GIẢI THOÁT

Apr 27, 13 | | 2,921 views | 1 CommentShare |
Donald là một sinh viên còn trẻ có giọng nói nhỏ nhẹ và lễ phép, anh đang cố gắng tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống qua thiền định và đọc sách vở về tâm linh. Anh nói:

• Thưa bà, nếu chỉ có một kinh nghiệm tâm linh nhỏ có thể thay đổi hẳn cuộc đời một người thì sự giác ngộ, đạt đến tâm thức vũ trụ chắc chắn phải tuyệt vời lắm. Một việc tốt đẹp như thế mà tại sao lại ít có người làm quá?

Không đâu, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn tìm sự giải thoát. Mọi sinh vật đều muốn tự do, hạnh phúc và sống mãi nhưng đa số người ta tìm kiếm những sự này qua việc ăn uống, tình dục, tiền bạc, thành công, của cải, danh vọng hay giải trí. VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI NGƯỜI TA KHÔNG MUỐN TÌM GIẢI THOÁT NHƯNG NGƯỜI TA ĐÃ TÌM NÓ SAI CHỖ. Điều này có thể diễn tả qua một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Có một thiếu nữ kia cứ cắm cúi lục lọi trong vựa lúa trước nhà cho đến khi một người qua đường thấy vậy hỏi:

• Cô kiếm gì mà lục lọi trong vựa lúa vậy?

• Tôi tìm một cây kim khâu.

• Cô đánh rớt nó trong vựa lúa ư?

• Không, tôi đánh rớt nó ở trong nhà.

• Ủa! Cô đánh rớt nó ở trong nhà thì tại sao cô lại tìm nó trong vựa lúa?

• Tại vì ở trong đó tối quá tôi khó tìm, ở ngoài này sáng hơn.”

• Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy rằng TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA MUỐN TÌM ĐỀU CÓ SẴN TRONG NỘI TÂM CHÚNG TA CẢ NHƯNG THAY VÌ QUAY VÀO BÊN TRONG THÌ CHÚNG TA LẠI CỨ XOAY RA BÊN NGOÀI TÌM KIẾM RỒI THAN LÀ KHÔNG THẤY.

Chúa Giê Su đã dạy rõ rằng “Thiên Đường Ở Nội Tâm”. Cái ánh sáng cao cả bao la thấm nhuần tất cả lúc nào cũng chiếu soi nhưng vì bị lớp mây vô minh che lấp, khi mây tan hết thì ánh sáng lại hiện ra. Kinh điển Phật Giáo cũng đề cập đến việc một người có một viên ngọc cất trong tay áo nhưng không biết dùng mà cứ sống một cuộc đời nghèo đói lam lũ, ăn xin, cho đến khi tỉnh ngộ biết rằng mình vốn là người giàu có, có ngọc trong tay áo chứ không phải một người nghèo kém.


Trích: Minh Triết Trong Đời Sống
Diễn giả: Darshani Deane
Dịch giả: Nguyên Phong


Comments (1)

 

  1. Đặng Trường Sanh says:

    GIẢI THOÁT
    Giải thoát là thoát khỏi đau khổ.Sở dỉ con người đau khổ là do sự ham muốn của lục căn.Khiến cho tâm hồn ta bất ổn do thất tình nổi dậy.Mừng,giận,thương,ghét,buồn,vui,lo sợ.Làm giao động tâm trí.Khiến nên bệnh, già rồi chết.Sau đó do nghiệp quả mà đầu thai trỏ lại theo sáu nẽo luân hồi, trầm luân trong bể khổ.Phật Thích Ca đã dạy chỉ dạy phương cách tu hành để sau khi chết được vể Niết Bàn thoát khỏi luân hồi.Còn Kỳ Ba nầy Thầy dạy Ta tu để thoát khổ và sống Đời Thượng Ngươn Thánh Đức.
    Làm sao sống đời Thánh Đức?Thầy đã chỉ rõ trong Tam thừa Cửu chuyễn.Ta phải luyện đạo để cởi bỏ xác phàm cho kim thân xuất hiện mà đạt trường sanh bất lão.Thì mới sống đời Thánh Đức được.

Leave a Reply