GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN TRONG VIỆC TU HÀNH

Mar 31, 12 | | 32,691 views | No CommentsShare |
Đây là phần thâu thanh buổi Hội Thảo Giáo Lý vào ngày Saturday, March 31, 2012, at 6:00 PM PST.

Đề tài thảo luận: “LUÔN GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN TRONG VIỆC TU HỌC
do Hiền Huynh Minh Tranh trình bày.

DOWNLOAD AUDIO OR PLAY:Sau đây là sơ lược các điểm trong bài nói chuyện của Hiền Huynh Tranh:


I. LẠC QUAN LÀ GÌ?

(1) Giải nghĩa bẳng lời:

(2) Giải nghĩa bằng các câu chuyện:
Câu chuyện hai “nữa ly nước”
Câu chuyện 2 anh bị nhốt trong xà lim
Câu chuyện có thật về “lời nói” của một Đạo Huynh khi tới
thăm nhà một Tu Sĩ


II. NHỮNG LỜI THÁNH NGÔN TRÍCH YẾU CÓ Ý NGHĨA LẠC QUAN:

(1) Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền …(TNHT)

(2) Tu thời thực sự mà vui …(ĐTCG)

(3) Chốn hồng trần quen lằn gió bụi …(KINH SINH NHẬT)


III. THỰC HIỆN TINH THẦN LẠC QUAN TU HỌC

(1) Với bản thân:
sức khỏe
sự hiểu biết về Đạo
phương tu hiện hữu

(2) Với gia đình:
vợ/chồng
con/cháu

(3) Với bạn bè/hàng xóm

(4)Với tổ chức Đạo địa phương

(5) Với Nền Đạo Thầy trong hiện tình Nhân Loại
Trích lời Ngài Ngô v/v “độ đời”


IV. KẾT LUẬN

Lạc Quan để tu hành. Lạc Quan là tu hành, không lạc quan không tu được. Bi Quan là đi ngược dòng trên lộ trình tu học.
Lạc quan sớm tối tu hành, mọi việc hay dở đều thành “bài tu”.

hoasen


Leave a Reply