KHUYÊN CON NHÌN CHƠN LÝ ĐẠO

Sep 26, 12 | | 2,277 views | 2 CommentsShare |
THI BÀI:

Mẹ nhìn chiếc lá Thu rơi,
Xót thương con trẻ trong thời Hạ Nguơn.
Sống cuộc đời bao cơn thống khổ,
Khổ của đời đến độ gian nguy;
Động lòng Kim-Mẫu Diêu-Trì,
Lâm trần giữa lúc Thu về với con.
Còn Xuân Hạ thì còn Thu tới,
Tới hồng trần để gởi niềm riêng;
Hồng trần đang lúc đảo điên,
Tang thương cảnh vật, ngửa nghiêng đạo Trời.
Mưa Thu rưới cho vơi lửa Hạ,
Trăng Thu soi mát cả lòng người;
Hương Thu nhụy thắm hoa tươi,
Lòng Thu Thu vẫn vì đời thiết tha.
Đời là chỗ phù ba vật chất,
Con vào đời đắc thất dinh hư;
Kim thân nung giữa lò cừ,
Vàng mười giữ vẹn chơn như mới còn.
Con hiểu Đạo là con giải thoát,
Hiểu Đạo rồi con đoạt thiên nhiên;
Dầu con sanh cõi hậu thiên,
Tánh hằng Thượng-Đế ban riêng mỗi người,
Cơ Tạo Hóa thuận thời sanh hóa,
Lý vô vi nghịch giá vô sanh;
Cũng trong cái Đạo lập thành,
Pháp luân thường chuyển vận hành càn khôn.
Nào những bực Thế Tôn vô thượng,
Nào những hành danh tướng vĩ nhân;
Cũng đều sanh ở trong trần,
Song tu tánh mạng giữ phần chấp trung.


PHẬT MẪU VÀ CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

YouTube Preview Image


TIẾP BÀI:

Lòng Từ Mẫu vô cùng vô tận.
Đức Từ Tôn khó nhận khôn lường;
Không lãnh vực, không biên cương,
Bao trùm vũ trụ tình thương vạn loài.
Ôi! Thế sự ngày nay không thể,
Lòng chúng sanh càng kể càng đau;
Tình thương biết nghĩ làm sao,
Hố thù vực hận không đào mà sâu.
Cùng một nhà thương nhau đùm bọc,
Cùng một đoàn chí dốc đỡ nâng;
Binh nhau vì một giống dân,
Giúp nhau vì một tình thân đạo đồng.
Ngoài gia đình thì lòng không nghĩ,
Ngoài tập đoàn không ý giúp vùa;
Không tình dân tộc không ưa,
Không đồng tôn giáo không vừa tình thương.
Lý do đó tạo đường nghiệp quả,
Thế nhân rồi mất cả từ tâm;
Dàm danh khóa lợi giam cầm,
Làm sao nhơn loại muôn năm thái bình?
Hỡi con ôi! Đây tình Từ Mẫu,
Có con nào hiểu thấu lòng Già;
Gieo mầm bác ái vị tha,
Tu thân học Đạo cho hòa vạn dân.Comments (2)

 

 1. Thái Dương thanh says:

  Muốn cho hòa Ta cần phải biết.
  Diệt làm sao tiêu hết hận thù.
  Chia nhau mà sống mới tu.
  Tranh giành chém giết thiên thu khổ sầu.
  Tu là diệt Tham Sân Ngã mạn.
  Phải xem người là bạn chớ thù.
  Hết thù mới gọi rằng tu.
  Thương yêu hòa thuận thiên thu an nhàn.

 2. thành says:

  Hiểu đạo tức là hiểu được cái không tột cùng của đạo.Đạo không ở đâu xa vì nó hiển hiện trong cuộc đời đầy đau khổ,nhơ nhớp,thù hận,… này.Đạo không thể hiện ỡ những lời pháp mầu nhiệm hay ở nhà chùa,nhà thờ,… tức là bạn phải nếm trải tất cả những gì mà cuộc đời đem đến cho bạn,rồi bạn suy nghĩ và chiêm nghiệm,trải qua tất cả bạn mới thấy được rằng đau khổ và tất cả những gì liên quan đến cuộc đời này trải qua như mây nổi,bạn phải tự đi trên chính đôi chân này mà không nhờ được bất cứ ai,thấy được đạo nào đâu có dễ,hãy suy nghĩ xem hở bạn,làm sao thỏa mãn được dục vọng khôn cùng này chứ,hiểu đạo ắt thành tiên!

Leave a Reply