THAM QUAN THÁNH ĐỊA TÂY NINH

Dec 31, 15 | | 9,638 views | No CommentsShare |


toa-thanh-tay-ninh
Trời Ðất sinh Ta có ý không?
Chưa sinh Trời Ðất có Ta trong,
Ta cùng Trời Ðất ba ngôi sánh,
Trời Ðất in Ta một chữ đồng,
Ðất nứt Ta ra Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở đất minh mông,
Trời che Ðất chở Ta thong thả,
Trời Ðất Ta đây đủ Hóa Công.Nguyên Hán Văn:

Thiên Ðịa sinh ngô hữu ý vô?
Vị sanh thiên địa hữu hàm ngô,
Thiên Ðịa lập Tam Tài lập,
Thiên Ðịa ngô đồng nhất tự đồ,
Ngô xuất địa thời thiên chuyển động,
Thiên giao ngô tịch địa bao lô,
Ðịa thiên tải phúc ngô sanh lạc,
Thiên địa hóa công ngô hữu hồ.

Tiên Sinh Trần Cao Vân


TÌM HIỂU THÁNH ĐỊA TÂY NINH


Tham Quan Thánh Địa Tây Ninh
Leave a Reply