SỰ THỨC TỈNH

May 21, 13 | | 2,310 views | No Comments



Share |




14Trudy là một thiếu phụ ngoài ba mươi, đã ly dị nhưng được cha mẹ để lại một gia tài khá lớn. Cô đã biến ngôi nhà thành một đạo viện đơn giản. Hàng ngày cô luyện tập Yoga và thiền định khoảng ba tiếng đồng hồ. Cô nói:

• Thưa bà, tôi đã đọc một cuốn sách trong đó tác giả nói rằng nếu người ta thiền định mỗi ngày sáu tiếng đồng hồ liên tiếp thì có thể thức tỉnh và thực hiện được chân ngã. Hiện nay tôi có thể ngồi thiền khoảng hơn một tiếng, nếu gia tăng gấp đôi, gấp ba thời gian thì liệu tôi có thể đạt đến trạng thái thức tỉnh cao cả nhanh không?

– Tôi nghe nhiều người hỏi một đạo sư tại Hy Mã Lạp Sơn câu hỏi tương tự. Ngài trả lời: “Chỉ tham thiền ngày 6 tiếng, 9 tiếng hay 12 tiếng thôi thì chưa đủ. Muốn thức tỉnh thì người ta còn phải nghĩ đến Thượng Đế mỗi ngày 24 giờ nữa.” Ngài nói vậy có nghĩa rằng sự thành công của các cố gắng tinh thần không tùy thuộc vào công phu tham thiền, ngồi trong tư thế thiền định thật lâu mà còn tùy thuộc vào mức độ tâm linh, suy tư về Thượng Đế nữa. TƯ THẾ CHỈ GIÚP TA ĐỊNH TÂM, CHÍNH VIỆC LÀM CHỦ ĐƯỢC TÂM THỨC, HƯỚNG TÂM LÊN MỘT BÌNH DIỆN CAO CẢ MỚI LÀ CÔNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ ĐẠT ĐẾN SỰ THỨC TỈNH.

Trích: Minh Triết Trong Đời Sống
Diễn giả: Darshani Deane
Dịch giả: Nguyên Phong


MINH TRIẾT TRONG ĐỜI SỐNG
Mục lục


1. THẦN CHẾT VÀ ĐỜI SỐNG
2. TÍNH NÓNG GIẬN
3. SỰ NÓNG GIẬN
4. QUYỀN TỨC GIẬN
5. SỰ GẮN BÓ
6. NGHỊCH CẢNH
7. MẶC CẢM TỘI LỖI
8. TÍNH NÔN NÓNG
9. LY NƯỚC ĐẦY
10. KIỀM CHẾ, BỘC LỘ VÀ DỨT BỎ
11. TÍNH DO DỰ
12. CĂN BỆNH CỦA TRÍ NÃO
13. SỰ GANH TỴ
14. SỐ NHIỀU
15. TRONG TINH THẦN THIỀN ĐỊNH
16. TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG
17. GIẢI THOÁT
18. CHỐNG ĐỐI VÀ THỬ THÁCH
19. LÀM CHỦ TÌNH DỤC
20. LÒNG KIÊU HÃNH
21. THƯỢNG ĐẾ DUY NHẤT
22. TỰ DO Ý CHÍ
23. GÃI NGỨA
24. ÂN HUỆ
25. PHÂN BIỆT VÀ PHÁN ĐOÁN
26. KHOẢNG CÁCH
27. HÃY ĐẶT GÁNH NẶNG XUỐNG
28. GIÁC NGỘ
29. TIẾN BỘ TÂM LINH

30. SỐNG NGHÈO
31. SỰ THỨC TỈNH
32. “NGỘ” MỘT NỬẢ
33. THIỀN ĐỊNH VÀ ĐỐI TƯỢNG
34. TẤM LÒNG CHAI ĐÁ
35. NHỮNG CHIẾC “CÚP” LUÂN CHUYỂN
36. CẦU NGUYỆN
37. CẦN CÓ THẦY HAY KHÔNG CẦN?
38. MỘT QUAN NIỆM VỀ TÌNH YÊU
39. THỰC TẠI CHỈ NẰM TRONG HIỆN TẠI
40. THIỀN ĐỊNH VÀ KHOA HỌC
41. CON ĐƯỜNG TÂM LINH
42. TÁM BẬC THANG CỦA THIỀN
43. BỆNH TẬT: NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ
44. KINH NGHIỆM TÂM LINH
45. THƯỢNG ĐẾ: TỰ DO VÔ BIÊN
46. TÌM MỘT HƯỚNG ĐI
47. NGƯỜI GIÁC NGỘ
48. ẢNH HƯỞNG CỦA MÀU SẮC
49. HẬU QUẢ CỦA MA TÚY
50. CẢM NHẬN THƯỢNG ĐẾ
51. CHẤP NHẬN
52. “TÔI LÀ NGÀI”
53. MẪU SỐ CHUNG
54. QUYỀN NĂNG
55. TIÊU CHUẨN TÂM LINH
56. TỪ BỎ
57. THƯƠNG ĐẾ
58. THƯƠNG YÊU KẺ THÙ


Leave a Reply