CỔ NHẠC CAO ĐÀI

Sep 26, 15 | | 4,960 views | No CommentsShare |
1. Nhãn thị chủ Tâm

眼 是 主 心

2. Lưỡng quang chủ tể

兩 光 主 宰

3. Quang thị Thần

光 是 神

4. Thần thị Thiên

神 是 天

5. Thiên giả Ngã dã

天 者 我 也


caodaiVọng cổ chuyển thể theo


Thánh Ngôn Thánh Giáo CAO ĐÀITrình bày:

Nghệ sĩ: Lệ Thủy
Nghệ sĩ: Chí Tâm
Nghệ sĩ: Châu Thanh
Nghệ sĩ: Tô Châu
Ca sĩ: Bích Phượng
Ca sĩ: Dương Đình Trí
Leave a Reply