BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TU SĨ CAO ĐÀI

Apr 14, 12 | | 87,130 views | 2 CommentsShare |
Tâm Duyên tiếp tục gởi đến quý BẠN bài thuyết giảng giáo lý của Giáo Sư Huệ Minh, và lần này cũng ở dạng .jpg, nếu quý BẠN không đọc được thì vui lòng cho Tâm Duyên biết nhé!


12-1
12-2
12-3
12-4

TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ
THÂN – TÁNH – TÂM
TU TẬP – BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH
Ý NGHĨA & GIÁ TRỊ MỘT ĐỜI NGƯỜI
ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ
TÍN – KÍNH – HÀNH
SỨ MẠNG GIÁO HÓA CỦA NGƯỜI CHỨC SẮC
QUAN NIỆM VỀ GIÁO LÝ CAO ĐÀI
HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI
ĐẢ THÔNG KỲ KINH BÁT MẠCH


Comments (2)

 

 1. nguyen van luc says:

  Chào Tâm Duyên!
  Xin Tâm Duyên cho biết bài NGƯỜI TU SĨ CAO ĐÀI Tác giả Huệ Minh. Vậy giáo sư Huệ Minh này ở Chi Phái nào có thể nói rõ về vị Giáo sư này giúp mình nha.
  Cảm ơn Tâm Duyên nhiều.

 2. Tâm Duyên says:

  Đây là những bài thuyết đạo hoặc thuyết trình về đạo sự mà G.S. Huệ Minh lưu lại để có cơ sở so sánh và theo dõi những tư duy cùng sự phát triển đạo sự qua các thời kỳ của Họ Đạo Thánh Thất Trung Minh. Tâm Duyên có cơ duyên xem qua những bài giảng này, nhận thấy có vài điều hữu ích nên Tâm Duyên chia sẻ với quý Anh Chị Em. Tâm Duyên không có ý gì khác và cũng không có phân biệt chi phái hay tôn giáo ở trang nhà này nên mong rằng quý Anh Chị Em đừng thắc mắc nhiều về chi phái hay tôn giáo … Tâm Duyên chủ trương quý Anh Chị Em cứ giữ niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo riêng mình đang theo nếu điều ấy đem lại an lạc và hạnh phúc cho quý vị và cho người khác. Nếu bài nào giúp quý vị học hỏi được điều gì hay thì hành điều ấy, chỉ đơn giản là vậy!

  Kính

  Tâm Duyên

Leave a Reply