TỨ KỆ TỈNH TÂM – LỜI GIỚI THIỆU

Apr 4, 18 | | 1,054 views | No CommentsShare |
TỨ KỆ TỈNH TÂM

* * * * *

Lời giới thiệutuketinhtamThái tử Tất Đạt Đa đản sinh năm 623 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, xứ Ấn Độ. Lớn lên giác ngộ cuộc đời vốn vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh… Thái tử vượt hoàng thành vào rừng sâu, xuất gia tầm đạo, tu tập chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thành Phật, được môn nhơn đệ tử hằng niệm danh hiệu: “Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Sau 80 năm hiện thân, tu khổ hạnh, hành đạo, hoằng pháp độ sanh, Ngài nhập diệt. Từ đó giáo pháp của Ngài dần dần toả rộng khắp năm châu.

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam rất sớm, từ những thế kỷ đầu Tây lịch, và thấm dần, thấm dần, bàng bạc đến nay gần cuối thế kỷ hai mươi. Phật giáo Đại thừa phát triển ngày càng bén rễ sâu đậm trong lòng quê hương dân tộc.

Đến giữa thập niên 1940–1950, Tổ sư Minh Đăng Quang khai sơn hình ảnh nhà Du Tăng khất sĩ tại miền Nam Việt Nam, được xem như một hệ phái Phật giáo biệt truyền, đặc thù, chỉ có ở miền Nam Việt Nam: Hệ phái Khất Sĩ. Nhưng điều kém duyên cho hàng môn đồ là không đầy mười năm sau, Tổ sư vắng bóng (1944 – 1954).

Từ năm 1955 đến năm 1975, chư Tăng Ni khất sĩ nối tiếp gương hạnh Tổ Thầy, hoằng dương chánh pháp khắp vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, lên miền Đông Nam Bộ rồi đi suốt miền Trung Duyên Hải và Cao Nguyên, với hạnh nguyện:

Một bát cơm ngàn nhà (Nhất biều thiên gia phạn
Thân đi muôn dặm xa Cô thân vạn lý du
Muốn thoát vòng sanh tử Dục cùng sinh tử lộ
Xin độ tháng ngày qua Khất hóa độ xuân thu)

Và từ đó:

Một cành mà nở trăm hoa
Bóng y bát đẹp quê ta tự rày
Chân truyền Khất Sĩ là đây
Bóng xưa với lại hình này dặm không!

Buổi đầu, một ngôi tịnh xá rồi mười ngôi, trăm ngôi. Chư Tăng Ni xuất gia cũng vậy – một vị, mười vị, rồi trăm vị, ngàn vị. Tín đồ cư sĩ tại gia thì lại càng đông hơn – hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng muôn, hàng triệu v.v…

Trong giới Tăng Ni, có người xuất gia tu học, hành đạo rồi đi trọn cuộc hành trình cho đến ngày công viên quả mãn, đạo nghiệp rạng ngời mãi mãi. Nhưng bên cạnh cũng có rất nhiều vị rơi vào trường hợp “bán đồ nhi phế”. Dù ở hoàn cảnh nào, các vị cũng đều khả dĩ ít nhiều có một dấu ấn lưu lại rất thân tình đạo vị trong lòng Tăng tín đồ thân thương. Đó là những bài kệ pháp được các vị viết nên từ những cảm khái hưng phấn trên bước đường hành đạo. Họ sáng tác nhiều thể loại: Lục bát, Song thất lục bát, Thất ngôn tứ tuyệt, hay Thất ngôn bát cú hoặc Bát ngôn trường thiên v.v… Điểm chung nhất mà các tác giả gặp nhau là ít khi họ ký tên hay bút hiệu của mình ở cuối bài thơ mà thường hay đề “Một vị sư Khất Sĩ”.

“Chim bay không lưu dấu”, đó cũng là dấu ấn chung của các vị đạo sư, thiền sư và hành giả học nhơn thời xưa cũng như thời nay trong giáo pháp Đức Phật.

Sưu tầm lại những tấm gương sáng, những lời khuyến thiện hay từ những tấm lòng, những tâm đạo nhiệt thành trong sáng làm nên nhiều bài thơ kệ đạo lý của các thế hệ trên trước đi qua lưu dấu lại cho các thế hệ đi sau quả nhiên là điều chẳng những nên làm mà còn phải cố gắng làm liên tục, càng nhiều càng tốt.

Trong quá trình sưu tập, chọn lọc lại, chúng tôi xin sám hối cùng chư vị tác giả là có mạn phép giảm bớt một số bài không còn phù hợp tính “cơ lý” trước dòng thời gian. Mong rằng chư vị tác giả và Tăng Ni Phật tử độc giả rộng tình lượng thứ cho.

Thiết tưởng tập kệ pháp khuyến tu khuyến thiện này sẽ ít nhiều là món ăn tinh thần Pháp bảo đầy đạo vị an tịnh đối với Tăng Ni tín đồ Phật tử trên đường tu tập và hành đạo.

Cầu nguyện sự hỷ lạc tinh tấn đến với mọi tâm hồn những người con Phật hữu duyên.

Cẩn bút

Sa-môn GIÁC TOÀN


* * * * *


THAY LỜI TỰA


Tiếng chuông giục thức đêm trường mộng!

TỨ KỆ TỈNH TÂM” giác ngộ đời…

Xin giới thiệu cùng quý chư độc giả!

Tựa quyển này là “TỨ KỆ TỈNH TÂM

Tôi nhiều công, đã chọn lọc sưu tầm

Trong bốn quyển nay kết thành lại một.

Quyển thứ nhất tên tựa là “KỆ PHÁP

Đã ra đời trên mười mấy năm qua

Quyển thứ nhì, “PHÁP BẢO KỆ” in ra

Đều tái bản được nhiều lần phổ biến.

Và kế tiếp, quyển thứ ba xuất hiện

Tên tựa là quyển “BẢO KỆ TÂM KINH

Mấy quyển này tôi cố gắng tận tình

Chọn rút lấy nhiều thi văn tuyệt tác.

Quyển thứ tư nhiều vị hương bát ngát

Tên tựa đề là “PHÁP KỆ PHÁ MÊ

Nhiều thi thơ hay khỏi có chỗ chê

THIỆN QUANG soạn của nhiều sư Khất Sĩ.

Bốn quyển trên, muốn ban hành Pháp thí

Tôi ra công soạn rút những bài hay,

Cả thi thơ có gần bốn trăm bài

Đầy hương vị, thơm tho mùi Đạo lý!

Quý tác giả, tôi không rành địa chỉ

Xin vui lòng hoan hỷ thứ dung cho,

Còn riêng tôi cũng gắng sức chung lo

Cố sáng tác những bài thi bất hủ.

Sức hiệp sức để kết nên thành tựu

Làm phương châm, diệu dược cứu trần gian,

Cũng gọi là một ngọn đuốc từ quang

Dìu khách tục khỏi lầm đường lạc lối.

Thấy sanh chúng muôn ngàn điều tội lỗi

Bị miếng mồi vật chất mãi bao vây

Bị danh cương, bị lợi tỏa hàng ngày

Bị tài, sắc, bị bạc tiền bêu nhử…

Màn vô minh đã phủ che án ngữ

Trong mịt mờ thấy càng thảm càng thương!

Mảng say mê trong giấc mộng canh trường

Ôi! Đau khổ! Thế nhân, ôi mặc kệ!

Chuông tỉnh giác, sớm hồi tâm kẻo trễ

Hỡi người ơi, chìm đắm mãi làm chi?

Kìa bao người đang đổ lệ lâm ly

Đành khóc hận cho kiếp đời đau khổ…

Cơ tận diệt khiến bão bùng giông tố

Tiếng than van, rên rỉ cả ngày đêm!

Tiếng kêu oan, tiếng oán hận càng thêm

Lửa nung cháy, còn chế dầu chi nữa?

Mau dập tắt, mau dùng phương cứu chữa

Là quay đầu hướng thiện trở về tu!

Chỉ có tu mới vẹt phá mây mù

Hầu xây dựng ngôi tòa chân hạnh phúc.

Xưa Đức Phật quyết tìm đường thoát tục

Hy sinh đời để cứu vớt chúng sanh,

Lòng từ bi không nỡ hưởng vui đành

Thấy sanh chúng đang hụp trồi bể khổ.

Ngài phát nguyện đi khắp nơi hóa độ

Chèo thuyền từ cứu vớt kẻ si mê

Pháp viên âm, Ngài mưa xối tràn trề

Cả muôn loại được thấm nhuần đạo lý.

Nay nhắc lại, trên hăm lăm thế kỷ

Mà gương Ngài chiếu sáng khắp năm châu,

Ân đức Ngài thật lớn rộng thâm sâu,

Con nối chí, quyết tìm phương độ chúng!

Vùng đứng dậy, phất ngọn cờ oai dũng

Mở tâm hồn càng rộng lớn thênh thang

Hươi bút lên, quét sạch lũ tham tàn

Dùng gươm huệ, diệt tiêu phiền não chướng!

Quyết tiến tới cho đạt thành chí hướng

Quyết đắp xây một thế hệ ai lân

Quyết phá tan bao khám ngục trong trần

Quyết dựng lập một ngôi tòa đại giác!

Quyển “TỨ KỆ TỈNH TÂM” hàm bao quát

Là pháp mầu, là diệu dược linh đơn

Cứu vớt người về đến chỗ toàn chơn

Và toàn thiện, toàn năng hay toàn mỹ…


Cảnh Bồng Lai tịnh xá Ngọc Hương – Vũng Tàu

Mùa Hạ năm Bính Ngọ – PL. 2510

Pháp sư GIÁC NHIÊN


* * * * *


TÁN DƯƠNG QUÝ NGÀI TÁC GIẢ


Thi văn tuyệt tác ở nơi đây

Khen ngợi quý ngài viết rất hay!

Đánh trống Đại hùng kêu khách tục,

Giộng chuông Bát-nhã chỉ về Tây.

Lý cao siêu xuất, hương ngào ngạt

Lẽ chánh tuyệt vời, vị ngọt ngay.

Ngọc ngữ kim ngôn lưu vạn kỹ

Tán dương thi sĩ bậc kỳ tài!


* * * * *


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC PHÁP THÍ


Phật dạy phước điền muốn rải ban

Chỉ duy Pháp thí đứng đầu hàng:

In kinh ấn tống bòn duyên phước,

Thuyết pháp nhiệm mầu được rưới chan,

Dịch các kinh văn ra phổ biến,

Viết kinh, thi, kệ chỉ ngay đàng.

Bốn điều công đức không chi sánh

Pháp thí bao trùm khắp thế gian.


* * * * *


HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHUNG


Chúng con dâng hết tấm lòng mình

Nguyện Phật ba đời độ chứng minh:

Ân rộng quý ngài công sáng tác,

Nghĩa sâu tín chủ góp tiền in,

Người xem trau sửa rèn tâm tánh,

Kẻ thí hài lòng trí huệ sinh…

Phước đức nguyện chung hồi hướng chúng

Âm siêu, dương thới hưởng thanh bình.


* * * * *


CHÂN NGÔN


Tự cao, Ngã mạn, Ỷ lại, Tham gian và Ái nhiễm

là liều thuốc độc đưa người đến chỗ chết.

Nóng nảy, Đua tranh, Thù hiềm, Ganh tị, Độc ác

là nấc thang dắt người xuống hố địa ngục.

Xu hướng, Dị đoan, Tà kiến, Ái dục và Si mê

là nguồn gốc của sự luân hồi sanh tử.

Từ bi, Hỷ xả, Bác ái, Khoan dung…

là giọt mưa cam lồ nhuần gội.

Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục và Tinh tấn…

là diệu dược cứu nguy tâm hồn sa đọa.

Thiền định, Trí huệ, Giải thoát và Chơn như…

là nấc thang lên đến Niết-bàn tột đỉnh.

Mỗi người có sẵn đèn lòng,

Tự mình soi lấy, chớ trông tầm ngoài.

Cũng đừng ỷ lại vào ai,

Phật, Tiên, Hiền, Thánh, chính ngay tự mình.

PS. Giác Nhiên


* * * * *


PHẢI CHĂNG?


Tiếng lòng giục thúc thương nhân loại

Mượn ngòi bút mực dệt thành thơ?

Lưu kỷ lời vàng trong vạn kỷ

Thế nhân khó gặp kẻ siêu nhân?

Thuốc đắng khó dùng, mau hết bịnh

Mực tàu đau gỗ, lợi nhân sinh?

Sự thật trở về theo lẽ thật

Lời ngay, nói phải thật cho ngay?

Giải mở nỗi lòng, phiền não hết,

Phân rành lý đạo, chỉ tu chơn?

PS. Giác Nhiên


TỨ KỆ TỈNH TÂM – LỜI GIỚI THIỆU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : LỜI KHẤT SĨ KHUYẾN TU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KHUYÊN SỚM GIÁC NGỘ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : ÁNH ĐẠO VÀNG

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH

TỨ KỆ TỈNH TÂM : SỐNG GỞI THÁC VỀ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KỆ HỒI TÂM

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : GẪM SỰ ĐỜI

TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN – HOÀ – NHỊN – NHỤC

TỨ KỆ TĨNH TÂM : KHUYÊN THIỆN TÍN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC
Leave a Reply