Bài 260 VU LAN 1

Aug 18, 12 | | 2,880 views | 2 CommentsShare |
Ta hiện hữu trên đời do bởi
Khởi nghiệp duyên đang cỡi trên vai
Rồi duyên cha mẹ nên thai
Tinh cha huyết mẹ kết nay thành hình
Có thân xác bao tình dưỡng dục
Cũng mẹ cha nhẫn nhục nuôi con
Ngậm cay nuốt đắng lên non
Nuôi đàng con trẻ héo hon nên gầy
Công sinh dưỡng đông đầy linh hiển
Tợ Thái sơn bốn biển bao la
Cốt nuôi to xác thân ta
Miếng cơm manh áo lo xa đến gần
Lúc con bịnh ân cần chăm sóc
Chạy thuốc than phút chốc đặng lo
Cho con qua khỏi cơn ho
Hay thân nóng lạnh nguyên do chuyển Trời
Thương con trẻ bao lời ngon ngọt
Mới rầy la roi vọt trông chừng
Nhủ khuyên đi học không ngừng
Mai rồi nở mặt đặng mừng mẹ cha
Rằm tháng bảy muôn gia tưởng nhớ
Đấng sanh thành ta chớ đừng quên
Vu Lan lễ hội không quên
Bông hồng cài áo đời hên mới còn
Là có mẹ vuông tròn thủ thỉ
Bữa cơm no cũng chỉ cho con
Lo con mặc sướng ăn ngon
Khổ đau mẹ gánh sắc son tháng ngày
Cha ngậm đắng nuốt cay không nói
Để cho con đở đói nay mai
Bán bưng gánh nặng đôi vai
Cốt lo con trẻ tương lai vào đời
Kẻ bất hạnh ra đời mất mẹ
Lễ Vu Lan niên nhẹ thầm qua
Mang vào bông trắng bên ta
Tưởng là mẹ ở không xa đời mình
Nhận bông trắng ôi nghìn đau khổ
Mất mẹ yêu biết thỗ cùng ai
Nếu còn mẹ sống bên tay
Phải lo phụng dưỡng gái trai đáp đền
Phận hiếu thảo xây nền đạo đức
Với mẹ cha một mức tuân theo
Thiện lương trung tín nên gieo
Làm con hiếu thảo siêng theo điều lành
Biết làm phước để giành hồi hướng
Để Cửu Huyền khỏi vướng siêu thăng
Mình tu mới dễ khai căn
Khai tâm mở trí tâm năng khắp cùng
Rằm tháng bảy muôn trùng khắp chốn
Cõi âm ty khốn đốn lạnh lùng
Tối tăm than khóc hãi hùng
Đương thời khi sống không cùng siêng tu
Tạo nghiệp ác nay du cảnh lạ
Cảnh kéo lôi chung chạ yêu ma
Âm siêu dương thới may ra
Người dương mới được hoan ca thái bình
Hiện Vũ Trụ trong tình biến động
Cảnh lụt trôi với cộng chiến tranh
Bịnh ung dịch lở hôi tanh
Cũng do người bởi sát sanh ngập Trời
Rồi giây lát cuộc đời hết kiếp
Thảm họa gieo liên tiếp nhân gian
Thiên nhiên khai phá cho tan
Biển kia bao cá tôm đang diệt lần
Bởi ta gởi nơi trần ác nghiệp
Đủ nhân duyên mới hiệp trả vay
Mình mang hạnh phúc, đắng cay
Hay mình chọn lựa trong tay dựng nền
Muốn được sống cho bền năm tháng
Nhớ từ đây tu ráng nhân hiền
Học làm người phước như điền
Lỡ mai hoạn nạn có liền đỡ che
Mỗi người đón chuyến xe đây đó
Mãn kiếp trần nhìn ngó lại coi
Tu thì hiếm có ai noi
Ác hành sao thấy ôi thôi quá nhiều
Hiện chúng sanh bao điều chưa học
Bởi ý hư ngang dọc lộng hành
Không đào ra cội lộ cành
Tầm trong chơn pháp lưu hành thế gian
Nợ bao kiếp bảo tan ôi khó
Gánh lần nhiều chất bó tràn dâng
Bởi nên khi thác xác thân
Hồn theo lục đạo để cân công bằng
Tội phải trả theo lằn duyên nghiệp
Minh Cảnh Đài hồn hiệp soi gương
Thấy từng tội phước trong gương
Lập phân họa phước phô trương rõ ràng
Chẳng chối cãi cả ngàn việc ác
Lẫn thiện duyên tạo tác khi xưa
Khuyên người dừng ác không ưa
Để hai vai vác say sưa ghi hình
Vì cái khẩu nơi mình chưa giác
Với cái thân tạo tác nghiệp duyên
Ý ta luôn nghĩ đão điên
Mới nương trần thế niên niên khổ lần
Đến khi chết hồn dần xa xác
Chẳng siêu thăng ngơ ngác vô gia
Lâm vào cảnh giới yêu ma
Không nơi nương tựa qũy tha giựt giành
Rằm tháng bảy tâm thành không tả
Tội vong nhân ân xá hàng năm
Cô hồn đây đó xa xăm
Hửi bao hương khói hay thăm miểu chùa
Hiểu Phật pháp không đùa với nghiệp
Phải tu thân, khẩu, hiệp ý nhau
Khi mình xuất khẩu để trao
Khuyên người chánh pháp tu mau gỡ lần
Ngàn tội lỗi mong dần trả hết
Đặng may duyên có chết rảnh rang
Oan gia nghiệp chướng chớ mang
A Di Lục Tự Tây Phang tầm về

Thơ Thomas Nguyen
Houston Texas USA 08/17/10 2:00 pm


Comments (2)

 

 1. sao khi linh doc bai tho, oi sao ho then cuoc doi cua linh, cung vi hai chu nghia tinh, ma linh danh mat niem tin me hien, biet rang moi chuyen la duyen, ma sao giot le voi lien tuon roi, muon tim hai chu thanh thoi, nhung con chu hieu bay gio lam sao, chinh linh gay le tuon trao, linh chua giai quyet lam sao tu hanh, chi mong sao neu nen danh, nguyen vi nhan loai ngon nganh ke kinh. nam mo a di da phat.

 2. Thái Dương thanh says:

  Tu nào phải đợi chờ xong việc.
  Tu là Ta phải biết sửa mình.
  Sửa sao cho đặng đẹp xinh.
  Sửa trong công việc mới minh Đạo mầu.
  Tu nào phải đêm thâu tụng niệm.
  Tu là Ta biết kiếm chỗ sai.
  Sửa sao cho đẹp trong ngoài.
  Sửa sao thoát khỏi trần ai khổ sầu.
  Lời Phật dạy từng câu phải hiểu.
  Phật nào đâu có biểu tụng kinh.
  Bởi do kính trọng nơi mình.
  Phật xưa đắc Đạo chỉ nhìn vô tâm.
  Ngày nay tu nhiều năm không đạt.
  Bởi vì Tu bao quát quá nhiều.
  Huệ Năng tu có bao nhiêu.
  Mà sao đạt được những điều cao siêu.
  Tu phải biết những điều phải diệt.
  Tham Sân Si phải triệt cho tiêu.
  Nghi ngờ Ngã Mạn ác điều.
  Cùng là sai trái làm liều chớ nên.
  Sống phải nhớ chớ quên lánh dữ.
  Siêng làm lành đó chữ hành tu.
  Thương người bất kể hiền ngu.
  Giúp cho người thoát khỏi mê mù mới hây.

Leave a Reply