THIỀN ĐỊNH ĐƯỢC LỢI GÌ?

Jul 10, 17 | | 541 views | No CommentsShare |
CÂU HỎI VỚI ĐỨC PHẬT


Buddha was asked

Đức Phật được hỏi:
Thiền Định thì được Lợi gì???

Đức Thế Tôn trả lời:
Thiền Định không thu thập được gì cả!!!
Nhưng, Thiền Định làm cho Hết Giận Dữ,
Không còn Lo Lắng,
Không còn Thất Vọng,
Không còn Bất An,
Hết sợ hãi Tuổi Già và….Cái Chết
!!!

LỜI NHẮN: Nếu bạn chưa hình dung được câu trả lời của Đức Phật, thì hãy thực hành…Thiền Định.


Thiền Là Gì – Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Leave a Reply