AJAHN CHAH: MẶT HỒ TĨNH LẶNG

Jan 7, 18 | | 1,495 views | No CommentsShare |
ajahn chah

Mặt hồ tĩnh lặng

Tác giả: Thiền sư Ajahn Chah
Chuyển dịch: Tỳ kheo Khánh-Hỷ


MẶT HỒ TĨNH LẶNG PDF E-BOOK


Mục lục


Phần I


Đạo giản dị
Trung đạo
Chấm dứt hoài nghi
Bỏ hết ngôn từ sách vở và tự mình nhận thức
Tâm lý học Phật giáo
Học hỏi và kinh nghiệm
Gà hay trứng?
Những tên trộm trong tâm bạn
Chánh kiến
Bỏ đói phiền não
Hạnh phúc và đau khổ
Tâm phân biệt
Theo Thầy
Cái gì còn mới thì đều tốt đẹp
Hãy để cho cây mọc tự nhiên
Tại sao phải hành thiền?
Thiền trong mọi tác động
Giữ rắn trong tay
Giới hạnh


* * * * * * * * * * * *


Phần II


Giới, Định và Tuệ
Đừng bắt chước
Thế nào là tự nhiên?
Điều hòa
Hãy nương tựa vào mình
Biết mình biết người
Để mặc người ta
Tình yêu thật sự
Học hỏi qua cuộc sống
Xả bỏ
Đương đầu với tâm mình
Chánh niệm
Cốt tủy của thiền minh sát
Thiền hành
Ai mắc bệnh đây?
Tập chú tâm
Kham nhẫn và điều hòa
Bảy ngày đắc đạo
Học tụng kinh

Phần III


Quên thời gian đi!
Vài gợi ý trong việc hành thiền
Quán chiếu mọi vật
Lá rụng
Đời sống một nhà sư
Thu thúc
Giới là dụng cụ
Sang trái, sang phải
Chữa trị bất an
Ý nghĩa sâu xa của việc tụng kinh
Chân lý nằm trong những công việc hèn mọn
Sống hòa thuận, hài hòa với người khác
Tiết chế lời nói
Đối diện với tham ái
Hoàn cảnh có thể thay đổi nhưng tâm vẫn thế
Bạn trốn đi đâu bây giờ?
Đi tìm đức Phật
Hãy nương tựa vào chính mình
Học hỏi cách dạy học


* * * * * * * * * * * *


Phần IV

Hãy đọc tâm mình
Giữ giáo pháp đơn giản
Thiền cách nào hay nhất?
Bữa ăn tuyệt vời
Cái cốc của Ngài Ajahn Chah
Một buổi lễ thiêng liêng và một ngày nóng bức
Chân phép mầu
Pháp hành của người chủ nhà
Vô ngã
Ngắn và thẳng
Nước ngầm
Niềm vui của đức Phật
Lượm xoài
Tôi nói ngôn ngữ Zen
Chiêng im lặng
Không có gì đặc biệt
Bên trong bạn không có gì cả

Vấn đạo với Ajahn ChahLeave a Reply