỉ mành bao lăm

Sự đời như gió thăng trầm

Thoát qua dường thể dư âm tơ đồng

Canh tà hiu hắt gió đông

Nỉ non gió rỉ trong lòng ngâm nga

Hỡi cùng tất cả gần xa

Biết chăng tiếng gió thiết tha u buồn

Nhìn xem thấy chúng si cuồng

Ưu tư thất vọng lệ tuôn khôn cầm

Bởi ham ảo ảnh hôn trầm

Cứ mò đáy nước mà tầm mặt trăng

Kiếp người ngắn ngủi bao lăm?

Băn khoăn nước chảy mây giăng lưng trời

Hỡi rằng này chúng sanh ơi!

Khá tua tỉnh giấc cứu đời lâm nguy

Hãy chỗi dậy, tiến bước đi

Kíp mau giải thoát, từ bi trau mình

Vì bác ái quên ái tình

Xả thân phổ độ chúng sinh khổ nàn

Tìm nương theo Ánh Đạo Vàng

Sau thành chánh quả Niết-bàn nghỉ ngơi.


* * * * *


KIẾP SỐNG MỎNG MANH


rose6


Phù dung sớm nở tối rồi tàn

Cái kiếp con người vắn tợ gang

Phú quý công danh dường lửa nháng

Tồn vong vinh nhục thể mây tan!

Rạp trần ẩn hiện tuồng mơ đoản

Trường thế đeo đai giấc mộng tràng

Bể hoạn chập chờn bao kẻ đắm

Luân hồi sao khỏi mối dây oan.


* * * * *


LUÂN HỒI và NHƠN QUẢ


Nợ nhơn quả lấp vùi tánh đức

Biết ngày nào gỡ dứt tiền khiên

Trả vay vay trả liền liền

Nhơn nào quả nấy nghiệp nhơn buộc mình

Bóng cong vạy tại hình cong vạy

Tội phước đi qua lại không chừng

Xác phàm sung sướng vui mừng

Linh hồn phải chịu bâng khuâng não phiền

Gieo giống chi mọc liền giống nấy

Cảm vật nào vật ấy ứng cho

Coi như trong cái xe bò

Bánh xe lăn trả kịp giò bước chân

Bò dừng lại, bánh ngừng đứng lại

Chậm hay mau cũng tại con bò

Bánh xe nó chạy theo giò

Chạy không cũng tại con bò gây ra

Xét lỗi người, lỗi ta ai xét

Sương nhà người, người quét đặng thôi

Muốn mau thoát kiếp luân hồi

Kiếp này rán chịu quả nhồi cho mau

Đời cũng có nghèo giàu cao thấp

Tại nơi người tạo lập nó ra

Rồi than oán trách trời già

Không ngờ ta chác lấy ta cho nhiều…

rose1

Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ

Để thất tình làm chủ lấy tâm

Khiến gây tội ác lỗi lầm

Người chưng mắc phải vướng nhằm khổ nguy

Lòng quấy quá tráo chì thay bạc

Mỏi mong lo lường gạt của đời

Không dè mắc phải lưới trời

Thưa mà chẳng lọt chuyện người mảy lông

Luật báo ứng pháp công thưởng phạt

Hành hồn rồi, hành xác chẳng chơi

Nhơn nào quả ấy chẳng rời

Đòn cân công lý Phật Trời thưởng răn

Đặng quả ngon thì ăn, lấy hột

Gieo lại mà mai mốt còn ăn

Nhược bằng hưởng trái hột quăng

Ngày sau thèm khát xin ăn nhà người

Nay đắc thế vui cười chi lắm

Sau suy thời bụi bặm lấp thân

Biết lo bố đức thi ân

Luân hồi trở lại hưởng phần cao siêu

Đường quanh quẹo theo chiều mà bước

Chí tâm bền thì được thành công

Làm cho đạo pháp lưu thông

Lập tâm sửa tánh bền lòng phá mê

Kìa biển hẹn non thề phải dứt

Dây buộc mình cắt đứt chớ vương

Nhu thắng cương, nhược thắng cường

Mềm còn, cứng bể; thế thường xưa nay

Họa phước ấy không sai báo ứng

Muộn kiếp này gieo chứng hậu lai

Người tài lại gặp kẻ tài

Ỷ tài phải chịu nạn tai hòai hòai

Điềm họa phước không hay tìm tới

Tại mình vời nên mới theo mình

Cũng như bóng nọ tùy hình

Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn.


* * * * *


TUỒNG ĐỜI CHỚP NHOÁNG


Cuộc đời giả tạm chẳng bền lâu

Tuổi mới xuân xanh kế bạc đầu

rose5

Vạn vật vô thường không chắc thật

Muôn hình tiêu họa có gì đâu

Tỉnh mơ hồn điệp đừng say đắm

Thức giấc mê ly chớ vọng cầu

Khuyên hỡi khách trần mau giải thoát

Tu hành thấu đạt lý cao sâu.

Khuyên người giữ dạ rán cần tu

Giới luật rèn trau vẹt ngút mù

Bền chí gắng tu cho trọn kiếp

Sau về Lạc cảnh hưởng ngàn thu.


* * * * *


HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC


bellrose


Lôi thôi lần lựa kế rồi già

Chậm trễ một ngày sẽ luống qua

Phật dạy định thiền soi ngũ uẩn

Tiên truyền luyện đạo kiến tam gia

Xuất vi Phật tử chơn huyền diệu

Thai sản anh nhi thật sáng lòa

Cảm ứng từ bi Tiên Phật dạy

Phật Tiên hiệp lại cũng chung nhà.

Chung nhà Tam bảo có đâu xa

Phật Thánh Tiên đồng cộng nhất gia

Tam bửu Ngũ hành Tiên đạo dạy

Tam quy Ngũ giới Phật truyền ra

Tam cang thường ngũ nơi Nho giáo

Ba lối chỉ mình nẻo chánh tà

Thích hợp lý chơn tìm lựa lấy

Phật, Tiên, Thánh cũng tự nơi ta.

Ta-bà dạo khắp độ nhơn sanh

Chánh pháp Như Lai gắng thật hành

Khất sĩ khi xưa La-hán đạo

Bần Tăng hiện tại cũng Vô sanh

Chơn truyền diệu pháp thông huyền bí

Y bát tinh vi Cực Lạc thành

Biển lặng minh châu thường hiển hiện

Ao sâu trong lặng kiến trăng thanh.

Trăng thanh phản chiếu tỏ nơi lòng

Học Phật tu Tiên phải lão thông

Tiên dạy huyền cơ nơi tịnh tánh

Phật truyền diệu pháp chỗ tâm không

Minh minh hàm dưỡng chơn tâm đủ

Yểu yểu thường nuôi bổn tánh đồng

Nhơn Thánh Phật Tiên đồng nhất thể

Khác nhau mê ngộ tại bên trong.


* * * * *


TỨ KỆ TỈNH TÂM – LỜI GIỚI THIỆU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : LỜI KHẤT SĨ KHUYẾN TU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KHUYÊN SỚM GIÁC NGỘ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : ÁNH ĐẠO VÀNG

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH

TỨ KỆ TỈNH TÂM : SỐNG GỞI THÁC VỀ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KỆ HỒI TÂM

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : GẪM SỰ ĐỜI

TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN – HOÀ – NHỊN – NHỤC

TỨ KỆ TĨNH TÂM : KHUYÊN THIỆN TÍN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC
Leave a Reply