SỐNG VIÊN MÃN KIẾP NÀY – TÂM HỶ

Mar 21, 16 | | 8,674 views | No CommentsShare |
Sống Viên Mãn Kiếp NàyNhững Mẩu Chuyện và Lời Dạy của Ngài Munindra vừa là một giới thiệu sâu sắc vừa là một tưởng niệm và tri ân tuyệt diệu dành cho vị thầy hiếm có này. Mirka Knaster đã đan kết nhiều ký ức từ các học trò Ngài, tô đậm lòng nhiệt tâm và tính thích tìm tòi học hỏi lạ thường, cùng với trí tuệ sâu sắc và lòng từ bi vô lượng của Ngài. Những mẩu chuyện này tự chúng cũng là những bài pháp minh họa phương cách một vị thầy cao cả đã sử dụng mọi hoàn cảnh, sự việc trong đời sống ra sao để biến chúng thành phương tiện đào sâu sự hiểu biết. Quyển sách này là chúc thư của một kiếp sống đã được sống viên mãn, trọn vẹn.

SỐNG VIÊN MÃN KIẾP NÀY (PDF) – 13 – Pīti (Tâm Hỷ)


Chương 1. Sati (Chánh Niệm)
Chương 2. Samādhi (Định)
Chương 3. Saddhā (Tín)
Chương 4. Dāna (Bố Thí – Cúng Dường)
Chương 5. Sīla (Giới)
Chương 6. Sacca (Chân Thật)
Chương 7. Adhiṭṭhāna (Quyết Tâm)
Chương 8. Viriya (Nỗ Lực – Tinh Tấn)
Chương 9. Khanti (Kiên Nhẫn)
Chương 10. Mettā (Tâm Từ)
Chương 11. Karunā (Tâm Bi)
Chương 12. Nekkhamma (Xuất Ly)
Chương 13. Pīti (Tâm Hỷ)
Chương 14. Dhamma-vicaya (Trạch Pháp)
Chương 15. PaĐĐā (Trí Tuệ)
Chương 16. Upekkhā (Tâm Xả)
Leave a Reply