TÌNH MẸ THIÊN THU

Aug 19, 12 | | 7,885 views | 1 CommentShare |
vulan

Lời kinh vang dậy ngân nga
Chạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành.

Ân cha lành cao như núi Thái,
Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi,
Dù cho dâng trọn một đời,
Cũng không trả hết ân người sanh ta
.”

Công cha nghĩa mẹ cao vời,
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
Nên người con phải xót xa,
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.
Đội ơn chín chữ cù lao,
Sanh thành kể mấy non cao cho vừa.

Đại lễ Vu lan đã đến rồi,
Hỡi đàn con hiếu chúng ta ơi!
Noi gương Bồ tát thần thông ấy,
Báo đáp thâm ân kẻo muộn thôi
”.

“Đêm Vu lan trăng tròn gió mát
Trước Phật đài ngào ngạt hương trầm
Cầu cho thất thế song thân
Được về nước Phật tâm thần thảnh thơi”.TÌNH MẸ THIÊN THU – Đ.Đ. Thích Phước Tiến

YouTube Preview Image


Đố ai đếm được lá rừng,
Đố ai đếm được mấy từng trời cao,
Đố ai đếm được vì sao,
Đố ai đếm được, công lao mẫu từ.


Comments (1)

 

 1. Thái Dương thanh says:

  Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình.
  Làm Con phải biết sửa mình cho nên.
  Đó là chữ hiếu đáp đền.
  Công Cha nghĩa Mẹ ở trên cõi trần.
  Đường tu ta phải chuyên cần.
  Tu sao cho được dựa gần Phật Tiên.
  Mới là cứu được Cữu Huyền.
  Mới là thoát khổ trên miền trần gian.

Leave a Reply