THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT VẼ TRÊN NGÓN TAY

Apr 1, 12 | | 4,854 views | No CommentsShare |

image003


image005


image007


image009


image011


image012


image013


image014


image016


image017


image019


image021


image023


image025


image026


image030


image028


image034


image032


Tâm Duyên chân thành cảm ơn Đ.T Hồng Hạnh đã email chia sẻ.


Leave a Reply