CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ NGUỒN CỘI SỰ SỐNG

Jun 9, 12 | | 2,162 views | No CommentsShare |
Đây là phần thâu thanh buổi Hội Thảo Giáo Lý vào ngày Saturday, June 9, 2012, at 6:00 PM PST.

Đề tài thảo luận: “CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ NGUỒN CỘI SỰ SỐNG
do Hiền Huynh Minh Tranh trình bày.

DOWNLOAD AUDIO OR PLAY:Sau đây là sơ lược các điểm trong bài nói chuyện của Hiền Huynh Tranh:


I. Nguồn Cội Sự Sống là gì?

Là Thầy Thượng Đế, Là Sự Sống Tình Thương Lẽ Thật, Là Hơi Thở


II. CĐTVNCSS có 3 định hướng chính:

1. Hướng về bản thân, luôn tự xét nét và cải thiện thân tâm.

2. Hướng về mọi người, mọi vật lấy Nhân Nghĩa làm đích.

Câu chuyện Bác Hai được vàng.
Câu chuyện Cô Ba mua nong phơi lúa.
Câu chuyện một tên ghiền ma túy phạm tội giết người.

3. Hướng về Thầy, lấy thành tâm để cầu đón Ơn Thiêng Liêng
và tập Dĩ Thần Nương Khí: Cầu nguyện hôm, mai và khi rảnh
hay khi đi bộ tập nghe hơi thở, hoặc nghe vào trong, nhìn
vào trong.


III. Kết luận:

Một chiếc xe nổ máy chạy ra đường theo đúng hướng thì mỗi ngày mỗi xa dần điểm khởi và gần hơn điểm đích. Nếu xe nổ máy để chạy tới rồi chạy lui rồi sửa soạn thì chẳng tới đâu. Cũng vậy, con người muốn thăng hoa sự sống để tìm về Nguồn Cội thì phải phát tâm thực hiện những “Bước Đi Về” theo đúng hướng. Những Bước Đi Về đó là tu thân một cách hữu hiệu theo nguyện lực và điều kiện trước mắt của mình.

Tu thân, để bước về Thầy,
Chăm chăm nhớ nhớ đêm ngày ngày đêm.
Chỗ này chỗ khác không quên,
Chí chu hạnh nguyện cho nên Người Hiền.

Minh Tranh
Trình bày tại Diễn Đàn Cao Đài Giáo Hải Ngoại
Saturday, 9 June 2012 @6 PM


DiLac2


Leave a Reply