TỨ KỆ TĨNH TÂM : KHUYÊN THIỆN TÍN MUỐN TU ĐỪNG HẸN

May 4, 18 | | 802 views | No CommentsShare |
KHUYÊN THIỆN TÍN


hoa sen 3


Hỡi thiện tín các miền tịnh xá!

Rán giữ tròn bổn phận cư gia

Đồng tâm xây dựng chữ Hòa

Thương nhau như thể một nhà vui tươi

Giữa rừng khổ ta người Cực Lạc

Nẻo tử sanh thấm thoát xoay tròn

Loanh quanh trong những đường mòn

Kể ra nhiều kiếp vẫn còn nơi đây

Nay may mắn gặp thầy hướng dẫn

Gom những ai lẩn thẩn trên đường

Hiệp thành một khối tình thương

Dắt người đến cảnh an khương hiện tiền

Hỡi thiện tín con hiền họ Thích!

Rán tôn thờ mục đích cần tu

Chớ nên chen lấn hiềm thù

Để rồi tan vỡ mịt mù khổ đau

Đừng vì lẽ tranh nhau thử thách

Mà bỏ ra phân tách đạo tràng

Thân này sống ở thế gian

Mấy ai giữ trọn hoàn toàn sạch trong

Những sơ sót nào hòng tránh khỏi

Bởi nhiều đời quen thói nhiễm mê

Hôm nay mới hướng trở về

Làm sao tâm trí chấp nê chẳng còn?

Nếu các pháp vẹn toàn thu nhiếp

Thì có đâu vướng kiếp luân hồi

Vào đây đồng phận con côi

Mở lòng yêu dấu chớ nhồi lẫn nhau

Nên hỷ xả vui chào rộng lượng

Đối kẻ thù hãy tưởng như ân

Khuyên lơn cải sửa từ lần

Đồng chung nâng đỡ gót chân Phật-đà

Được như thế mới là gương mẫu

Để cho đời soi thấu lối đi

Khỏi sa vào chốn hiểm nguy

Con đường bác ái từ bi sẵn về

Lần đến cội Bồ-đề tươi mát

Khắp đệ huynh hoan lạc phi thường

Chẳng còn chi phối tình thương

Nhờ nơi nhẫn nại hiền lương hiệp hòa

Hỡi tất cả ai là Phật tử!

Đã nghe qua rán giữ thật hành

Từ đây đừng có phân tranh

Yêu nhau dìu dắt chớ đành bỏ nhau

Dùng lời nói ngọt ngào dạy dỗ

Dứt hung hăng, thô lỗ, cộc cằn

Một niềm giữ trọn giới răn

Nêu cao Tam bảo Phật Tăng muôn đời

Gom kết lại đôi lời chấm dứt

Nguyện cư gia nỗ lực thi hành

Đạt nhiều kết quả cao thanh

Bồ-đề Chánh giác chóng thành an khương.

Kiên nhẫn gây nên Thánh đức tâm

Nhẫn kiên đạo đức nghĩ suy ngầm

Hiệp hòa chóng vững đường tên đạn

Hòa hiệp lâu ngày hỏa dục lâm…


* * * * *


KHUYÊN NGƯỜI TỈNH NGỘ
hoa sen


Phàm, Tiên hai nẻo khác nhau xa

Đất Phật muôn năm tác chẳng già

Học đạo phải thông đường chánh giác

Tu hành cho rõ gốc Tiên gia

Mê man vật chất dường trăng lặn

Đắm đuối công danh bóng ác tà

Nhắn kẻ hiền lương cùng thiện sĩ

Quày thuyền bỉ ngạn rán chèo qua.


* * * * *


MUỐN TU ĐỪNG HẸN


lotus


Thiên đàng, địa ngục chẳng bao xa

Học đạo nào so bậc trẻ già

Chống gậy kim cang men lướt tới

Cầm dây oan trái cởi lần ra

Hồng trần khổ hải là nơi tạm

Nhược thủy Bồng Lai mới thiệt nhà

Chớ gọi ruộng vườn chưa sắp đặt

Đời gần mạt kiếp, rán bôn ba!


* * * * *


THỨC TÂM TỈNH NGỘ


sen


Ham muốn lợi danh ở thế gian

Sao bằng chánh đạo hưởng an nhàn

Gà nhà lúa sẵn gần lò chảo

Hạc bởi không lương tự tại sang

Giàu có trăm năm gìn khó đặng

Luân hồi lục đạo khổ muôn ngàn

Khuyên người giác ngộ đường sanh tử

Để mất thân người khó nỗi an.


* * * * *


TỨ KỆ TỈNH TÂM – LỜI GIỚI THIỆU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : LỜI KHẤT SĨ KHUYẾN TU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KHUYÊN SỚM GIÁC NGỘ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : ÁNH ĐẠO VÀNG

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH

TỨ KỆ TỈNH TÂM : SỐNG GỞI THÁC VỀ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KỆ HỒI TÂM

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : GẪM SỰ ĐỜI

TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN – HOÀ – NHỊN – NHỤC

TỨ KỆ TĨNH TÂM : KHUYÊN THIỆN TÍN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC
Leave a Reply