THÀNH TÂM SÁM HỐI – THANH NGÂN

Feb 25, 12 | | 51,424 views | No CommentsShare |
Lắm kiếp nhiều đời đã xuống lên,

Mang nhiều quốc tịch, tuổi và tên,

Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển,

Vì bởi quên căn với móng nền.


Mống nền đạo lý dạy con hiền,

Tôn giáo khai minh Phật Thánh Tiên

Cạn mực bút mòn thiên vạn điển,

Nhưng con học hỏi có bao siêng.


Vì thế nên gây lắm nghiệp trần,

Mấy đời mấy kiếp dấn vào thân,

Trả vay, vay trả hoài chưa rảnh,

Sanh tử, tử sanh với nợ nần.


Tu một rồi con tạo nghiệp hai,

Thế nên phá sản chốn thiên đài,

Khi lâm trần thế toàn căn thiện,

Vì vậy chuyển luân mãi thế hoài.


Tam-Kỳ nay đã gióng hồi chuông,

Cho kẻ nguyên căn tỉnh mộng hồn,

Kíp kíp quay về đừng lạc lõng,

Để cho lòng Mẹ ngóng trông buồn.


Buồn thương con trẻ đã say mê,

Lặn hụp trần lao chưa chịu về,

Tứ khổ bốn tường giam trẻ mãi,

Làm con quên mất những lời thề.


Thề rằng: xuống thế luyện linh đơn,

Hành đạo, giúp đời, tế trợ nhơn,

Công quả, công trình, tu luyện kỷ,

Vẹn tròn phận sự phục lai huờn.


Thế mà con trẻ nhớ chi đâu,

Tạo nghiệp oan gia mãi dãi dầu,

Nhỏ lớn rồi già đau lại chết,

Xuống lên, lên xuống cảnh đau sầu.


Ngày nay con trẻ chớ say mê,

Thức tỉnh lo tu sớm trở về,

Tém vén việc đời cho gọn gọn,

Song tu đời đạo mới an bề.


Đừng rằng tại bị lắm nghe con,

Việc méo khéo tu cũng được tròn,

Tên tuổi các con đừng để mất,

Diêu-cung Mẹ sẵn bút và son.


Để ghi tên tuổi trẻ tu hiền,

Hành đạo, giúp đời cần mẫn siêng,

Sớm tối đạo đời toan liệu gánh,

Sao cho khỏi hổ mặt trò Tiên.

Trích: SONG TU ĐỜI ĐẠO
Thánh Thất Bình Hòa, Tuất thời, Rằm tháng 8 Nhâm Tý (22-9-1972)
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN


Pháp Đàm Chuyên Đề “THÀNH TÂM SÁM HỐI
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân
Khóa Tu Phật Thất kỳ 26 Chùa Long Vân


YouTube Preview Image


Leave a Reply