BẠCH THẦY, CON LÀ AI? … THẦY LÀ AI?

Jul 15, 17 | | 740 views | No CommentsShare |
Bạch thầy, con là ai?

1

– Con là một đứa con lai
Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà.
Con là nửa trái me già
Nửa kia còn lại thì là.. chôm chôm.
Cuộc đời con thích ôm đồm
Hăm tám ngày mặn, hai hôm muối mè.
Bữa thì mặt áo hoa hòe
Đến ngày vía Bụt.. ấp e Lam hiền.
Nửa mê cái cảnh chùa chiền
Nửa mê đi shop, mê tiền, mê yêu..
Con là thập cẩm, đủ điều
Nửa thương đức Phật, nửa.. thương nhiều ”người ta”


Thế thầy là ai?2

Thầy đây là cái chổi chà
Quét chùa cho sạch, quét ra ngoài đường
Quét chợ rồi quét phố phường
Quét cả vui, buồn mới rụng sáng nay
Quét lòng thế nhiễm đắm say
Quét cho tàn cuộc mộng này mới ngưng!
Quán đời, thầy chỉ người dưng
Chỉ là hạt bụi đường trần rong chơi.
Chừng nào con được thảnh thơi
Thầy trao nghề quét.. cho đời nó thong dong.

Thích Tánh TuệTÔI LÀ AI ? – THIỀN SƯ LƯƠNG SĨ HẰNG

Leave a Reply