HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI

Mar 13, 12 | | 7,712 views | No CommentsShare |
DieuNguyen

Kỳ đại xá Thiên ân vận tải,
Để rước con trở lại vị quê.
Con ôi cảnh tục nặng nề,
Ráng tu một kiếp trở về ngôi xưa
.

Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-8 Tân Sửu (23-9-1961).

Để tiếp tục góp phần thiết thực vào công cuộc phổ thông, phổ truyền những đề tài giáo lý căn bản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, trang nhà Tâm Duyên hân hạnh giới thiệu Hành Trang Người Đạo Cao Đài của Diệu Nguyên với giọng đọc của Huỳnh Châu Lan, Thanh Tịnh Đàn, Mỹ Tho.


Giao Cảm


Nhập Môn


Ngũ Giới Cấm


Tứ Đại Điều Quy


Công Quả (1)


Công Quả (2) và Công Trình


Công Phu (1)


Công Phu (2)


Công Phu (3)


HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI(PDF file) – DIỆU NGUYÊN

Leave a Reply