VAI TRÒ TĂNG BẢO NGÀY NAY

Oct 26, 12 | | 2,174 views | 2 CommentsShare |
TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN


Đạo nào luận đó đây cao thấp,

Đời cạnh tranh mới vấp bước đi,

Bớt cơn nê chấp phái chi,

Sân Trình cửa Khổng lo gì còn xa.

Thánh chẳng khác mấy là lý Phật,

Tiên nào hơn phẩm chất Gia,

Cũng đồng nguyên thủy môn đồ,

Chia phân giáng thế trương phô đạo mầu.

Đưa nhơn loại hố sâu qua khỏi,

Rước khách trần lên cõi Thiên đàng,

Mong cho lạc nghiệp bình an,

Những ai mến thế bớt mang cảnh phiền.

Hễ tu niệm đừng riêng biệt lý,

Giáo chủ nào lại chỉ sai đâu,

Dữ xa, lành tập làm đầu,

Minh tâm thiện ý là câu thực hành.

Đạo bất hư, người canh với cải,

Nên từ lâu đành phải tiếng oan,

Không vừa ý muốn thế gian,

So qua, sánh lại, tìm đàng rẽ phân.

Tiên thì chọn tập lần bác ái,

Mến nhơn loài lối giải mê tân,

Thanh nhàn chẳng nhuốm bụi trần,

Ngao du sơn thủy, tinh thần quang minh.

Tập thanh tịnh thế tình dập tắt,

Phép định thân tâm đắc không không,

Ý thường vô nhiễm trần hồng,

Đắc thành quả vị Tiên ông như nguyền.

Phật cũng chẳng tư riêng chi đó,

Hạnh từ bi làm ngõ tu thân,

Ái tha, ái kỷ, ái nhân,

Nhịn người, dẫn lối tỉnh lần mê tân.

Tiểu, trung, đại thừa cần tu tập,

Ba phần trên gắng lập quả công,

Đến khi lìa khỏi trần hồng,

Niết bàn bước đến ấy xong việc rồi.

Bổn thánh gồm ba ngôi Giáo chủ,

Để môn đồ thấy đủ đồng nhau,

Chẳng phân ai thấp ai cao,

Vẫn cùng một mối trước sau một nguồn.

Nhưng mỗi lý vai tuồng xem khác,

Mà biết rồi ai bác kích chi,

Vàng, xanh, đen, đỏ chung quy,

Trước tiên do trắng mới đi nhuộm màu.

Đôi lời dạy âm hao phân biện,

Chúc môn đồ tiến triển đạo tâm,

Huờn Cung Đàn giáng canh thâm,

Giờ này từ giã hồi lâm non bồng.


KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ dạy
Huờn Cung Đàn, Tý thời, 18 rạng 19-8 Tân Sửu (27-9-1961)Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay

ĐĐ.Thích Phước Tiến

YouTube Preview Image
TÌNH MẸ THIÊN THU
GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG…
NIỆM PHẬT – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
PHẬT TỬ TẠI GIA – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
CUỘC ĐỜI DƯỚI MẮT NHÌN KẺ MÊ NGƯỜI NGỘ
THIÊN TAI – THẢM HỌA – VÀ MÔI TRƯỜNG
CHỈ CÓ THỂ ĐI CÙNG BẠN MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG
SAU KHI CHẾT CHÚNG TA CÒN LẠI GÌ?
PHÁP LÝ NGƯỜI TU – ĐÂU LÀ CHÂN LÝ
PHƯƠNG PHÁP AN TÂM
ĂN CHAY VÀ ĂN MẶN
LỢI ÍCH CỦA SỰ ĂN CHAYComments (2)

 

 1. Thái Dương thanh says:

  Trời Phật thấy trần ai đại họa.
  Nên giáng phàm vớt cả toàn linh.
  Rãi gieo chơn lý Đạo Huỳnh.
  Qui nguyên Tam Giáo phục bình cơ quan.
  Phóng thêm một con đàng chánh đại .
  Để người tầm trở lại bổn nguyên.
  Lâu đời Tam Giáo thất truyền.
  Ngày nay Đại Đạo dựng giềng qui mô.
  Chỉ thấu chỗ hư vô tịch diệt.
  Khoa bí truyền vốn thiệt cao siêu.
  Luyện thành bất diệt bất tiêu.
  Vững vàng bền bỉ tiêu diêu cõi nhàn.

 2. Thái Dương thanh says:

  THI
  Chim khôn biết kiếm đậu cây lành .
  Người thiện phải ngừa Đức Háo Sanh.
  Tôn trọng người như Trời với Phật.
  Thương yêu tất cả chúng sanh thành.
  BÀI
  Trên đời có trược có thanh.
  Cho nên mới có kẻ lành người hung.
  Đồng cùng con của Cha chung.
  Thương yêu dìu dắt sống cùng bên nhau.
  Tùy theo trình độ thấp cao.
  Chúng sinh thích hợp bước vào lớp lang.
  Ít phước sao được giàu sang.
  Tội nhiều phải chịu đọa mang ngục hình.
  Người tu phải biết xét mình.
  Sửa sao cho đặng đẹp xinh mới mầu.
  Con người đau khổ vì đâu.
  Tham Sân Ngã Mạn đứng đầu tâm mê.
  Ái dục,Ác ý dựa kề.
  Nếu Ta diệt được thì về Bồng lai.
  Ai làm sai để mặc ai.
  Luật Trời Nhân quả đâu sai được nào.
  Thương yêu dìu dắt lẫn nhau.
  Đó là lẽ Đạo cần trau sửa mình.

Leave a Reply