GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ SỰ TÔN THỜ THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN VÀ DIÊU TRÌ KIM MẪU NHÂN NGÀY LỄ TRUNG THU

Sep 25, 12 | | 3,044 views | 2 CommentsShare |
Nhân ngày lễ Trung Thu sắp đến, Tâm Duyên gởi đến quý HTĐM bài thuyết giảng giáo lý của Giáo Sư Huệ Minh (dạng .jpg).


35-1

35-2

G.S. Huệ Minh


TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ
THÂN – TÁNH – TÂM
TU TẬP – BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH
Ý NGHĨA & GIÁ TRỊ MỘT ĐỜI NGƯỜI
ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ
TÍN – KÍNH – HÀNH
SỨ MẠNG GIÁO HÓA CỦA NGƯỜI CHỨC SẮC
QUAN NIỆM VỀ GIÁO LÝ CAO ĐÀI
HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI
ĐẢ THÔNG KỲ KINH BÁT MẠCH


Comments (2)

 

  1. Thái Dương thanh says:

    Cực động sanh dương là Hỏa là chơn linh của Thượng Đế.
    Cực tịnh sanh âm là thủy là chơn linh của Diêu Trì Kim Mẫu.Vũ Trụ có âm dương hòa hiệp mà sanh muôn loài vạn vật.Con người là Tiểu Thiên Địa cũng do hai chất âm dương của tinh Cha huyết Mẹ mà hình thành.Thượng Đế và Diêu Trì Kim Mẫu là vô hình là không mà sanh ra vật chất là có.
    Cho nên nói có mà không, không mà có là vậy.

  2. kiennguyen says:

    Lý giải một cách lệch lạc.

Leave a Reply