GIẢI THÍCH NỘI TÂM VÀ NGOẠI TÂM ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

Jun 10, 12 | | 7,336 views | No CommentsShare |
Tâm Duyên chân thành tri ân Đạo Huynh Khai Tâm Quách Minh Chương đã email chia sẻ quyển sách song ngữ về kiến trúc và ý nghĩa giảng lược về Tòa Thánh Tây Ninh. Tâm Duyên upload lên đây ở hai dạng .pdf và .doc, quý ACE cùng nhau tham khảo nhé.

ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH.PDF

ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH.DOC


TTTN


Leave a Reply