PHÁP LÝ NGƯỜI TU – ĐÂU LÀ CHÂN LÝ

Oct 16, 12 | | 4,178 views | 1 CommentShare |
tamPHÁP LÝ NGƯỜI TUNgười tu giữ sự chân thành,
Giữ gìn giới luật học hành thiện lương.
Tu không đến trong trường hỗn loạn,
Tu không màng danh rạng tên đề,
Tu không lầm lạc muội mê,
Tu không hưởng ứng các bề tà ma.
Tu thì giữ đạo nhà cương kỷ,
Tội không làm, pháp lý không vương,
Tu tầm đạo đức muôn phương,
Tầm người hiền ngỏ, tầm đường chánh minh.
Không trộm cướp, ai rình, ai bắt,
Không ngụy quyền, ai nhặt, ai thưa,
Không vào tứ đổ sớm trưa,
Ai đem nhân phẩm mình đưa chợ đời.
Không chen lấn những nơi quyền tước,
Ánh bạc tiền không vượt chánh tâm,
Không ham mê, không lạc lầm,
Tham lam đâu có, ai cầm ngục môn.
Không hơn thiệt bôn chôn tố tụng,
Không vì đời lợi dụng đạo danh,
Tòa đời tuy sẵn lập thành,
Nhưng không không hết ai đành hỏi tra.
Giữ thuần túy dung hòa đạo hạnh,
Chỉnh nội tâm nội cảnh đoan trang,
Xiển dương chánh pháp đạo tràng,
Nghiêm minh qui luật là đàng an thân.
Khi lập thành các phần đã dạy,
Từ cơ quan đến ngoại nhân viên,
Dầu chưa pháp lý ban truyền,
Nhưng rồi cũng sẽ rộng quyền hưởng chung.
Nếu không tạo, không vun, không tưới,
Dẫu tìm tòi chờ đợi ích chi,
Dầu cho pháp lý ban đi,
Không đường tiến hóa ích gì hỡi ai!
Khuyên an tâm sắp bày mọi việc,
Từ trong ngoài chi tiết chỉnh trang,
Chờ khi trổ ánh đạo vàng,
Chư hiền sẽ thấy huy hoàng tương lai.

ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN
Ngọc Minh Đài (Vĩnh Hội, Sài Gòn)
Tuất thời Rằm tháng 4 Bính Ngọ (3-6-1966)ĐÂU LÀ CHÂN LÝ 1/2

Đ.Đ. Thích Phước Tiến

YouTube Preview Image


ĐÂU LÀ CHÂN LÝ 2/2

Đ.Đ. Thích Phước Tiến

YouTube Preview ImageComments (1)

 

 1. Chưa hẳn đã đúng!
  Nếu giả sử có thời kì ma vương ở một cảnh giới Tha hóa rất quyền lực… Mà họ len lỏi vào cửa nhà Phật…
  Xuất gia, cắt tóc…mà hành vi phá đạo…
  Thì ta phải làm sao?
  Cứ câm nín mãi hay sao?
  Nếu họ hủy hoại đường chánh pháp, mê hoặc quần chúng đi theo Lạc đạo?? Hỏi lúc đó ta cứ im lặng sao? Lúc đó liệu người tu chân chính còn được mấy ai??
  Và bị lôi cuốn hấp dẫn lần lần cũng hoại Tâm Bồ Đề thôi…
  Dĩ hòa vi qúy ư??? Dĩ hòa vi qúy ư?

Leave a Reply