QUAN NIỆM VỀ GIÁO LÝ CAO ĐÀI

Feb 20, 12 | | 2,889 views | No CommentsShare |
hoahongTâm Duyên tiếp tục gởi đến quý BẠN bài thuyết giảng giáo lý số 8 của Giáo Sư Huệ Minh, nhưng lần này ở dạng .jpg, nếu quý BẠN không đọc được thì vui lòng cho Tâm Duyên biết nhé!

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6

TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ
THÂN – TÁNH – TÂM
TU TẬP – BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH
Ý NGHĨA & GIÁ TRỊ MỘT ĐỜI NGƯỜI
ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ
TÍN – KÍNH – HÀNH


Leave a Reply