BIỂU TƯỢNG THỜ KÍNH

Nov 28, 12 | | 1,285 views | No CommentsShare |
Nhân ngày Lễ KỶ NIỆM KHAI ĐẠO, Tâm Duyên gởi đến quý HTĐM bài thuyết giảng giáo lý của Giáo Sư Huệ Minh (dạng .jpg). (Đối với Tâm Duyên thì bài thuyết giảng này vẫn còn chưa được trọn vẹn lắm, không biết Quý HTĐM thấy sao?)


34-1
34-2
34-3
34-4

G.S. Huệ Minh


Leave a Reply